Uredništvo

Glavna in odgovorna urednica
 izr. prof. dr. Mateja Lorber
Urednik, izvršni urednik
izr. prof. dr. Mirko Prosen
Urednica, spletna urednica
Martina Kocbek Gajšt

Uredniški odbor

 • viš. pred. Mateja Bahun, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija
 • doc. dr. Leona Cilar Budler, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija
 • doc. dr. Mojca Dobnik, Univerzitetni klinični center Maribor in Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija
 • asist. Tina Kamenšek, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija
 • asist. dr. Sergej Kmetec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija
 • Martina Kocbek Gajšt, Karlova univerza, Inštitut za zgodovino Karlove Univerze in Arhiv Karlove Univerze, Češka republika
 • doc. dr. Andreja Kvas, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija
 • viš. pred. Andreja Ljubič, Fakulteta za zdravstvene vede v Celju in RS Ministrstvo za zdravje, Slovenija
 • izr. prof. dr. Sabina Ličen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija
 • izr. prof. dr. Mateja Lorber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija
 • izr. prof. dr. Miha Lučovnik, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta in Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Slovenija
 • viš. pred. dr. Marija Milavec Kapun, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija
 • izr. prof. dr. Melita Peršolja, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija
 • viš. pred. Petra Petročnik, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija
 • izr. prof. dr. Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija
 • doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, Fakulteta za zdravstvene vede v Celju in RS Ministrstvo za zdravje, Slovenija
 • izr. prof.  dr. Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

Mednarodni uredniški odbor

 • Adam Davey, Professor, University of Delaware, Newark, USA
 • Kathleen Markey, Lecturer, University of Limerick, Faculty of Education and Health Sciences, Ireland
 • Brendan McCormack, Professor, University of Sydney, Faculty of Medicine and Health, Susan Wakil School of Nursing and Midwifery - Sydney Nursing School, Australia
 • Tanya McCance, Mona Grey Professor, Ulster University, School of Nursing and Paramedic Science, UK
 • Alvisa Palese, Professor, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Area Medica, Italy
 • Betül Tosun, Associate Professor, Hasan Kalyoncu University, Faculty of Health Sciences, Turkey
 • Valérie Tóthová, Professor, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences, Czech republic
 • Roger Watson, Professor Soutwest Medical University, School of Nursing, China

Lektorici za slovenščino
Simona Gregorčič, Tonja Jelen

Lektorici za angleščino
lekt. mag. Nina Bostič Bishop, lekt. dr. Martina Paradiž