Uporaba vitaminskih dodatkov v prehrani

Avtorji

  • Borut Poljšak
  • Marko Erjavec
  • Kristina Likar
  • Ruža Pandel Mikuš

Povzetek

V današnjem času potekajo intenzivne raziskave vitaminov in mineralov, in sicer predvsem na dveh področjih: preučujejo vlogo vitaminov in mineralov v preprečevanju srčno-žilnih in rakavih bolezni in ugotavljajo njihov optimalni dnevni vnos. V prispevku sta predstavljeni obe področji preučevanja vitaminskih dopolnil. Vlogo vitaminov v preprečevanju srčno-žilnih in rakavih bolezni predstavlja pregled literature s tega področja. V številnih raziskavah se je pokazal zaščitni učinek uživanja sadja in zelenjave na pojavnost rakavih in srčno-žilnih bolezni. Tuje raziskave, v katerih so osebe prejemale dodatke vitaminov, ne dajejo tehtnih dokazov o koristnem delovanju le-teh. Članek predstavlja rezultate študije glede uporabe vitaminskih in mineralnih dopolnil med naključno anketiranimi odraslimi prebivalci Slovenije. V anketi, ki je bila izvedena pri naključnih osebah v petih slovenskih mestih, smo preučili, kako razširjena je uporaba vitaminskih in mineralnih dopolnil v prehrani anketirancev. Ugotovili smo, da 12 % anketirancev redno dnevno uporablja vitaminska in mineralna dopolnila, tedensko jih uporablja 27 %, 38 % anketiranih pa uporablja ta dopolnila le v izrednih primerih (bolezen). Med rednimi uživalci jih 63 % omenjene pripravke uživa že več let. Pri ugotavljanju vzrokov za uživanje vitaminskih in mineralnih dopolnil pri 42 % anketiranih prevladuje mnenje o zvečanju odpornosti organizma, sledi premagovanje fizičnih naporov (12,8 %), izboljšanje storilnosti in koncentracije (11,4 %) in izboljšanje razpoloženja (9,4 %). 50 % anketirancev ocenjuje, da z jemanjem vitaminov in mineralov bistveno izboljšajo svoje zdravje. 86 % anketirancev se zaveda, da je kljub rednemu uživanju vitaminskih dopolnil potrebno redno vsakodnevno uživati tudi sadje in zelenjavo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01

Kako citirati

Poljšak, B., Erjavec, M., Likar, K., & Pandel Mikuš, R. (2006). Uporaba vitaminskih dodatkov v prehrani. Obzornik Zdravstvene Nege, 40(1), 43–52. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2575

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)