Dokumentacija v zdravstveni negi: pregled literature

Avtorji

  • Jožica Ramšak Pajk

Povzetek

Dokumentacija zdravstvene nege je pomemben del celotne zdravstvene dokumentacije pacienta. Predstavlja dokumentacijo posameznih faz procesa zdravstvene nege. Vpliva na zagotavljanje kontinuirane in kvalitetne zdravstvene nege, komunikacijo med člani zdravstvenega tima ter je lahko osnova raziskovanju. Za namen pregleda literature in prikaza virov je bila uporabljena opisna raziskovalna metoda. Viri, vsebine in rezultati raziskav so obdelani glede na potrditev najpogosteje navedenih dejstev o namenu dokumentacije zdravstvene nege in glede na nekatere dejavnike dokumentacije zdravstvene nege: informacijska tehnologija, stališča medicinskih sester, etični vidik in izobraževanje. Pregled literature je pokazal, da je množica tovrstnih raziskav in zapisov. Poskusov uvajanja dokumentacije zdravstvene nege, tako pisne kot računalniško podprte, je veliko. Pri tem so pogosto uporabljeni nekateri klasifikacijski sistemi. Večina raziskav potrjuje zgoraj navedena dejstva in prednosti uporabe dokumentacije zdravstvene nege.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2006-09-01

Kako citirati

Ramšak Pajk, J. (2006). Dokumentacija v zdravstveni negi: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 40(3), 137–142. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2591

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)