Model nadzora izboljševanja kakovosti v specialistični ambulantni dejavnosti na področju zdravstvene nege v Kliničnem centru Ljubljana

Avtorji

  • Darinka Klemenc
  • Peter Požun
  • Ana Podhostnik

Ključne besede:

.

Povzetek

V članku je predstavljen model nadzora izboljševanja kakovosti dela in izidov le tega v specialistični ambulantni dejavnosti Kliničnega centra Ljubljana, s poudarkom na področju zdravstvene nege, delno tudi zdravstvene administracije kot neločljivega dela celostne zdravstvene obravnave pacientov. Predstavljeni so vprašalniki za interni strokovni nadzor. Cilj modela je, da bi skozi napovedane obiske po posameznih ambulantah v obliki svetovanja in sledenja izboljševanja kakovosti zadostili trem ključnim dejavnikom: izboljševati kakovost za uporabnike, za zaposlene in za management. Z nekaj dopolnitvami bi vprašalnik lahko služil za strokovni, organizacijski in poslovni nadzor celotne ambulantne dejavnosti; ponujena je možnost izmenjave izkušenj z drugimi zdravstvenimi zavodi, morda celo poenotenje sistemov nadzorov v specialističnih (in splošnih?) ambulantah v slovenskem zdravstvenem prostoru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2005-06-01

Kako citirati

Klemenc, D., Požun, P., & Podhostnik, A. (2005). Model nadzora izboljševanja kakovosti v specialistični ambulantni dejavnosti na področju zdravstvene nege v Kliničnem centru Ljubljana. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(2), 131–143. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2543

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>