1.
Demšar A, Zurc doc. dr. J, Skela Savič izr. prof. dr. B. Povezave med izbranimi dejavniki tveganja in pojavnostjo bolečine v križu pri zdravstvenem osebju. OZN [Internet]. 26mar.2016 [citirano 20maj2019];50(1). Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/70