Uredništvo

Glavna in odgovorna urednica
 izr. prof. dr. Mateja Lorber
Urednik, izvršni urednik
doc. dr. Mirko Prosen
Urednica, spletna urednica
Martina Kocbek Gajšt


Uredniški odbor:
• doc. dr. Branko Bregar, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija
• prof. dr. Nada Gosić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija in Medicinski fakultet, Hrvaška
• doc. dr. Sonja Kalauz, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška
• izr. prof. dr. Vladimír Kališ, Karlova Univerza, Univerzitetna bolnišnica Plzen, Oddelek za ginekologijo in porodništvo, Češka
• doc. dr. Igor Karnjuš, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija
• asist. Petra Klanjšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija
• pred. mag. Klavdija Kobal Straus, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Slovenija
Martina Kocbek Gajšt, Karlova Univerza, Inštitut za zgodovino Karlove Univerze in Arhiv Karlove Univerze, Češka
• doc. dr. Andreja Kvas, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija
• izr. prof. dr. Sabina Ličen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija
• izr. prof. dr. Miha Lučovnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Slovenija
• izr. prof. dr. Mateja Lorber,  Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija
• izr. prof. dr. Fiona Murphy, Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika Britanija
• izr. prof. dr. Alvisa Palese, Udine University, School of Nursing, Italija
• viš. pred. Petra Petročnik, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija
• doc. dr. Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija
• prof. dr. Árún K. Sigurdardottir, University of Akureyri, School of Health Sciences, Islandija
• red. prof. dr. Brigita Skela-Savič, znanstvena svetnica, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija
• doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Slovenija
• prof. dr. Debbie Tolson, University West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Velika Britanija
• doc. dr. Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

Lektorici za slovenščino
Simona Gregorčič

Lektorici za angleščino
lekt. mag. Nina Bostič Bishop
lekt. dr. Martina Paradiž