Vpliv skupin starih za samopomoč na kakovost življenja v lokalni skupnosti

Avtorji

  • Stanislava Krajnc
  • Mitja Krajnc

Povzetek

V prispevku želimo pokazati, da so skupine starih za samopomoč v zdravstveni negi v lokalni skupnosti koristna in uporabna metoda dela oziroma pristop, ki pozitivno vpliva na kakovost življenja vanjo vključenih starostnikov. Predstavljamo mehanizem delovanja skupine starih za samopomoč in koncept kakovosti življenja. Opisujemo izvedeno prospektivno raziskavo, temelječo na anketnem vprašalniku. Na njeni osnovi ugotavljamo, da skupina starih za samopomoč v lokalni skupnosti pozitivno vpliva na splošno oceno kakovosti življenja, pozitivno vpliva na zaznavanje socialnih odnosov (kvalitativni vidik socialnih stikov) in socialnega vključevanja (kvantitativni vidik socialnih stikov) ter na zadovoljstvo starostnikov z lastnim zdravjem. Pozitivnega vpliva na število bolezni nismo uspeli dokazati, prav tako skupina ne vpliva na zadovoljstvo s sluhom in vidom ter s finančnim stanjem. V razpravi predstavljamo svojo interpretacijo ugotovitev. Veljavnost naših zaključkov je zaradi nekaterih metodoloških ovir omejena.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2005-09-01

Kako citirati

Krajnc, S., & Krajnc, M. (2005). Vpliv skupin starih za samopomoč na kakovost življenja v lokalni skupnosti. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(3), 221–227. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2556

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)