Povezava med neprespanostjo in delazmožnostjo zaposlenih v zdravstveni negi

Avtorji

  • Melita Peršolja Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Dislocirana enota Nova Gorica, Delpinova 18a, 5000 Nova Gorica, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7861-369X
  • Anamarija Mišmaš
  • Mihaela Jurdana Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310, Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-4514-7001

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.186

Ključne besede:

neprespanost, izmensko delo, kakovost življenja, medicinske sestre

Povzetek

Uvod: Spanje je aktivni proces, ki pomembno vpliva na kakovost delovnega življenja. V ta namen je bila izvedena raziskava o odnosu med neprespanostjo in delazmožnostjo zaposlenih v zdravstveni negi.
Metode: V kvantitativni opisni raziskavi so bili v letih 2014 in 2015 obravnavani zaposleni iz ene splošne bolnišnice in dveh domov upokojencev v Sloveniji. Z enostavnim slučajnostnim izborom je bilo v stratificiran vzorec vključenih 21,26 % (n = 81) v zdravstveni negi zaposlenih žensk iz teh treh zavodov. Podatki, pridobljeni z anketo (Cronbach α = 0,624), so bili analizirani z deskriptivno statistiko in s korelacijsko analizo.
Rezultati: Večina anketirank opravlja od tri do sedem nočnih izmen mesečno (x = 3,76, s = 2,51). Vse anketiranke imajo težave z nespečnostjo (n = 81, 100 %), večina jih s težavo ostaja budnih na delovnem mestu (n = 52, 64,2 %). Težave z budnostjo na delovnem mestu se povezujejo s slabšim splošnim počutjem (r = 0,236, p = 0,034) in so pogostejše ob večjem številu nočnih izmen v mesecu (r = −0,322, p = 0,003). Anketiranke so mnenja, da neprespanost povečuje verjetnost napak pri delu (n = 60, 74,1 %), upočasnjuje hitrost odzivanja na nepričakovane urgentne situacije na delovnem mestu (n = 58, 71,6 %) ter slabo vpliva na njihovo komunikacijo s pacienti (n = 48, 59,2 %).
Diskusija in zaključek: Podobno kot druge tuje raziskave o zaposlenih v zdravstveni negi tudi ta potrjuje, da se neprespanost zaradi nočnega dela povezuje s slabšim počutjem, utrujenostjo in zmanjšano delazmožnostjo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Melita Peršolja, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Dislocirana enota Nova Gorica, Delpinova 18a, 5000 Nova Gorica, Slovenija

doc. dr., viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Anamarija Mišmaš

dipl. m. s.

Mihaela Jurdana, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310, Izola, Slovenija

izr. prof. dr., univ. dipl. biol.

Literatura

Aiken, L. H., Sermeus, W., Van den Heede, K., Sloane, D. M., Busse, R., McKee, M., et al. 2012. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. British Medical Journal, 344, e1717.

Almeida, CM. & Malheiro, A., 2016. Sleep, immunity and shift workers: A review. Sleep Science, 9(3), pp.164–168.

ANA, A.N.A.(2011). 2011 ANA Health and Safety Survey.

http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/WorkplaceSafety/Healthy-Work-Environment/Work-Environment/2011-HealthSafetySurvey.html

Blachowicz, E. & Letizia, M., 2006. The challenges of shift work. Medsurg Nursing, 15(5), pp. 274-280.

Carter, P.A., Dyer, K.A., Mikan, SQ., 2013. Sleep disturbance, chronic stress, and depression in hospice nurses: testing the feasibility of an intervention. Oncology Nursing Forum; 40(5), E368-373. doi: 10.1188/13.

Caruso, C. C., 2014. Negative impacts of shiftwork and long work hours. Rehabilitation Nursing, 39(1), pp. 16-25.

Cheng, P., & Drake, C., 2016. Occupational Sleep Medicine. Sleep Medicine Clinics; 11(1), pp. 65-79. doi: 10.1016/j.jsmc.2015.10.006. Review.

