Uporaba modelov in teorij zdravstvene nege v babištvu

Avtorji

  • Ana Polona Mivšek
  • Mihaela Skoberne

Povzetek

V Sloveniji se od začetka izobraževanja babic na visoki strokovni ravni v študijskem programu babištvo uporablja procesna metoda dela ter teorija zdravstvene nege Virginije Henderson. Članek opisuje, katere modele in teorije zdravstvene nege v babištvu uporabljajo drugod po svetu. Osvetliti poskuša razliko med stroko zdravstvene nege ter stroko babištva glede na njun ločen razvoj in specifičnost področja dela. Išče tudi njune skupne točke ter uporabnost teoretičnih načel zdravstvene nege za babištvo. V zadnjem delu sta opisana poskusa razvoja modela in teorije babiške nege, ki bi bila uporabna za stanje med porodom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01

Kako citirati

Polona Mivšek, A., & Skoberne, M. (2006). Uporaba modelov in teorij zdravstvene nege v babištvu. Obzornik Zdravstvene Nege, 40(1), 15–21. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2572

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)