1.
Kobe; Anon S. Med zakoni in uredbami: kaj nam prinašata zvezni zakon o organizaciji zdravstvene službe in pa osnutek zakona o zdravststvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe v LRS; zakon o rejništvu. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 1961 [citirano 7. julij 2022];8(1/2):71-6. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/593