Czeisler, C. A., 2015. Duration, timing and quality of sleep are each vital for health, performance and safety. Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation, 1(1), 5-8.

Dall'Ora, C., Griffiths, P., Ball, J., Simon, M., & Aiken, L. H. 2015. Association of 12 h shifts and nurses' job satisfaction, burnout and intention to leave: findings from a cross-sectional study of 12 European countries. British Medical Journal Open, 5(9), e008331.

Dall'Ora, C., Griffiths, P., & Ball, J., 2016. Twelve-hour shifts: burnout or job satisfaction? Nurs Times, 112 (12-13), pp. 22-23.

Donaldson, L. J., Panesar, S. S., & Darzi, A., 2014. Patient-Safety-Related Hospital Deaths in England: Thematic Analysis of Incidents Reported to a National Database, 2010–2012. PLoS Medicine, 11(6), e1001667.

Eanes, L., 2015. CE: The potential effects of sleep loss on a nurse's health. The American Journal of Nursing; 115(4); pp. 34-40.

Estryn-Behar, M., & Van der Heijden, B. I., 2012. Effects of extended work shifts on employee fatigue, health, satisfaction, work/family balance, and patient safety. Work, 41 (1), pp. 4283-4290.

Evropski, p., & Svet, E. u., (2003). Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa. Retrieved from http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/direktiva_2003_88_es.pdf.

Gold, D.R., Rogacz, S., Bock, N.,, Tosteson, T.D., Baum, T.M., Speizer, F.E., et al., 1992. Rotating shift work, sleep, and accidents related to sleepiness in hospital nurses. American Journal of Public Health, 82(7), pp 1011-1014.

Gumenyuk, V., Roth, T. and Drake, C. L., 2012. Circadian phase, sleepiness, and light exposure assessment in night workers with and without shift work disorder. Chronobiology international, 29, (7), pp. 928-936.

Griffiths, P., Dall'Ora, C., Simon, M., Ball, J., Lindqvist, R., Rafferty, A. M., et al. 2014) Nurses' shift length and overtime working in 12 European countries: the association with perceived quality of care and patient safety. Medical Care, 52(11), pp. 975-981.

Harrington, J. 2001. Health effects of shift work and extended hours of work. Occupational and Environmental Medicine, 58(1), pp. 68-72.

Hägg, S.A., Torén, K., Lindberg, E., & Scand, J., 2015. Role of sleep disturbances in occupational accidents among women. Work Environment Health, 41(4), pp.368-376.

Heath, G., Coates, A., Sargent, C. & Dorrian, J., 2016. Sleep duration and chronic fatigue are differently associated with the dietary profile of shift workers. Nutrients, 8, (12), pp. 1-15.

Lie, J.A., H. Kjuus, S. Zienolddiny, A. Haugen, R.G. Stevens, K. Kjaerheim, et al., 2011. Night work and breast cancer risk among Norwegian nurses: assessment by different exposure metrics. American Journal of Epidemiology, 173 , pp. 1272–1279.

Lockley, S.W., Barger, L.K., Ayas, N.T., Rothschild, J.M., Czeisler, C.A., & Landrigan, C.P., 2007. Harvard Work Hours, Health and Safety Group.. Effects of health care provider work hours and sleep deprivation on safety and performance. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 33 (11), pp. 7-18.

Muecke, S. (2005). Effects of rotating night shifts: literature review. Journal of Advanced Nursing, 50(4), pp. 433-439.

Øyane, N. M. F., Pallesen, S. Moen, B.E., Åkerstedt, T., & Bjorvatn, B., 2013. Associations Between Night Work and Anxiety, Depression, Insomnia, Sleepiness andFatigue in a Sample of Norwegian Nurses. PLoS ONE, 8(8),e70228. doi:10.1371/journal.pone.0070228.

Rogers., A.E., Hwang, W.T., Scott, L.D., Aiken, L.H., & Dinges, D.F., 2004. The working hours of hospital staff nurses and patient safety. Health Affairs (Millwood), 23(4), pp. 202-212.

