Stališča in izkušnje žensk z menopavzalnim obdobjem in njihov odnos do zdravja: opisna raziskava

Avtorji

  • Jožefa Gregorin Zdravstveni zavod REVITA, Peričeva 31, 1000 Ljubljana
  • Jožica Ramšak Pajk ZD Ljubljana Bežigrad, Kržičeva 10, 1000 Ljubljana in Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.119

Ključne besede:

menopavzalne težave, življenjski slog, medicinske sestre, primarno zdravstveno varstvo

Povzetek

Uvod: Obdobje perimenopavze in pomenopavze vpliva na zdravje žensk. Namen raziskave je bil raziskati stališča in odnos žensk do tega obdobja, do zdravja in do zdravega življenjskega sloga ter nekatere vidike informiranosti. Metode: Raziskava temelji na kvantitativnem in kvalitativnem pristopu. Uporabljen je bil delno strukturirani vprašalnik (Cronbach α = 0,813). Opisno vprašanje je bilo interpretirano s kvalitativno metodo. Uporabljen je bil slučajnostni sistematični vzorec stotih pacientk zasebne zdravstvene ustanove, vključitveni kriterij je bil starost od 45 do 60 let. Anketiranje je bilo izvedeno oktobra 2014. Podatki so bili obdelani s programskim orodjem Microsoft Excel in SPSS verzija 20.0. Rezultati: Anketiranke ocenjujejo svoje zdravje kot dobro (57,3 %) oziroma zelo dobro (22,3 %). Največ težav imajo z vročinskimi oblivi in navali znojenja (x̅ = 2,73), s spanjem (x̅ = 2,8) ter s psihično in fizično izčrpanostjo (x̅ = 2,70). Pri medicinski sestri informacij nikoli ni iskalo 57,6 % vprašanih in nobena od njih pogosto, občasno pa le 9,8 % vprašanih, kljub temu da so anketiranke izpostavile problem premajhne informiranosti. Prepoznane podkategorije so pozitivna naravnanost in samozaupanje, podpora okolice, informiranost in zdrav življenjski slog. Diskusija in zaključek: Anketiranke imajo pozitiven odnos do zdravja, zavedajo se, da za svoje zdravje lahko veliko storijo same. Izražena je potreba po večji informiranosti, zato je pomembno, da se aktivnosti diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti razširijo tudi na področje svetovanja glede menopavze. Potrebne so nadaljnje raziskave na tem področju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Jožefa Gregorin, Zdravstveni zavod REVITA, Peričeva 31, 1000 Ljubljana

Jožefa Gregorin, dipl. m. s.

Jožica Ramšak Pajk, ZD Ljubljana Bežigrad, Kržičeva 10, 1000 Ljubljana in Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

viš. pred. mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Literatura

Borko, E. & Žegura, B., 2006. Menopavza. In: E. Borko & I. Takač, eds. Ginekologija. Maribor: Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola, pp. 111–120.

British Menopause Society Council, 2011. Modernizing the NHS: observation and recommendations from the British Menopause Society. Menopause International, 17(2), pp. 41-43.

Brown, L., Bryant, C. & Judd, F.K., 2015. Positive well-being during the menopausal transition: a systematic review. Climacteric, 18(4), pp. 456–469. http://dx.doi.org/10.3109/13697137.2014.989827 PMid:25417543

Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, pp. 49.

Chedraui, P., Agirre, W., Hidalgo, L. & Fayad, L., 2007. Assessing menopausal symptoms among healthy middle aged women with the Menopause Rating Scale. Maturitas, 57(3), pp. 271–278. http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2007.01.009 PMid:17329046

Cumming, G.P., Currie, H., Morris, E., Moncur, R. & Lee A.J., 2015. The need to do better – are we still letting our patients down and at what cost? Post Reproductive Health, 21(2), pp. 56–62. http://dx.doi.org/10.1177/2053369115586122 PMid:25966991

Cumming, G.P., Herald, J., Moncur, R., Currie, H. & Lee A.J., 2007. Women's attitudes to hormone replacement therapy, alternative therapy and sexual health: a web-based survey. Post Reproductive Health, 13(2), pp. 79–83. http://dx.doi.org/10.1258/175404507780796424

Črnigoj, Š. & Prosen, M., 2016. Qualitative analysis of factors associated with the experience of contraception in rural setting. Obzornik zdravstvene nege, 50(2), pp. 107–125. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.2.85

Drev, A., 2010. Telesna dejavnost. In: A. Hočevar Grom, ed. Zdravje v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 35–36.

Franić, D., 2008. Hormonske možnosti zdravljenja v perimenopavzi in kasneje. Zdravniški vestnik, 77(Suppl 3), pp. 9–15.

Heinemann, K., Ruebig, A., Potthoff, P., Schneider, H., Strelow, F., Heinemann, L. & Minh Tai, D., 2004. The Menopause Rating Scale (MRS) scale: a methodological review. Health and Quality of Life Outcomes, 45(2). Available at: http://www.hqlo.com/content/2/1/45 [20. 7. 2015].

