1.
Hočevar-Kuharič M, C.B. priredba/adaptation:. Dispanzerji in posvetovalnice za otroke v SR Sloveniji. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 1969 [citirano 19. avgust 2022];3(3):144-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/724