Spirala znanja – nova paradigma prenosa znanja v zdravstveni negi

Avtorji

  • Boris Miha Kaučič
  • Milica Lahe

Povzetek

V prispevku je predstavljena spirala znanja kot sodoben model organizacijskega učenja. Prikazan je praktičen primer medicinske sestre v organizacijski enoti. Bistvo spirale znanja je, da pridobljeno znanje posameznika ni dovolj, potreben je prenos na druge. S tem dobimo novo kakovost, vendar moramo biti poleg tega znanje sposobni uporabiti. Organizacijsko učenje pomeni zaznavanje in odzivanje na spremembe v okolju, zmožnost reševanja problemov in težav. Je nujen element in orodje preživetja organizacije v okolju. Gre za dinamičen proces ustvarjanja, pridobivanja in posredovanja znanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2005-09-01

Kako citirati

Miha Kaučič, B., & Lahe, M. (2005). Spirala znanja – nova paradigma prenosa znanja v zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(3), 209–213. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2554

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)