Kako doseči partnersko sodelovanje s pacientom z astmo

Avtorji

  • Saša Kadivec
  • Mitja Košnik

Povzetek

Za uspešno spremljanje bolezni je pomembno s pacientom vzpostaviti partnerski odnos. Najboljša načina za vzpostavitev partnerskega odnosa sta timsko delo in aktivno vključevanje pacienta v proces zdravljenja. Pacient ima pri partnerskem odnosu možnost, da zdravniku ali medicinski sestri telefonira v primeru težav. Lahko uporablja tudi elektronsko komuniciranje. V Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo Golnik uporabljajo takšen način v pulmološko alergološki ambulanti. Medicinska sestra mesečno pokliče pacienta domov, ga povpraša o problemih, skupaj izpolnita vprašalnik o nadzoru astme nato medicinska sestra glede na odstopanja od predvidenega rezultata vzpostavi stik z zdravnikom. Orodje, s katerim pacient obdobno ocenjuje, ali ima astmo pod nadzorom, je vprašalnik »test nadzora astme«. Vrednotenje 11 pacientov, ki so vključeni v partnerski način zdravljenja pokaže, da so se razlike med dejanskim in ciljnim rezultatom zmanjšale s časom, ki je pretekel od prvega pregleda. Povprečni čas, v katerem so pacienti dosegli ciljni rezultat, je bil 36 dni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2006-12-01

Kako citirati

Kadivec, S., & Košnik, M. (2006). Kako doseči partnersko sodelovanje s pacientom z astmo. Obzornik Zdravstvene Nege, 40(4), 215–222. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2603

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>