Rong, Y., Jie, W., & Li-Li. G., 2016. The Effect of Sleep Deprivation on Coronary Heart Disease. Chinese Medical Sciences Journal, 20,31(4), pp. 247-253.

Samaha, E., Lal, S., Samaha, N., & Wyndham, J.J., 2007. Psychological, lifestyle and coping contributors to chronic fatigue in shift-worker nurses. Advances in Nursing Science, 59(3), pp. 221-232.

Sánchez-Cárdenas, A.G., Navarro-Gerrard, C., Nellen-Hummel, H., & Halabe-Cherem, J., 2016. Insomnia. A severe health care problem. Revista Medica Del Instituto Mexicano Del Seguro Social, 54(6), pp.760-769.

Schernhammer, E.S., Laden, F., Speizer, F.E., Willett, W.C., Hunter, D.J., Kawachi, I., et al., 2003. Night-shift work and risk of colorectal cancer in the nurses' health study. Journal of the National Cancer Institute, 95, pp. 825–828.

Schernhammer, E.S., & Schulmeister, K., 2004. Melatonin and cancer risk: does light at night compromise physiologic cancer protection by lowering serum melatonin levels? British. Journal of Cancer, 90, pp. 941–943.

Scott, L.D., Hwang,. W.T., Rogers, A.E., Nysse, T., Dean, G.E., & Dinges, D.F., 2007. The relationship between nurse work schedules, sleep duration, and drowsy driving. Sleep, 30(12), pp.1801-1807.

Scott, L. D., Rogers, A. E., Hwang, W. T., & Zhang, Y., 2006. Effects of critical care nurses' work hours on vigilance and patients' safety. American Journal of Critical Care, 15(1), pp. 30-37.

Shao, M.F., Chou, Y.C., Yeh, M.Y., & Tzeng, W.C., 2010. Sleep quality and quality of life in female shift-working nurses. Journal of Advanced Nursing, 66(7), pp. 1565-1572. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05300.

Sochalski, J., 2004. Is more better?: the relationship between nurse staffing and the quality of nursing care in hospitals. Medical Care, 42(2), pp.67-73.

Stimpfel, A. W., Sloane, D. M., & Aiken, L. H., 2012. The longer the shifts for hospital nurses, the higher the levels of burnout and patient dissatisfaction. Health Affairs (Millwood), 31(11), pp. 2501-2509.

Stevens, R.G., Hansen, J., Costa, G., Haus, E., Kauppinen, T., Aronson, K.J. et al., 2011. Considerations of circadian impact for defining ‘shift work’ in cancer studies: IARC Working Group Report. Occupational and Environmental Medicine, 68, pp. 154–162.

Touitou, Y., Reinberg, A., & Touitou, D., 2017. Association between light at night, melatonin secretion, sleep deprivation, and the internal clock: Health impacts and mechanisms of circadian disruption. Life Science, 173, pp. 94-106.

Vitale, S. A., Varrone-Ganesh, J., & Vu, M., 2015. Nurses working the night shift: Impact on home, family and social life. Journal of Nursing Education and Practice, 5(10), pp. 70-78.

Yumang-Ross, D.J., & Burns, C., 2014. Shift work and employee fatigue: implications for occupational health nursing. Workplace Health Safety, 62(6), pp.256-261.

Williamson, A.M., & Feyer, A.M., 2000. Moderate sleep deprivation produces impairments in cognitive and motor performance equivalent to legally prescribed levels of alcohol intoxication. Occupational and Environmental Medicine, 57(10), pp. 649-655.

Wu, Y., L., Zhai, D., & Zhang, D., 2014. Sleep duration and obesity among adults: a meta-analysis of prospective studies. Sleep Medicine, 15, pp. 1456–1462.

Prenosi

Objavljeno

2018-03-14

Kako citirati

Peršolja, M., Mišmaš, A., & Jurdana, M. (2018). Povezava med neprespanostjo in delazmožnostjo zaposlenih v zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(1), 8–17. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.186

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek