Uporaba hipodermoklize pri zdravstveni obravnavi uporabnikov institucionalnega varstva starejših

Avtorji

  • Klavdija Kobal Straus Dom upokojencev Idrija, Arkova 4, 5280 Idrija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.10

Ključne besede:

dehidracija, zapleti, hipodermokliza, prednosti hipodermoklize, zdravstvena nega

Povzetek

Uvod: Hipodermokliza je dovajanje tekočin v telo z uporabo podkožne (subkutane) infuzije. Raziskave kažejo, da gre za način, ki je po svoji učinkovitosti primerljiv z bolj poznanim intravenskim nadomeščanjem tekočine.

Metoda: Uporabljena je bila deskriptivna kvantitativna metoda dela. Za potrebe raziskave je bil oblikovan strukturiran vprašalnik, ki je vseboval 14 vprašanj. V raziskavi je sodelovalo 40 vodij zdravstvene nege na področju institucionalnega varstva starejših. Vprašalnik je bil oblikovan in posredovan s pomočjo spletnega orodja 1ka dne 10. 2. 2013, zbiranje odgovorov je potekalo do 26. 2. 2013. Analiza podatkov je bila izvedena s pomočjo programskega orodja 1ka, paketa MS Office (Word, Excel) in programa SPSS 18.0.

Rezultati: Prepoznavnost in uporaba hipodermoklize se glede na geografsko lego institucije v Sloveniji ne razlikuje (χ2 = 0,440, p = 0,507). Zapleti, povezani s tovrstnim načinom nadomeščanja tekočine, so redki in niso v neposredni povezavi s tem, kako pogosto se ga izvajalci poslužujejo (χ2 = 0,000, p = 1,000). Z raziskavo nismo ugotovili statistično značilnih razlik v pogostosti zapletov glede na izobrazbo zdravstveno negovalnega kadra, ki postopek hipodermoklize  izvede (χ2 = 3,900, p = 0,420).

Diskusija in zaključek: Raziskava pokaže, da je hipodermokliza med vključenimi v raziskavo prepoznana in uporabljana. Ker je hipodermokliza varen, enostaven in ekonomsko sprejemljiv način nadomeščanja tekočine, ki ga s področja institucionalnega varstva starejših in bolnišnic lahko prenesemo tudi v domače okolje, mu v prihodnosti velja nameniti več pozornosti. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

AAFP., 2001. Hypodermoclysis: a way to replace lost fluids. Available at: http://www.rgpc.ca/best/BPC%20-%20Hydration/Hypodermoclysis-Family%20Handout-NP%20Hamilton.pdf [31. 3. 2013].

Allison, S.P. & Lobo, D.N., 2004. Fluid and electrolytes in the elderly. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 7(1), pp. 27–33. http://dx.doi.org/10.1097/00075197-200401000-00006, PMid:15090900

Arinzona, Z., Feldman, J., Fidelmana, Z., Gepstein, R. & Bernerb, Y.N., 2004. Hypodermoclysis (subcutaneous infusion) effective mode of treatment of dehydration in long-term care patients. Archives of Gerontology and Geriatrics, 38(2), pp. 167–173. http://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2003.09.003, PMid:14698495

Barton, A., Fuller, R. & Dudley, N., 2004. Using subcutaneous fluids to rehydrate older people: current practices and future challenges. Quarterly journal of medicine, 97(11), pp. 765–768. PMid: 15496532.

Barua, P. & Bhowmick, B.K., 2005. Hypodermoclysis: a victim of historical prejudice. Age and Ageing, 34(3), pp. 215–217. http://dx.doi.org/10.1093/ageing/afi077, PMid:15863406

Bertoli, S.V. & Musetti, C., 2008. [Vascular access in the elderly: AVF vs CVC. A comment]. Giornale italiano di nefrologia, 25(6), pp. 625–627. PMid:19048555

Brown, M.K. & Worobec, F., 2000. Hypodermoclysis. Another way to replace fluids. Nursing, 30(5), pp. 58–59. PMid:10855196

Chapman, L., 2011. Procedure for the administration of subcutaneous fluids (Hypodermoclysis. Available at: http://www.tewv.nhs.uk/Global/Policies%20and%20Procedures/Clinical/CLIN-0053-v3%20Administration%20of%20Subcutaneous%20Fluids.pdf [31. 3. 2013]

Clinical Practice Committee., 2003. Hypodermoclysis (HDC) administration protocol for palliative care patients. Available at: http://www.masterpaliativos.com/ArchivosFTP/BackupXII/course_files/Documentacion_complementaria/hypodermoclysis.pdf [13. 4. 2013].

Clinical Practice Committee., 2006. Hospice palliative care, simptom guidelines, dehydration. Available at: http://www.fraserhealth.ca/media/06FHSymptomGuidelinesDehydration.pdf [29. 3. 2013].

