Diplomske značke nekdanjih šol za medicinske sestre, otroške negovalke in babice v Sloveniji: interpretativna zgodovinska raziskava

Avtorji

  • Janez Fischinger Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
  • Duša Fischinger Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.174

Ključne besede:

priponke, značke, medicinske sestre, babice, otroške sestre negovalke, diplomske značke

Povzetek

Uvod: Novoizšolanim medicinskim sestram in babicam je mnogo šol po svetu podeljevalo značko za nošenje na njihovi uniformi. Značke so različno poimenovane: šolske, sestrske, babiške ali diplomske značke. Cilj zgodovinske raziskave, katere namen je ohraniti védenje o tej naši kulturni dediščini, je bil ugotoviti, katere slovenske zdravstvene šole so značke podeljevale in kakšne so le-te bile. Metode: Pisnih virov o tej temi skoraj ni, zato je bilo opravljenih 346 intervjujev z upokojenimi in aktivnimi medicinskimi sestrami, babicami, otroškimi negovalkami ali njihovimi svojci. Značke, ki jih še hranijo, so bile dokumentirane s fotografiranjem. Zbranih je bilo tudi nekaj arhivskih fotografij, na katerih je nošenje značk na uniformah dobro vidno. Raziskava je potekala od junija 2013 do decembra 2016. Rezultati: V Sloveniji so vse nekdanje šole za medicinske sestre, babice in otroške negovalke vsem ob uspešno zaključenem šolanju poleg listine podelile tudi značko šole. Prve značke so bile podeljene leta 1925. Po reformi srednjega šolstva (1981/82) značk niso več podeljevali. Dokumentiranih je pet značk z različnimi simbolnimi motivi in njihove številne variante zaradi preimenovanja šol. Nekaj manj kot petina (19 %) intervjuvanih svojo značko še hrani. Diskusija in zaključek: Značke so dokaz nastanka in razvoja zdravstvenih šol in so del slovenske zgodovine zdravstvene nege. Svoje mesto bi morale najti v muzeju, morda tudi v samostojnem muzeju zdravstvene nege, v kakršnih so hranjene drugod po svetu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Janez Fischinger, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

Doc. dr. Janez Fischinger, dr. med., dr. dent. med., specialist otorinolaringolog

Duša Fischinger, Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije

Duša Fischinger, prof. slov, in nem., pred.,

Literatura

Ambrožič, M., 1927. Pravilnik Šole za sestre v zavodu za socialnohigiensko zaščito dece v Ljubljani. Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, 9(2), pp. 1–2.

Borisov, P., 1995. Ginekologija na Slovenskem od začetkov do leta 1980. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, p. 31.

Brbora, Z., 2015. Službene značke i odore medicinskih sestara, primalja i bolničarki u Hrvatskoj (1914.–1990.). Dubrovnik: Samozaložba, pp. 1–23.

Brown, T., 1952. Nursing school pins. American Journal of Nursing, 52(10), p. 1224. https://doi.org/10.2307/3459842 PMid:12985635

Callander-Grant, S., 2001. Nurses's badges: archaic symbols or icons of nursing? International History of Nursing Journal 6(2), pp. 71–74. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12143446 [6. 10. 2016]. PMid:12143446

Dobrajc, F., 2005. Razvoj šole od ustanovitve do danes. In: F. Dobrajc & M. Marolt, eds. Zbornik ob 50-letnici Srednje zdravstvene šole Celje 1954–2004. Celje: Srednja zdravstvena šola Celje, pp. 6–12.

Dragaš, B., 1930. Pomoč novorojenčku in dojenčku. Ljubljana: Knjižnica zavoda za zdravstveno zaščito mater in dece v Ljubljani, pp. 105, 125.

Dugac, Ž. & Horvat, K., 2013. Službeno, praktično i elegantno: o uniformama sestara pomočnica-medicinskih sestara od 1920-ih do 1940-ih godina u Hrvatskoj. Acta medico-historica Adriatica, 11(2), pp. 251–274. PMid:24304108

Ericksen, K., 2016. Nursing pinning ceremony: a rite of passage for graduates. Available at: http://www.rasmussen.edu/degrees/nursing/blog/nursing-pinning-ceremony-rite-of-passage-forgraduates/ [6. 10. 2016].

