1.
Vrbnjak D, Pahor D, Štiglic G, Pajnkihar M. Vsebinska veljavnost in notranja zanesljivost slovenske različice anketnega vprašalnika o napakah pri dajanju zdravil v zdravstveni negi. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 26. marec 2016 [citirano 5. december 2021];50(1). Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/69