1.
Savinšek B. Nekaj misli o rehabilitaciji tuberkuloznih bolnikov. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 1961 [citirano 19. avgust 2022];8(1/2):45-52. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/589