Zadovoljstvo starejših uporabnikov zdravstvene nege na domu z njihovo obravnavo

Avtorji

  • Danica Železnik Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec; Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Gosposka ul 1, 2000 Maribor
  • Sandra Rajčić Univerza Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku, Medicinska fakulteta Osijek, Ulica Josipa Huttlera 4, 31000, Osijek

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.25

Ključne besede:

medicinska sestra, zdravstvena nega, domače okolje, starostniki, Hrvaška

Povzetek

Uvod: Stopnja zadovoljstva uporabnikov zdravstvene nege na domu služi kot pokazatelj subjektivne ocene kakovosti njihove obravnave. Namen članka je prikazati raven zadovoljstva uporabnikov zdravstvene nege na domu. Metode: Uporabljen je bil kvantitativni raziskovalni pristop. Podatki so bili zbrani z anketiranjem 186 uporabnikov zdravstvene nege na domu v Republiki Hrvaški v občini Osijek z okolico. Instrument raziskave je bil strukturirani vprašalnik, oblikovan za potrebe raziskave. Statistična analiza podatkov je bila opravljena s pomočjo programa SPSS za Windows različica 9.0. Rezultati: Med uporabniki je bilo najbolj izpostavljeno zadovoljstvo s spoštovanjem diskretnosti in zasebnosti pri izvajanju aktivnosti zdravstvene nege (133 oz. 72,0 % uporabnikov), zadovoljstvo z ljubeznivostjo medicinskih sester in profesionalnim izvajanjem aktivnosti zdravstvene nege (131 oz. 70,0 % uporabnikov). S časom, ki jim je odmerjen za pogovor z medicinsko sestro, je bilo nezadovoljnih 40 (21,5 %) uporabnikov. Diskusija in zaključek: Izsledki raziskave pokažejo, da so anketiranci z aktivnostmi zdravstvene nege na domu v večini popolnoma zadovoljni, kar lahko kaže na dobro opravljeno delo medicinskih sester ali na bojazen uporabnikov, da bi v primeru izkazovanja nezadovoljstva bila njihova obravnava prekinjena. Najmanj zadovoljni so tisti uporabniki, ki jih medicinska sestra obišče samo dvakrat na teden, opravi zgolj s strani zdravnika predpisano negovalno aktivnost, za pogovor pa ji ne ostane časa, ker je slednji natančno odmerjen. Rezultati raziskave lahko služijo za načrtovanje in reorganizacijo zdravstvene nege na domu ter kot izhodišče novih raziskav.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Danica Železnik, Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec; Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Gosposka ul 1, 2000 Maribor

doc. dr., viš. med. ses., prof. zdr. vzg., spec. gerontol.

Sandra Rajčić, Univerza Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku, Medicinska fakulteta Osijek, Ulica Josipa Huttlera 4, 31000, Osijek

mag., dipl. med. ses.

Literatura

Ahmad, M.M. & Alasad, J.A., 2004. Predictors of patients' experiences of nursing care in medical-surgical wards. International Journal of Nursing Studies, 10(5), pp. 235-241. PMid:15461693

Biering, P., Becker, H., Calvin, A., & Grobe, S.J., 2006. Casting light on the concept of patient satisfaction by studying the construct validity and the sensitivity of a questionnaire. International Journal of Health Care Quality Assurance Incorporating Leadership in Health Services, 19(2-3), pp. 246-258. http://dx.doi.org/10.1108/09526860610661464; PMid:16875103

Česen, M., 2003. Management javne zdravstvene službe. Ljubljana: Center za tehnološko usposabljanje, p. 48.

Chan, J.N., & Chau, J., 2005. Patient satisfaction with triage nursing care in Hong Kong. Journal of Advanced Nursing, 50(5), pp. 498-507. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03428.x; PMid:15882366

Coulter, A., 2002.The autonomous patient: ending paternalism in medical care. London: Nuffield Trust, pp. 122-123.

Davis, B.A., & Bush, H.A., 2003. Patient satisfaction of emergency nursing care in the United States, Slovenia, and Australia. Journal of Nursing Quality Assurance, 18(4), pp. 267-274. PMid:14556583

Fentonn, J.J., Jerant, A.F., Bertakis, K.D. & Franks, P., 2012. The cost of satisfaction: a national study of patient satisfaction, health care utilization, expenditures, and mortality. Archives of Internal Medicine, 172(5), pp. 405-411. http://dx.doi.org/10.1001/archinternmed.2011.1662; PMid:22331982

Fokkema, T. & Knipscheer, K., 2007. Escape loneliness by going digital: a quantitative and qualitative evaluation of a Dutch experiment in using ECT to overcome loneliness among older adults. Aging & Mental Health, 11(5), pp. 496-504. PMid:17882587

Gazvoda, M.T., 2004. Zadovoljstvo varovancev kot pomemben del poslovne odličnosti. In: Kakovost – različni pristopi, skupencilj: zbornik referatov. 13. letna konferenca, Bernardin, 4. in 5. novembra 2004. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost, pp. 152–155.

