https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Obzornik zdravstvene nege: Obvestila 2023-12-06T13:29:14+00:00 Open Journal Systems <p><strong>OBZORNIK<em> ZDRAVSTVENE NEGE</em></strong><br><strong><em>ISSN 1318-2951 (tiskana izdaja), e-ISSN 2350-4595 (spletna izdaja)</em></strong><br><strong><em>UDK 614.253.5(061.1)=863=20, CODEN: OZNEF5</em></strong></p> <p><em><strong>Ustanovitelj in izdajatelj:</strong></em><br>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>Izdajo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/announcement/view/29 APA 7 2023-12-06T13:29:14+00:00 Obzornik zdravstvene nege <p>Spoštovani avtorji prispevkov,</p> <p>uredništvo Obzornika zdravstvene nege sporoča, da z letom 2024 prehaja na osvežen stil citiranja, na <a href="https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples">APA 7</a>. Do zdaj smo uporabljali stil citiranja APA 6.</p> <p><a href="https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples">APA 7</a> je najnovejši stil citiranja, ki vsebuje nekaj manjših sprememb. Te so strnjene tu:</p> <ul> <li>Et al.: "et al." se uporablja v prvem citatu v besedilu za dela s tremi ali več avtorji.</li> <li>Do 20 avtorjev navedenih: V seznamu referenc navedite priimke in začetnice do 20 avtorjev.</li> <li>Lokacija objave: Lokacija založnika (npr., mesto, država/koda za državo) ni več obvezna.</li> <li> "Retrieved from": Pred URL-jem ni več potrebno napisati "Retrieved from".</li> </ul> <p>Vljudno prosimo, da nove prispevke oddajate v APA 7 stilu citiranja.</p> <p>Lep pozdrav,</p> <p>uredništvo OZN</p> <p> </p> 2023-12-06T13:29:14+00:00 https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/announcement/view/28 Članki v tisku (In Press) 2023-03-23T16:55:57+00:00 Obzornik zdravstvene nege <p>Spoštovani avtorji/-ce, bralci/-ke in recenzenti/-ke Obzornika zdravstvene nege,</p> <p>Radi bi vas obvestili, da z letošnjim letom uvajamo pri reviji novost, in sicer objavo člankov pred tiskom oziroma umestitvijo članka v redno številko (ang. <em>ahead of print</em>). Slednje prinaša številne prednosti za avtorje, bralce ter nenazadnje revijo. Članki bodo dostopni na spletni strani revije (zavihek <a href="https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/issue/view/247">Članki v tisku</a>).</p> <p>Vljudno vabljeni k branju.</p> <p>V imenu uredništva,</p> <p>Mirko Prosen</p> 2023-03-23T16:55:57+00:00 https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/announcement/view/27 Uvodnik 2023-01-17T12:16:52+00:00 Obzornik zdravstvene nege <p>Spoštovani pisci uvodnikov Obzornika zdravstvene nege.</p> <p>Prosimo Vas, da uvodniki naj ne presegajo 1500 besed dolžine.</p> <p>Hvala v naprej za Vaše sodelovanje.</p> 2023-01-17T12:16:52+00:00 https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/announcement/view/25 Obzornik zdravstvene nege je vključen v Sherpa Romeo & SCILIT 2022-11-12T09:21:45+00:00 Obzornik zdravstvene nege <p>Spoštovani bralci revije,</p> <p>obveščamo Vas, da je Obzornik zdravstvene nege postal del baze Sherpa Romeo.</p> <p>Baza Sherpa Romeo zbira podatke o odprtodostopnih (open access) revijah s celega sveta. V svojo zbirko jih vključuje na podlagi skrbnega pregleda.</p> <p>Povezava do revije v bazi: https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/42467.</p> <p>Obzornik zdravstvene nege najdete tudi po novem v bazi SCILIT.</p> <p>Scilit je baza podatkov, ki ponuja na enem mestu članke odportodostopnih revij.</p> <p>Povezava https://app.scilit.net/sources/57000</p> <p> </p> 2022-11-12T09:21:45+00:00 https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/announcement/view/23 Zapis avtorjev 2022-08-14T14:18:43+00:00 Obzornik zdravstvene nege 2022-08-14T14:18:43+00:00 https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/announcement/view/21 Sprememba dolžine člankov 2021-08-19T21:10:22+00:00 Obzornik zdravstvene nege <p>Spoštovani avtorji,</p> <p>uredniški odbor Obzornika zdravstvene nege je seji 7. 7. 2021 sprejel sklep<strong>, </strong></p> <p><strong>da se dolžina izvirnega znanstvenega članka omeji na 5000 besed skupaj z referencami in dolžina preglednega znanstvenega članka na 6000 besed skupaj z referencami.</strong></p> <p>Hvala za upoštevanje nove dolžine člankov.</p> <p>S spoštovanjem, UO</p> 2021-08-19T21:10:22+00:00