Dojenje in tandemsko dojenje

raziskava o znanju študentov zdravstvene nege in dietetike

Avtorji

  • Katarina Merše Lovrinčević Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija
  • Jurka Lepičnik Vodopivec Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.163

Ključne besede:

podpora, sočasno dojenje sorojencev, študenti, medicinske sestre, pomoč pri dojenju

Povzetek

Uvod: Tandemsko dojenje ali dojenje sorojencev je slabo poznan koncept. Matere, ki tandemsko dojijo, se srečujejo s socialno stigmo in slabo oporo s strani zdravstvenih strokovnjakov. Namen raziskave je bil proučiti znanje o  tandemskem dojenju med študenti zdravstvenih ved.
Metode: Uporabljen je bil kvantitativni eksplorativni neeksperimentalni raziskovalni dizajn. V priložnostni vzorec so bili vključeni študenti zdravstvene nege (n = 66) in dietetike (n = 24). Podatki so bili zbrani s strukturiranim vprašalnikom (Cronbach α = 0,914). Uporabljena je bila opisna statistika, test hi-kvadrat in analiza variance.
Rezultati: Da je popolnoma fiziološko, da ženska prekine dojenje starejšega otroka, če rodi naslednjega otroka, meni 50,7 % (n = 36) žensk in 84,2 % (n = 16) moških (χ2 = 6,898, p = 0,009). Kaj je izključno dojenje v prvih šestih mesecih, ve 79,2 % (n = 19) študentov dietetike in le 54,5 % (n = 36) študentov zdravstvene nege (χ2 = 4,489, p = 0,034). Nepravilnost trditve, da dojenčki v primeru tandemskega dojenja težje pridobivajo telesno težo, je prepoznalo 86,3 % (n = 44) žensk in 13,7 % (n = 7) moških.
Diskusija in zaključek: V raziskavo vključeni študentje so izkazali pomanjkljivo znanje tako o dojenju na splošno kakor tudi o tandemskem dojenju. V študijski program bi bilo treba vnesti več vsebin o dojenju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Katarina Merše Lovrinčević, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija

asist. , mag. zdr. nege.

Jurka Lepičnik Vodopivec, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

prof. dr., prof. ped. in psih., znanstvena svetnica

Literatura

Aldridge, D. Stevenson, C. (2000) Social poetics as research and practice: Living in and learning from the process of research. Nursing Inquir,8(1), 9-27.

Bezner Kerr, R. Dakishoni, L. Shumba, L. Msachi, R. Chirwa, M. (2008) "We grandmothers know plenty": breastfeeding, complementary feeding and the multifaceted role of grandmothers in Malawi. Soc Sci Med, 66(5), 1095-1105.

Brockway, M. Venturato, L. (2016). Breastfeeding beyond infancy: a concept analysis. J Adv Nurs,72(9),2003-15. doi: 10.1111/jan.13000.

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C.,Rouse, D., & Spong, C. Y. (2010).

de Onis, M. Garza, C. Habicht, JP. (1997). Time for a new growth reference. Pediatrics,100(5), e8.

Dowling, S. Brown, A. (2013). An exploration of the experiences of mothers who breastfeed long-term: what are the issues and why does it matter? Breastfeed Med,8(1):45-52. doi: 10.1089/bfm.2012.0057.

Earle, S. (2000) Why some women do not b reast feed: Bottle feeding andfathers' role. Midwifery, 1(6),323-330.

Flower,P. ( 2010) Adventures in Tandem breastefeeding. New York: LLL International.

Gomm,R. Hammersley, M. Foster, P. (2002). Case study method. London: Sage Publications, 2002.

Haroon, S. Das, JK. Salam, RA. Imdad, A. Bhutta, ZA. (2013). Breastfeeding promotion interventions and breastfeeding practices: a systematic review. BMC Public Health,13 Suppl 3:S20. doi: 10.1186/1471-2458-13-S3-S20.

Heath, A.L. Tuttle, C.R. Simons, M.S. Cleghorn, C.L. Parnell, W.R. (2002). A longitudinal study of breastfeeding and weaning practices during the first year of life in Dunedin, New Zealand. J Am Diet Assoc, 102(7),937-43.