Gorenak, I. & Goričan, A., 2011.Zadovoljstvo bolnikov v primarnem zdravstvu – primer zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Zdravstveno varstvo, 50(3), pp. 175-184.

Goričan, A., 2009. Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev z delom zdravstvenega osebja: študija primera: magistrsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, pp. 33-40.

Han, C.H., Connolly, P.M. & Canham, D., 2003. Measuring patient satisfaction as an outcome of nursing care at a teaching hospital of southern Taiwan. Journal of Nursing Care Quality, 18(2), pp. 143-150. http://dx.doi.org/10.1097/00001786-200304000-00008; PMid:12680601

Helfert, M., 2009. Challenges of business processes management in healthcare: experience in the Irish health care sector. Business Process Management Journal, 15(6), pp. 937–952. http://dx.doi.org/10.1108/14637150911003793

Jha, A.K., Orav, E.J., Zheng, J. & Epstein, A.M., 2008. Patients' perception of hospital care in the United States. New England Journal of Medicine, 359(18), pp. 1921–1931. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMsa0804116; PMid:18971493

Jorm, L.R., Walter, S.R., Lujic, S., Byles, J.E. & Kendig, H.L., 2010. Home and community care services: a major opportunity for preventive healthcare. BMC Geriatr, 10, p. 26. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2318-10-26; PMid:20492704; PMCid:PMC2887872

Keleher, H., 2003. Community care in Australia. Home Health Care Management Practice, 15(5), pp. 367-374. http://dx.doi.org/10.1177/1084822303252394

Kersnik, J., 2003. Bolnik v slovenskem zdravstvu: monografija o zadovoljstvu bolnikov in organizaciji pritožnega sistema. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD. Available at: http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/Bolnik-v-slovenskem-zdravstvu.pdf [29. 8. 2014].

Khan, M.H., Hassan, R., Anwar, S., Babar, T.S., & Babar, K.S., 2007. Patient satisfaction with nursing care. Rawal Medical Journal, 32(1), pp. 27-29.

Kotler, P., 2004. Management trženja. Ljubljana: GV Založba.

Kutney-Lee, A., McHugh, M.D., Sloane, D.M., Cimiotti, J.P., Flynn, L., NeffFelber, D., et al., 2009. Nursing: a key to patient satisfaction. Health Affairs, 28(4), pp. 669–677. http://dx.doi.org/10.1377/hlthaff.28.4.w669; PMid:19525287; PMCid:PMC2718727

Laschinger, H.S., Hall, L.M., Pedersen, C. & Almost J., 2005. A psychometric analysis of the patient satisfaction with nursing care quality questionnaire: an actionable approach to measuring patient satisfaction. Journal of Nursing Care Quality, 20(3), pp. 220-230. http://dx.doi.org/10.1097/00001786-200507000-00006; PMid:15965386

Latković, B., 2002. Pacient in zdravnik – partnerja v komunikaciji. Ljubljana: Društvo pljučnih pacientov Slovenije, pp. 5-16.

Liu, Y. & Wang, G., 2007. Inpatient satisfaction with nursing care and factors influencing satisfaction in a teaching hospital in China. Journal of Nursing care Quality, 22(3), pp. 266-271. http://dx.doi.org/10.1097/01.NCQ.0000277785.52428.a5; PMid:17563597

Ljubičić, M., 2006. Čimbenici koji utječu na kvalitetu komunikacije između bolesnika i sestre. Sestrinski glasnik, 3 (8), pp. 42-47.