Gradišek, A., 1974. 50 let zdravstvenega strokovnega šolstva na Slovenskem. Zdravstveni obzornik, 8(3), pp. 145–155.

Grypma, S., 2011. Reintroducing the pinning ceremony. Journal of Christian Nursing, 28(3), p. 127. https://doi.org/10.1097/CNJ.0b013e31821eb579 PMid:21853710

Horvat, V., Strnad, M., Čebulec, J., Hedžet, A., Strablek, Š., Pertot, M., et al., 1935. Dopis gojenk Vodstvu šole za zaščitne sestre v Ljubljani. Privatni arhiv Fischinger.

Jarnovič, N., 1978. Značke medicinskih sester v Sloveniji. Zdravstveni obzornik, 12(1), pp. 54–55.

Keršič, I., Magajne. M., Sima, Đ. & Leskovec, I., 2011. Medicinske sestre skozi čas. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, p. 27.

Knjiga diplom zdravstvene nege VŠZD Ljubljana, 1978. Arhiv Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.

Kozon, V., 2006. Pflegephaleristik-Katalog Österreich. Wien: Österreichische Gesselschaft für vaskuläre Pflege, pp. 8, 11.

Kozon, V., 2011. Geschichte in Mitteleuropa im Spiegel der Pflegephaleristik. In: V. Kozon, E. Seidl & W. Walter, eds. Geschichte der Pflege – der Blick über die Grenze. Wien: Österreichische Gesselschaft für vaskuläre Pflege, pp. 147–202.

Meglaughlin, J., 1990. British nursing badges. London: VadeMecum Press, pp. 1–182.

Meixner Reed, M., 2009. American nursing pins in history and in context. Nurse-enterpreneur-network. Available at: https://sites.google.com/site/nursingpinsandcollectibles/ [15. 9. 2015].

Neja, 1969. Medicinska sestra Antonija Šiffrerjeva. Zdravstveni Obzornik, 3(3), p. 136.

Organizacija otroških sester negovalk in vzgojiteljic, 1941. Otroške sestre negovalke in vzgojiteljice o svojem poklicu in v odgovor na pojasnilo o poklicu zaščitne sestre. Slovenski narod, 74(58), p. 2.

Pirc, I., 1938. Zdravje v Sloveniji, II knjiga: zdravstvene prilike in delo higijenskih ustanov v Sloveniji 1922–1936. Ljubljana: Higijenski zavod v Ljubljani. p. 437.

Rode, M.W., 1989.The nursing pin: symbol of 1,000 years of service. Nursing Forum, 24(1), pp. 15–17. https://doi.org/10.1111/j.1744-6198.1989.tb00813.x PMid:2694101

Romih, K., Prebil, A., Skinder Savič, K., Mežik-Veber, M. & Skela-Savič, B., 2012. Prisega Angele Boškin za diplomante študijskega programa prve stopnje zdravstvene nege. Utrip, 20(6), pp. 16–18.

Salobir, Z., & Vengušt, M., 2013. V zrcalu preteklosti in sedanjosti. In: Z. Salobir, et al., eds. Naše poti: jubilejni zbornik ob 50-letnici Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje. Celje: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje, pp. 20–46.

Sutherland, K., 1997. The nursing pin. Journal of Christian Nursing, 14(2), pp. 26–27. https://doi.org/10.1097/00005217-199714020-00010 PMid:9362801

Šeparović, Z., 1989. Novo o položaju in odgovornosti medicinskih sester v zdravstvu. Zdravstveni obzornik, 23(1–2), pp. 31–42.

Švajncer, J.J., 1983. Naše stare značke. Katalog. Pokrajinski muzej v Mariboru, p. 34.

Šuštar, B., 1992. Šola za sestre: zdravstveno šolstvo na Slovenskem: razstavni katalog. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, pp 1–135.

Upravni odbor, 1953. Babiške značke. Babiški vestnik, 21(1,2), np.

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Available at: https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 [1. 9. 2017]. PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2017-12-05

Kako citirati

Fischinger, J., & Fischinger, D. (2017). Diplomske značke nekdanjih šol za medicinske sestre, otroške negovalke in babice v Sloveniji: interpretativna zgodovinska raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(4), 328–339. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.174

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)