Aktivnosti za preprečevanje padcev v rehabilitaciji pacientov po možganski kapi in njihov učinek na incidenco padcev

Avtorji

  • Natalija Kopitar Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana
  • Nika Goljar Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana
  • Vesna Mlinarič Lešnik Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.26

Ključne besede:

padci, preventiva, možganska kap, hospitalna rehabilitacija

Povzetek

Uvod: Preprečevanje padcev je pomemben del rehabilitacijske obravnave. S timsko obravnavo in sistematičnim izvajanjem aktivnosti pri za padec visoko ogroženih pacientih se število padcev lahko zmanjša. Metode: V raziskavo je bilo vključenih 1.634 pacientov na rehabilitaciji po možganski kapi v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča (URI – Soča) od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012. Za ugotavljanje učinkovitosti aktivnosti za preprečevanje padcev pacientov je bila izvedena retrospektivna opazovalna raziskava z elementi akcijskega raziskovanja. Uspešnost izvedenih aktivnosti za preprečevanje padcev se je ugotavljala na podlagi incidence padcev. Rezultati: V primerjavi z obdobjem 2007 do 2010, ko so se izvajale splošne aktivnosti za preprečevanje padcev in je incidenca padcev npr. leta 2007 znašala 4,5/1000 bolnišničnooskrbnih dni, se je le-ta v letih 2011 in 2012 po uvedbi lestvice za oceno tveganja za padec ter sistematičnega delovanja celotnega rehabilitacijskega tima pomembno zmanjšala, tako da je leta 2012 znašala 2,8/1000 bolnišničnooskrbnih dni. Učinkovitost sistematičnega delovanja pri preprečevanju padcev se kaže v manjšem številu pacientov, ki so padli enkrat (p = 0,025). Diskusija in zaključek: S sistematičnim delovanjem multidisciplinarnega rehabilitacijskega tima lahko učinkovito zmanjšamo število padcev pacientov po možganski kapi na rehabilitacijskem oddelku. Vpliv teh aktivnosti na preprečevanje padcev pacientov v domačem okolju po zaključeni rehabilitaciji odpira tudi možnosti za nadaljnje raziskovalno delo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Natalija Kopitar, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

dipl. m. s.

Nika Goljar, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

doc. dr., dr. med.

Vesna Mlinarič Lešnik, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

univ. dipl. psih.

Literatura

Aberg, A.C., Lundin- Olsson, L. & Rosendahl, E., 2009. Implementation of evidence- based prevention of falls in rehabilitation units: a staffˈs interactive approach. Journal of Rehabilitation Medicine, 41(13), pp. 1034-1040. http://dx.doi.org/10.2340/16501977-0452, PMid:19893998

Andersson, A.G., Kamwendo, K., Seiger, A. & Appelros, P., 2006. How to identify potential fallers in a stroke unit: validity indexes of four test methods. Journal of Rehabilitation Medicine, 38(3), pp. 186-191. http://dx.doi.org/10.1080/16501970500478023, PMid:16702086

Barreca, S., Sigouin, C.S., Lambert, C. & Ansley, B., 2004. Effects of extra training on the ability of stroke survivors to perform an independent sit-to-stand: a randomized controlled trial. Journal of Geriatric Physical Therapy, 27(2), pp. 59-68. http://dx.doi.org/10.1519/00139143-200408000-00004

Batchelor, F.A., Macintosh, S.F., Said, C.M., & Hill, K.D., 2012. Falls after stroke. International Journal of Stroke,7(6), pp. 482-490. PMid:22494388

Campbell, A.J. & Robertson, M.C., 2006. Implementation of multifactorial interventions for fall and fracture prevention. Age and Ageing, 35 Suppl 2, pp. ii60-ii64. http://dx.doi.org/10.1093/ageing/afl089, PMid:16926208

Campbell, G.B., Breisinger, T.P. & Meyers, L., 2006. Stroke unit fall prevention: an interdisciplinary, data-driven approach. Rehabilitation Nursing, 31(1), pp. 3-4. http://dx.doi.org/10.1002/j.2048-7940.2006.tb00002.x, PMid:16422037