Lucke, J.F., 2005. The α and the ω of congeneric test theory: an extension of reliability and internal consistency to heterogeneous tests. Applied Psychological Measurement, 29(1), pp. 65-81. http://dx.doi.org/10.1177/0146621604270882

McAdam, M. & Wright, N., 2005. A review of the literature considering the role of mental health nurses in assertive outreach. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 12(6), pp. 648–660. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2850.2005.00889.x; PMid:16336589

McCabe, C., 2004. Nurse-patient communication: an exploration of patient's experiences. Journal of Clinical Nursing, 13(1), pp. 41-49.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2004.00817.x; PMid:14687292

McGarry, J., 2009. Defining roles, relationship, boundaries and participation between elderly people and nurses with in the home: anethnografhic study. Health and Social Care in the Community, 17(1), pp. 83-91. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2524.2008.00802.x; PMid:18700870

Merkouris, A., Papathanassoglou, E.D. & Lemonidou, C., 2004. Evaluation of patient satisfaction with nursing care: quantitative or qualitative approach? International Journal of Nursing Studies, 41(4), pp. 355-367. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2003.10.006; PMid:15050847

Millard, L., Hallett, C. & Luker, K., 2006. Nurse-patient interaction and decision making in care: patient involvement in community nursing. Journal of Advanced Nursing, 55(2), pp. 142-150. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03904.x; PMid:16866806

Možina, T., 2007.Merjenje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, pp.7-12.

Mpinga, E.K. & Chastonay, P., 2011. Satisfaction of patients: a right to health indicator? Health Policy, 100 (2-3), pp. 144-150. http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2010.11.001; PMid:21126793

Neuman, W.L., 2011. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 6th ed. Boston: Allyn and Bacon.

Ozsoy, S.A., Ozgür, G. & Durmaz Akyol, A., 2007. Patient expectation and satisfaction with nursing care in Turkey: a literature review. International Nursing Review, 54(3), pp. 249-255. http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-7657.2006.00534.x; PMid:17685908

Poredoš, P., 2005. Javno in zasebno zdravstvo: prednosti in pomanjkljivosti posameznih sistemov. Zdravniški vestnik, 74(7-8), pp. 455–456.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe, 2007. Zagreb: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Available at: http://kohompgz.files.wordpress.com/2010/06/pravilnik-o-uvjetima-i-nacinu-ostvarivanja-prava-iz-obveznog-zdravstvenog-osiguranja-na-zdravstvenu-njegu-u-kuci-osigurane-osobe.pdf [1. 9. 2014].

Retelj, M. & Simčič, B., 2005. Sistem celovite kakovosti v Splošni bolnišnici Novo mesto. In: Kakovost v zdravstvu. 12. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Otočec ob Krki, 12. in 13. maj. Ljubljana: Društvo ekonomistov v zdravstvu, pp. 67–75.

Rungapadiachy, D.M., 2003. Medosebna komunikacija v zdravstvu: teorija in praksa. Ljubljana: Educy, pp.336- 339.

Saucier Lundy, K. & Janes, S., 2009.Community health nursing: caring for the public's health. Boston [etc.]: Jones and Bartlett Publishers.

Skela Savič, B., 2002. Zadovoljstvo bolnikov – kazalec kakovosti v zdravstvu. In: Vukovič, G., ed. Management in Evropska unija: zbornik konference z mednarodno udeležbo. 21. Znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 27.-29. marec 2002. Kranj: Moderna organizacija, pp. 1449–1455.

Suhonen, R., Välimäki, M. & Leino-Kilpi, H., 2005. Individualised care, quality of life and satisfaction with nursing care. Journal of Advanced Nursing, 50(3), pp. 283-292. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03391.x; PMid:15811107

Šušteršič, O., 2006. Patronažno varstvo in patronažna zdravstvena nega - nadgradnja in prilagajanje novim izzivom. Obzornik zdravstvene nege, 40( 4), pp. 247-252.

Tomšič, B., Grahek-Cujnik, A. & Lešnik-Hren, J., 2004. Sistem vodenja kakovosti v zdravstvenih domovih. In: Kakovost – različni pristopi, skupen cilj: zbornik referatov. 13. letna konferenca, Bernardin, 4. in 5. novembra 2004. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost, pp. 166–170.

Zavrl Džananović, D., 2010. Patronažno varstvo Slovenije včeraj, danes, jutri. Obzornik zdravstvene nege., 44 (2), pp. 117-125.

Železnik, D., 2007. Self-care of the home-dwelling elderly people living in Slovenia: dissertation. Oulu: Oulunyliopisto, pp. 81-82. Available at: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514286377/ [17. 3. 2014].

Železnik, D. ed., 2011. Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem varstvu. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 16-20.

Prenosi

Objavljeno

2014-09-20

Kako citirati

Železnik, D., & Rajčić, S. (2014). Zadovoljstvo starejših uporabnikov zdravstvene nege na domu z njihovo obravnavo. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(3). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.25

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##