Odnos med materjo z rakom dojke in njenimi otroki ter njihovo doživljanje materine bolezni (i. del)

Avtorji

  • Majda Šmit

Povzetek

Članek obravnava doživljanje otrok mater z rakom dojke. V teoretičnih izhodiščih je na osnovi pregleda literature predstavljena vloga in delovanje družine ob pojavu bolezni rak. Opisuje, kako naj bi se matere pogovarjale z otroki o svoji bolezni in kako otroci doživljajo materino bolezen. Nakaže vlogo medicinskih sester pri prilagajanju družine na bolezen in njeno vlogo pri izobraževanju, zagovoru in podpori. Avtorica poudari potrebo po uvedbi podiplomskega izobraževanja iz onkološke zdravstvene nege za področje celostne pomoči ženskam z rakom dojke (breast cancer nurse). V zaključku poudari pomen besedne in nebesedne komunikacije v odnosu obolela mati – otrok. Za zmanjšanje osebnostnih stisk predstavi predloge za dodatno pomoč obolelim ženskam v njihovi komunikaciji z otroki in drugimi svojci. Predloge naj bi pripravili in organizirali strokovnjaki onkološke zdravstvene nege v sodelovanju s strokovnjaki s področja psihoonkologije in socialnega dela.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2005-09-01

Kako citirati

Šmit, M. (2005). Odnos med materjo z rakom dojke in njenimi otroki ter njihovo doživljanje materine bolezni (i. del). Obzornik Zdravstvene Nege, 39(3), 195–200. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2552

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)