Coghlan, D. & Casey, M., 2001. Action research from inside: issues and challenges in doing action research in your own hospital. Journal of Advanced Nursing, 35(5), pp. 674-682. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01899.x, PMid:11529969

Czernuszensko, A. & Czlonkowska, A., 2009. Risk factors for falls in stroke patients during inpatient rehabilitation. Clinical Rehabilitation, 23(2), pp. 176-188. http://dx.doi.org/10.1177/0269215508098894, PMid:19164405

Globokar, D. & Goljar, N., 2006. Napovedna vrednost Lestvice funkcijske neodvisnosti za rehabilitacijo bolnikov po možganski kapi na Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo. Rehabilitacija, 5(3/4), pp. 51-53.

Goljar, N. & Ivanovski, M., 2012. Motnje občutljivosti, zaznavnih in spoznavnih sposobnosti in izid rehabilitacije po možganski kapi. In: Marinček, Č. ed. Pomen zaznavnih in prepoznavnih sposobnosti v rehabilitacijski medicini. 23. dnevi rehabilitacijske medicine: zbornik predavanj, Ljubljana, 23. in 24. marec 2012. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, pp. 88-94.

Grabljevec, K., 2003. Lestvica funkcijske neodvisnosti (FIM). In: Burger, H. & Goljar, N., eds. Ocenjevanje izida v medicinski rehabilitaciji. 14. dnevi rehabilitacijske medicine: zbornik predavanj, Ljubljana, 4. in 5. april 2003. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, pp. 59-64.

Haines, T.P., Bennell, K.L., Osborne, R.H. & Hill, K.D., 2004. Effectiveness of targeted falls prevention programme in subacute hospital setting: randomised controlled trial. British Medical Journal, 328(7441), pp. 328-336. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.328.7441.676; PMid:15031238; PMCid:PMC381222

Healey, F., Monro, A., Cockram, A., Adams, V. & Heseltine, D., 2004. Using targeted risk factor reduction to prevent falls in older in-patients: a randomised controlled trial. Age and Ageing, 33(4), pp. 390-395. http://dx.doi.org/10.1093/ageing/afh130, PMid:15151914

Heart & Stroke Foundation, 2013. Canadian best practice recommendations for stroke care. stroke rehabilitation. Available at: http://www.strokebestpractices.ca [17. 4. 2014].

Kwok, T., Mok, F., Chien, W.T. & Tam, E., 2006. Does access to bed-chair pressure sensors reduce physical restraint use in the rehabilitative care setting? Journal Clinical Nursing, 15(5), pp. 581-587. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01354.x, PMid:16629967

Lamb, S.E., Ferruci, L., Volapto, S., Fried, L.P. & Guralnik, J.M., 2003. Risk factors for falling in home-dwelling older women with stroke. Stroke, 34(2), pp. 495-501. http://dx.doi.org/10.1161/01.STR.0000053444.00582.B7

Marigold, D.S., Eng, J.J., Dawson, A.S., Inglis, J.T., Harris, J.E. & Gylfadottir, S., 2005. Exercise leads to faster postural reflexes, improved balance and mobility, and fewer falls in older persons with chronic stroke. Journal of American Geriatric Society, 53(3), pp. 416-423. http://dx.doi.org/10.1111/j.1532-5415.2005.53158.x, PMid:15743283; PMCid:PMC3226796

Marolt, M. & Goljar, N., 2008. Padci pri bolnikih po možganski kapi na oddelku za rehabilitacijo. Rehabilitacija, 7(2), pp. 17-22.

Meyer, G., Kopke, S., Haastert, B. & Muhlhauser, I., 2009. Comparison of a fall risk assessment tool with nursesˈ judgement alone: a cluster - randomised controlled trial. Age and Ageing, 38(4), pp. 417-423. http://dx.doi.org/10.1093/ageing/afp049, PMid:19435759

Morse, J.M., 2009. Preventing patient falls: establishing a fall intervention program. 2nd ed. New York: Springer, p. 6.

