Psihični vidik obravnave pacientk z izrezano maternico z vidika medicinske sestre

Avtorji

  • Rozalija Jeglič
  • Jožica Ramšak Pajk
  • Andreja Mihelič Zajec

Ključne besede:

histerektomija-psihologija

Povzetek

Med številnimi nalogami, ki jih medicinska sestra izvaja v perioperativnem obdobju zdravljenja pacientke z izrezano maternico, ima psihična priprava pomembno vlogo. Teoretični del članka na osnovi pregleda literature osvetljuje terapevtski odnos med medicinsko sestro in pacientko, telesno podobo – samopodobo ginekološke pacientke, kot pomembna dejavnika v okviru psihične priprave. V empiričnem delu so podatki pridobljeni s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika na naključnem vzorcu 75 pacientk, ki so jim leta 2002 izrezali maternico zaradi benignega obolenja. Raziskava je pokazala, da se psihična priprava izvaja, vendar ne vedno. Dobra polovica (57 %) vprašanih je mnenja, da imajo medicinske sestre dovolj znanja za kakovostno psihično pripravo. Večina vprašanih je ocenila delo medicinskih sester pozitivno. Kar 53 % vprašanih je imelo v povezavi z obolenjem najtežje obdobje v času hospitalizacije. V tej zvezi se postavlja novo raziskovalno vprašanje. Nasploh rezultati ankete kažejo, da je psihična priprava pomemben del zdravstvene nege.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2004-06-01

Kako citirati

Jeglič, R., Ramšak Pajk, J., & Mihelič Zajec, A. (2004). Psihični vidik obravnave pacientk z izrezano maternico z vidika medicinske sestre. Obzornik Zdravstvene Nege, 38(2), 143–148. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2495

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>