1.
Petkovšek-Gregorin R, Skela-Savič B. Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi. OZN [Internet]. 27jun.2015 [citirano 2jun.2020];49(2). Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/50