Nakagawa, Y., Sannomiya, K. & Kinoshita, M., 2008. Development of an assessment sheet for fall prediction in stroke inpatients in convalescent rehabilitation wards in Japan. Environmetal Health and Preventive Medicine, 13(3), pp. 138-147. http://dx.doi.org/10.1007/s12199-007-0023-8, PMid:19568898; PMCid:PMC2698258

National Stroke Foundation, 2010. Clinical Guidelines for Stroke Management. Available at: http://www.nhmrc.gov.au/guidelines/publications/cp126 [17. 4. 2014].

Oliver, D., 2008. Falls risk prediction tools for hospital inpatients. Time to put them to bed? Age and Ageing, 37(3), pp. 248-250. http://dx.doi.org/10.1093/ageing/afn088, PMid:18456789

Sato, Y., Iwamoto, J., Kanoko, T. & Satoh, K., 2005. Low-dose vitamin D prevents muscular atrophy and reduces falls and hip fractures in women after stroke: a randomized controlled trial. Cerebrovascular Diseases, 20(3), pp. 187-192. http://dx.doi.org/10.1159/000087203, PMid:16088114

Stenvall, M., Olofsson, B., Lundström, M., Englund, U., Borssén, B., Svensson, O., et al., 2007. A multidisciplinary, multifactorial intervention program reduces postoperative falls and injuries after femoral neck fracture. Osteoporos International, 18(2), pp. 167-175.

http://dx.doi.org/10.1007/s00198-006-0226-7, PMid:17061151; PMCid:PMC1766476

Strokovno poročilo Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo za leto 2007, 2008. [2008]. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, pp. 6-8.

Strokovno poročilo Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo za leto 2008, [2009]. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, pp. 8-10.

Strokovno poročilo za leto 2009 za JZZ Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije- Soča, [2010]. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije- Soča, pp. 11-18.

Strokovno poročilo za leto 2010 za JZZ Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije- Soča, [2011]. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije- Soča, pp. 11-20.

Strokovno poročilo za leto 2011 za JZZ Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije- Soča, [2012]. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije- Soča, pp. 11-20.

Strokovno poročilo za leto 2012 za JZZ Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, [2013]. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije- Soča, pp. 11-24.

Suzuki, T., Sonoda, S. & Misawa, K., 2005. Incidence and consequence of falls in inpatient rehabilitacion of stroke patients. Experimental Aging Research, 31(4), pp. 457-469.

http://dx.doi.org/10.1080/03610730500206881; PMid:16147463

Šavli, J. & Trtnik, R., 2010. Analiza padcev pacientov po možganski kapi s stališča medicinske sestre. In: Petkovšek-Gregorin, R. ed. Varnost in rehabilitacijska zdravstvena nega: zbornik predavanj, Ljubljana, 15. april 2010. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, 2010, pp. 53-58.

Vassallo, M., Sharma, J.C., Briggs, R.S. & Allen, S.C., 2003. Characteristics of early fallers on elderly patient rehabilitation wards. Age and Ageing, 32(3), pp. 338-42. http://dx.doi.org/10.1093/ageing/32.3.338, PMid:12720623

Vodušek, D.B., 1992. Višja živčna dejavnost. Medicinski Razgledi, 31(3), pp. 369-400.

Vrabič, M., 2011. Padci pacientov, hospitaliziranih v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije- vidik zdravstvenih delavcev. Obzornik zdravstvene nege, 45(1), pp. 55–60.

Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr), 2008. Uradni list Republike Slovenije št. 77.

Prenosi

Objavljeno

2014-09-20

Kako citirati

Kopitar, N., Goljar, N., & Mlinarič Lešnik, V. (2014). Aktivnosti za preprečevanje padcev v rehabilitaciji pacientov po možganski kapi in njihov učinek na incidenco padcev. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(3). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.26

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##