Anketiranje kot tehnika zbiranja podatkov v zdravstveni negi: preizkušanje anketnega vprašalnika

Avtorji

  • Irma Urh

Ključne besede:

zdravstvena nega, ankete

Povzetek

Anketa je postopek zbiranja podatkov v metodologiji raziskovalnega dela oziroma standardizirano statistično opazovanje vzorca ciljne populacije, ki je preučevana. Vir informacij je anketiranec, katerega sodelovanje v anketi je prostovoljno. Primerna vsebinska oblikovanost anketnega vprašalnika je prvi in nujni pogoj, da z njim raziskovalec zbere podatke, ki jih potrebuje. To je pogoj, ki usmerja pozornost dela v problematiko strokovne presoje osnutka oziroma poskusne verzije anketnega vprašalnika s vsebinske in formalne plati ter praktičnega preizkušanja pred uporabo v raziskavi. Postopek preverjanja anketnega vprašalnika je sklenjen z redigiranjem oziroma pregledom, preverjanjem in urejanjem odgovorov po opravljenem anketiranju kot postopku dokončne potrditve (ne)učinkovitosti in (ne)uspešnosti predhodnega dela, povezanega z operativnim načrtovanjem in oblikovanjem anketnega vprašalnika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2003-09-01

Kako citirati

Urh, I. (2003). Anketiranje kot tehnika zbiranja podatkov v zdravstveni negi: preizkušanje anketnega vprašalnika. Obzornik Zdravstvene Nege, 37(3), 219–224. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2461

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)