Prehranjevalne navade ljubljanskih srednješolcev

Avtorji

  • Tina Habajec
  • Silvestra Hoyer

Ključne besede:

prehranjevalne navade, adolescenti, šole

Povzetek

Članek obravnava prehranjevalne navade dijakov dveh ljubljanskih srednjih šol. Rezultati so bili dobljeni z metodo anketnega vprašalnika. Rezultati kažejo, da je v prehrani te mlade populacije nekaj pomanjkljivosti, ki bi jih bilo možno zmanjšati tudi z zdravstveno vzgojnim pristopom. Večina dijakov ima znanje in informacije o zdravi prehrani, le polovica pa jih to znanje upošteva v vsakodnevnem življenju. Zaradi relativno majhnega vzorca rezultatov ne moremo posploševati. Kaže pa se potreba po stalnem preverjanju in opazovanju navad in življenjskega sloga te občutljive skupine prebivalstva in priprava programov zdravstvenovzgojnega dela za to skupino.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2002-03-01

Kako citirati

Habajec, T., & Hoyer, S. (2002). Prehranjevalne navade ljubljanskih srednješolcev. Obzornik Zdravstvene Nege, 36(1), 45–49. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2384

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>