Hsieh, H.F. & Shannon S.E., 2005. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), pp. 1277–1288. http://dx.doi.org/10.1177/1049732305276687 PMid:16204405

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kopčavar Guček, N. & Franić, D., 2008. Kakovost življenja, svetovanje in hormonsko nadomestno zdravljenje. Zdravniški vestnik, 77(Suppl 3), pp. 73–78.

Koprivnikar, H., 2010. Kajenje. In: A. Hočevar Grom, ed. Zdravje v Sloveniji, Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 39–40.

Labrinoudaki, I., Ceasu, I., Depypere, H., Erel, T., Rees, M., Schenck-Gustafsson, et al., 2013. EMAS position statement: Diet and health in midlife and beyond. Maturitas, 74(1), pp. 99–104. http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2012.10.019 PMid:23200515

Lainščak, M., Fras, Z. & Zaletel Kragelj, L., 2005. Slovenija v gibanju za zdravo prehrano. Zdravniški vestnik, 44(1), pp. 10–17.

Mander, T., 2012. Better life better health – lifestyle and diet for a healthy future. Post Reproductive Health, 18(4), pp. 123–124. http://dx.doi.org/10.1258/mi.2012.012041

Marn Radoš, M. & Šćepanović, D., 2014. Telesna dejavnost in zdravje žensk v pomenopavzi. Obzornik zdravstvene nege, 48(4), pp. 323–331. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.35

McCloskey, C.R., 2012. Changing focus: women's perimenopausal journey. Health Care Women International, 33(6), pp. 540–559. http://dx.doi.org/10.1080/07399332.2011.610542 PMid:22577741

Meden-Vrtovec, H., 2002. Hormonsko nadomestno zdravljenje v klimakteriju. In: H. Meden-Vrtovec, ed. Zdravljenje s hormoni v ginekologiji in andrologiji. Ljubljana: Klinični center, SPS Ginekološka klinika, Slovensko društvo za reproduktivno medicino, pp. 99−112.

Meden-Vrtovec, H., 2007. Ženska in moški v tretjem življenjskem obdobju. In: H. Meden-Vrtovec & D. Franić, eds. Izbrana poglavja s področja klimakterija. Ljubljana: Arkadija, pp. 9–11.

Mlakar, J., 2007. Psihične spremembe v obdobju po menopavzi. In: H. Meden-Vrtovec & D. Franić, eds. Izbrana poglavja s področja klimakterija. Ljubljana: Arkadija, pp. 27–33.

Pepić, J., 2012. Zdravstveno vzgojno delo v ginekološkem dispanzerju: diplomsko delo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, p. 33.

Petkovič, T., 2007. Kakovost življenja ženske v peri- in pomenopavzi. In: H. Meden-Vrtovec & D. Franić, eds. Izbrana poglavja s področja klimakterija. Ljubljana: Arkadija, pp. 60–63.

Pisinger, C., Toft, U., Aadahl, M., Glümer, C. & Jørgensen, T., 2009. The relationship between lifestyle and self-reported health in a general population: the Inter99 study. Preventive Medicine, 49, pp. 418–423. http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2009.08.011 PMid:19716843

Sergeant, J., 2015. An exploration of women's identity during menopause: a grounded theory study: doctoral thesis. London: University of Roehampton London. Available at: http://roehampton.openrepository.com/roehampton/ bitstream/10142/618204/3/final+approved+thesis.pdf [17. 11. 2016].

Sveinsdóttir, H. & Ólafsson, R.F., 2006. Women's attitudes to hormone replacement therapy in the aftermath of the Women's Health Initiative study. Journal of Advanced Nursing, 54(5), pp. 572–584. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03862.x PMid:16722955

Štern, B., 2007. Javno zdravje in javno zdravstvo. Zdravniški vestnik, 76(5), pp. 317–322.

Vertot, N., 2010. Starejše prebivalstvo v Sloveniji. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije.

Vigeta, S.M.G., Hachul, H., Tufik, S. & Menicucci de Olivera, E., 2012. Sleep in postmenopausal women. Qualitative Health Research, 22(4), pp. 466–475. http://dx.doi.org/10.1177/1049732311422050 PMid:21917564

Villaverde-Gutiérrez, C., Araújo, E, Cruz, F., Roa, J.M., Barbosa, W. & Ruíz-Villaverde, G., 2006. Quality of life of rural menopausal women in response to an exercise programme. Journal of Advanced Nursing, 54(1), pp. 11–19. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03784.x PMid:16553686

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Available at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/ DoH-Oct2013-JAMA.pdf [1. 9. 2016].

Železnik, D., Brložnik, M., Buček Hajdarević, I., Dolinšek, M., Filej, B., Istenič, B., et al., 2008. Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Objavljeno

2016-12-22

Kako citirati

Gregorin, J., & Ramšak Pajk, J. (2016). Stališča in izkušnje žensk z menopavzalnim obdobjem in njihov odnos do zdravja: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(4). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.119

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>