Ishii, H. (2009). Does breastfeeding induce spontaneous abortion? The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research,35(5), 864-868.

Kusi, A. (2015). My Tandem Nursing Journey: Breastfeeding Through Pregnancy, Labor, Nursing Aversion and Beyond. New York: Samozaložba.

Lawrence, RA. Lawrence, RM. (2011). Breastfeeding : A Guide for the Medical Profession, 7th ed. St. Louis: Elsevier/Mosby.

Leahy-Warren, P. Mulcahy, H. Phelan, A. Corcoran, P. (2014). Factors influencing initiation and duration of breast feeding in Ireland.Midwifery, 30(3),345-52. doi: 10.1016/j.midw.2013.01.008. Epub 2013 Mar 6.

LLL. (2016). Tandemsko dojenje. Pridobljeno 05.02.2016, s http://www.dojenje.net/vprasanja/34-tandemsko-dojenje.html?eprivacy=1

Madarshahian, F. Hassanabadi, M. (2012). A comparative study of breastfeeding during pregnancy: impact on maternal and newborn outcomes. J Nurs Res,20(1),74-80. doi: 10.1097/JNR.0b013e31824777c1.

Marquis, G. S., Penny, M. E., Zimmer, J. P., Diaz, J. M., Marin, R. M. (2003). An overlap of breastfeeding during late pregnancy is associated with subsequent changes in colostrums composition and morbidity rates among Peruvian infants and their mothers.The Journal of Nutrition,133(8),2585-2591.

Merše Lovrinčević, K. (2012). Izkušnje mater s prolongiranim dojenjem. Magistrsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju.

Negin, J. Coffman, J. Vizintin, P. Raynes-Greenow, C. (2016). The influence of grandmothers on breastfeeding rates: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth, 16,91. doi: 10.1186/s12884-016-0880-5.

Oddy, WH. (2001). Breastfeeding protects against illness and infection in infants and children: a review of the evidence. Breastfeed Rev,9(2),11-18.

Pate let al. (2015). Rates and determinants of early initiation of breastfeeding and exclusive breast feeding at 42 days postnatal in six low and middle-income countries: A prospective cohort study. Reprod Health, 12(Suppl 2), S10.

Poličnik, R. Fidler Mis, N. Bratanič, B. Hlastan Ribič, C. Čampa, A. Fajdiga Turk, V. (2009) Priporočila za zdravo prehranjevanje dojenčkov In Bratanič B, eds. Zbornik referatov. Laško: 2009, 21-27.

Raj, V.K. Plichta, S.B. (1998) The role of social support in breastfeeding promotion: a literature review. J Hum Lact, 14(1),41-5.

Renfrew, M.J. McCormick, F.M. Wade, A. , Quinn, B. Dowswell, T. (2012). Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies

Scariati, PD. Grummer-Strawn, LM. Fein, SB. (1997). A longitudinal analysis of infant morbidity and the extent of breastfeeding in the United States. Pediatrics,99(6),e5.

Scott, J.A. Binns, C.W. (1999) Factors associated with the initiation and duration of breastfeeding: a review of the literature. Breastfeed Rev,7(1),5-16.

Shelton, M. M. Qi Wang, M. (1997). Demographic factors associated with the duration of mothers’ breastfeeding. Am J Health Stud,13,195-200.

Smith, M.M. Kuhn, L. (2000). Exclusive breast-feeding: Does ithave the potential to reduce breast- feeding transmission of HIV-1? Nutri Rev, 58(11).333-40.

WHO (2016) World Health Organization. Promoting proper feeding for infants and young children. Pridobljeno 05.02.2016, s http://www.who.int/nutrition/topics/infantfeeding/en/

Wilkinson, D. Birmingham, P. (2003). Using Research Instruments: A Guide for Researchers. London: Routledge Falmer.

Prenosi

Objavljeno

2018-03-14

Kako citirati

Merše Lovrinčević, K., & Lepičnik Vodopivec, J. (2018). Dojenje in tandemsko dojenje: raziskava o znanju študentov zdravstvene nege in dietetike. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(1), 38–44. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.163

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##