Odnos študentov zdravstvene nege do hudo bolnih, umirajočih in evtanazije

Avtorji

  • Matjaž Trupi
  • Marija Bohinc

Povzetek

V članku so predstavljeni nekateri pogledi in odnos študentov zdravstvene nege do hudo bolnih in umirajočih ter do paliativne zdravstvene oskrbe in nege. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati ankete med študenti tretjega letnika zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani o odnosu do hudo bolnih in umirajočih in njihov pogled na evtanazijo. Anketiranih je bilo 50 študentov. Študentje podpirajo paliativno zdravstveno nego, njihov odnos do do evtanazije pa je različen. Pomisleke pri zagovarjanju evtanazije imajo predvsem zaradi možnosti zlorab. Raziskava tudi ugotavlja, da večina študentov meni, da v času študija dobijo premalo znanja za delo z umirajočimi. Rezultati ankete kažejo, da študentom manjka znanja, da bi lahko uspešno zagovarjali svoja stališča do paliativne zdravstvene nege in stališča proti evtanaziji oziroma zanjo. Tako bi bilo potrebno v prihodnje vključiti v učni program več vsebin o zdravstveni negi umirajočih in o paliativni zdravstveni negi. Študente bi bilo treba spodbujati k razmišljanju in argumentiranem razpravljanju o tej problematiki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2007-01-01

Kako citirati

Trupi, M., & Bohinc, M. (2007). Odnos študentov zdravstvene nege do hudo bolnih, umirajočih in evtanazije. Obzornik Zdravstvene Nege, 41(1), 25–31. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2616

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)