1.
društev medicinskih sester Slovenije Z. Organizacija zdravstvene službe. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 10. maj 2011 [citirano 18. julij 2024];5(4):267-73. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/868