90 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem: iz preteklosti skozi sedanjost v prihodnost

Avtorji

  • Monika Ažman Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.3.194

Ključne besede:

medicinske sestre, zdravstvena nega, Slovenija, 90-let delovanja, zgodovina, pregled, društva

Povzetek

Iz originalnega zapisnika (Organizacija absolventk šol za sestre, 1927), ki ga hranimo v arhivu Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, beremo: »Dne 27. novembra 1927 se je vršil v zavodu za zaščito dece v Ljubljani ustanovni občni zbor Organizacije absolventk šole za sestre v Ljubljani. Udeležilo se ga je trinajst sester: sr. Arkova, sr. Češarkova, sr. Boškinova, sr. Grudnova, sr. Hočevarjeva, sr. Jazbinškova, sr. Kecljeva, sr. Kurentova, sr. Marinčičeva, sr. Revenova, sr. Štefančičeva, sr. Schiffrerjeva in sr. Vovkova.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30, 1000 Ljubljana

Monika Ažman, dipl. m. s.

Literatura

Ažman, M., 2016. Profesionalna revija kot eden od pomembnih dosežkov nacionalne strokovne organizacije: ob 50. obletnici izhajanja Obzornika zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 50(2), pp. 104–106. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.2.101

EFN smernice za implementacijo člena 31 o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij glede na Direktivo 2005/36/EC, dopolnjeno z Direktivo 2013/ 55/ EU, 2015. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Available at: https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/efn_smernice_za_objavo_na_spletni_strani_17_7_2015.pdf [23. 8. 2017].

Hanlon, A., 2015. Improving healthcare outcomes and accessibility in the USA: the advanced practice nurse. Obzornik zdravstvene nege, 49(2), pp. 84–89. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.64

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kodeks etike za babice, 2011. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester – babic Slovenije.

Končno poročilo Delovne skupine za izdelavo poročila kadrovskih standardov za področje sekundarne in terciarne zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene in babiške nege – bolnišnična dejavnost, 2015. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije– Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Organizacija absolventk šol za sestre, 1927. Zapisnik prvega občnega zbora. [interni vir]. Ljubljana: Organizacija absolventk šole za sestre Zavoda za socialno higiensko zaščito dece.

Poplas Susič, T., 2017. The family medicine reference clinic: an example of interprofessional collaboration within a healthcare team. Obzornik zdravstvene nege, 51(2), pp. 112–115. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.2.179

World Health Organization, 2016. Globalne strateške usmeritve dejavnosti zdravstvene in babiške nege 2016−2020. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Available at: https://www.zbornica-zveza.si/sl/who-globalne-strateskeusmeritve-dejavnosti-zdravstvene-babiske-nege-2016-2020 [24. 8. 2017].

Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti (ZDZPZD), 2016. Uradni list Republike Slovenije št. 88.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2011. Poslanstvo, vizija, vrednote. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Available at: http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/poslanstvo_vizija_in_vrednote.pdf [24. 8. 2017].

Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 1997. Jubilejni zbornik ob 70-letnici Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zbornice zdravstvene nege Slovenije: 1927–1997. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije.

Železnik, D., Brložnik, M., Buček Hajdarević, I., Dolinšek, M., Filej, B., Istenič, B., et al., 2008. Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Available at: http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/poklicne_aktivnosti_in_kompetence08_0.pdf [24. 8. 2017].

"80" let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem, 2007. Obzornik zdravstvene nege, 41(Suppl 1), pp. 1–82. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2007.41.2.1 [24. 8. 2017].

Prenosi

Objavljeno

2017-09-25

Kako citirati

Ažman, M. (2017). 90 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem: iz preteklosti skozi sedanjost v prihodnost. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(3), 184–189. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.3.194

Številka

Rubrike

Uvodnik