Dalal, S. & Bruera, E., 2004. Dehydration in cancer patients: to treat or not to treat. Journal of Supportive Oncology, 2(6), pp. 467–487.

Faes, M.C., Spigt, M.G. & Olde Rikkert, M.G.M., 2007. Dehydration in geriatrics. Geriatrics and Aging, 10(9), pp. 590–596.

Fink, A., Jelen Jurič, J. & Kolar, J., 2011. Zdravstvena nega starostnika: učbenik za izbirni modul Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti v programu Zdravstvena nega. Ljubljana: Grafenauer, p. 216.

Fonzo-Christe, C., Vukasovic, C., Wasilewski-Rasca, A.F. & Bonnabry, P., 2005. Subcutaneous administration of drugs in the elderly: survey of practice and systematic literature review. Palliative medicine, 19(3), pp. 208–219. PMID: 15920935.

Hvalec, Š. & Kobal Straus, K., 2012. Storitev pomoč družini na domu z vidika zadovoljevanja potreb starostnika. In: Skela Savič, B., Hvalič Touzery, S. & Avberšek Lužnik, I. eds. Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv: zbornik prispevkov z recenzijo. 3. simpozij Katedre za temeljne vede, Begunje, 17. oktober 2012. Begunje: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, pp. 104–113.

Jelen Jurič, J., 2009. Hipodermokliza - kljub številnim prednostim redko uporabljena metoda hidracije. Available at: http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zbornica-zveza.si%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fkongres_zbn_7%2Fpdf%2F242C.pdf&ei=ooETU9jHDOWT4ASVl4CACw&usg=AFQjCNEjWtNc3FR3GjGxd2ZgLmffsB3cJg&sig2=9WkOrcjJuF7oVxcBwrWVtw&bvm=bv.62286460,bs.1,d.Yms [25. 3. 2013].

Jéquier, E. & Constant, F., 2010. Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. European Journal of Clinical Nutrition, 64(2), pp. 115–123. http://dx.doi.org/10.1038/ejcn.2009.111, PMid:19724292

Kain, V.J., Yates, P.M., Barrett, L., Bradley, T., Circosta, M., Hall, A. et al., 2006. Developing guidelines for syringe driver management. International Journal of Palliative Nursing, 12(2), pp. 6069. PMid:16603994

Kamal, A.H & Bruera, E., 2009. Hypodermoclysis - fast fact and concepts. Available at: http://www.mcw.edu/FileLibrary/User/jrehm/fastfactpdfs/Concept220.pdf? [1. 4. 2013].

Kerbler, B., 2011. Trajnostno bivanje starejših. Revija za geografijo, 6(2), pp. 4152. Available at: http://www.ff.um.si/zalozba-in-knjigarna/ponudba/zbirke-in-revije/revija-za-geografijo/clanki/stevilka-6-2-2011/062-06_kerbler1.pdf [7. 4. 2013].

Lawrence, S, Cromack, D. & Cooper, D., 2010. Policy for the administration of intravenous antibiotic therapy to adults within the community hospitals and community support teams within bachs. Available at: http://www.bradford.nhs.uk/wp-content/uploads/2010/07/IV-Antibiotic-Therapy-Administration-to-Adults-within-Community-Hospitals-and-Community-Support-Teams.pdf [27. 3. 2013].

Lopez, J.H. & Reyes-Ortiz, C.A., 2010. Subcutaneous hydration by hypodermoclysis. Reviews in Clinical Gerontology, 20(2), pp. 105–113.

Luk, J.K.H., Chan, F.H. & Chu, L.W., 2008. Is Hypodermoclysis suitable for frail chinese elderly? Asian Journal of Gerontology and Geriatrics, 3(1), pp. 49–50.

Macmillan, K., Bruera, E., Kuehn, N., Selmser, P. & Macmillan, A., 1994. A prospective comparison study between a butterfly needle and a teflon cannula for subcutaneous narcotic administration. Journal of Pain and Symptom Management, 9(2), pp. 82–84. PMid:8021539

Mayhew, M.S., 2002. What should i know about using hypodermoclysis in geriatric patients? Available at: http://www.medscape.com/viewarticle/413369 [1. 4. 2013].

Mercadante, S., Ferrera, P., Girelli, D. & Casuccio, A., 2005. Patients' and relatives' perceptions about intravenous and subcutaneous hydration. Journal of Pain and Symptom Management, 30(4), pp. 354–358. PMid:16256899

Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013-2020., 2012. Osnutek, gradivo za javno razpravo. Available at: http://www.soczbor-sl.si/4Aktualno/Dokumenti/NPSV_2013-2020_121012.pdf [28. 3. 2013].

National Risk Manager., 2012. Protocol on subcutaneous (SC) fluids (hypodermoclysis) administration. Available at: http://www.cheshire.ie/docs/staff/policies/clinical/MedicationManagement/SubcutaneousFluidAdministrationCLSP16.pdf [9. 2. 2013].

O‘Keeffe, S.T. & Lavan, J.N., 1996. Subcutaneous fluids in elderly hospital patients with cognitive impairment. Gerontology, 42(1), pp. 36–39. PMid:8641599

Pratt, R.J., Pellowe, C.M., Wilson, J.A., Loveday, H.P., Harper, P., Jones, S.R.L.J. et al., 2006. National evidence-based guidelines for preventing healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. London: Richard Wells Research Centre, Thames Valley University. Available at: http://microtrainees.bham.ac.uk/lib/exe/fetch.php?media=epic2_20-_2021aug06_20final_20draft_20for_20consultation.pdf [9. 4. 20139].

Ramovš, J., 2003. Kakovostna starost: socialna gerontologija in gerontagogika. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka.

Reginelli, A., Iacobellis, F., Del Vecchio, L., Monaco, L., Berritto, D., Di Grezia, G. et al., 2013. VFMSS findings in elderly dysphagic patients: our experience. BMC Surgery, 13 Suppl 2, p. S54.

http://dx.doi.org/10.1186/1471-2482-13-S2-S54

PMid:24267870; PMCid:PMC3851185

Remington, R. & Hultman, T., 2005. Hypodermoclysis to treat dehydration: a review of the evidence. Journal of the American Geriatrics Society, 55(12), pp. 2051–2055. http://dx.doi.org/10.1111/j.1532-5415.2007.01437.x, PMid:17971137

Ross, J.R., Saunders, Y., Cochrane, M. & Zeppetella, G., 2002. A prospective, within-patient comparison between metal butterfly needles and teflon cannulae in subcutaneous infusion of drugs to terminally ill hospice patients. Palliative Medicine, 16(1), pp. 13–16. PMid:11963447.

Sasson, M. & Shvartzman, P., 2001. Hypodermoclysis: an alternative infusion technique. American Family Physician, 64(9), pp. 1575–1578. PMid: 11730312.

Scales, K. & Pilsworth, J., 2008. The importance of fluid balance in clinical practice. Nursing Standard, 22(47), pp. 50–57. PMid: 18777823.

Scales, K., 2011. Use of hypodermoclysis to manage dehydration. Nursing older people, 23(5), pp. 16–22. PMid:21736101

Skupnost socialnih zavodov Slovenije., 2013. Seznam članov s povezavami. Available at: http://www.ssz-slo.si/seznam-domov-clanov-s-povezavami [13. 2. 2013].

Skupnost socialnih zavodov Slovenije. 2013a. Splošno o domovih in posebnih zavodih. Available at: http://www.ssz-slo.si/splosno-o-domovih-in-posebnih-zavodih [26. 3. 2013].

Slesak, G., Schnürle, J.W., Kinzel, E., Jakob, J. & Dietz, P.K., 2003. Comparison of subcutaneous and intravenous rehydration in geriatric patients: a randomized trial. Journal of the American Geriatrics Society, 51(2), pp. 155–160. PMid:12558710

Turner, T. & Cassano, A.M., 2004. Subcutaneous dextrose for rehydration of elderly patients: an evidence-based review. MC Geriatrics, 4:2 Available at: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2318-4-2.pdf [2. 4. 2013].

Wedro, B. (2012). Dehydration. Available at: http://www.medicinenet.com/dehydration/page2.htm [3. 2. 2013].

Wiles, J.L., Leibing, A., Guberman, N., Reeve, J. & Allen, R.E.S., 2012. The meaning of "aging in place" to older people. Gerontologist, 52(3), pp. 357–366. http://dx.doi.org/10.1093/geront/gnr098, PMid:21983126

Witlox, J., Eurelings, L.S., de Jonghe, J.F, Kalisvaart, K.J., Eikelenboom, P. & van Gool, W.A., 2010. Delirium in elderly patients and the risk of postdischarge mortality, institutionalization, and dementia: a meta-analysis. Journal of the American Medical Association, 304(4), pp. 443–451. http://dx.doi.org/10.1001/jama.2010.1013, PMid:20664045

Young, J., 2007. Administration of subcutaneous fluids. Available at: http://www.bolton.nhs.uk/Library/policies/NursDA011.pdf [13. 4. 2013].

Prenosi

Objavljeno

2014-04-03

Kako citirati

Kobal Straus, K. (2014). Uporaba hipodermoklize pri zdravstveni obravnavi uporabnikov institucionalnega varstva starejših. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(1). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.10

Številka

Rubrike

Strokovni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##