1.
Breda Möschl prevod/transl. O negi bolnika po smernicah svetovne zdravstvene organizacije: (nadaljevanje). Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 1969 [citirano 30. januar 2023];3(2):64-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/704