Vloga medicinske sestre pri izvedbi razvojno presejalnega testa denver ii

Avtorji

  • Vesna Drnovšek
  • Marija Zaletel

Povzetek

Razvoj otroka poteka po določenem zaporedju. V njegovem razvoju so mnogi mejniki. Te je dobro poznati in za dosego optimalnega zdravja tudi ocenjevati. Za ocenjevanje psihofizičnega razvoja otrok se uporablja razvojni presejalni test Denver II, ki je enoten za vso Slovenijo. V članku so predstavljeni rezultati testiranja otrok z razvojnim presejalnim testom Denver II. V Otroškem dispanzerju Zdravstvenega doma Trbovlje je bilo izvedeno testiranje otrok, ki so bili na sistematskih pregledih v starosti med 18. in 19. mesecem. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je 99 % otrok pri testu pokazalo pričakovani razvoj, 1 % otrok pa je bil kljub ponovitvi testiranja napoten v nadaljnjo obravnavo k specialistu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2007-09-01

Kako citirati

Drnovšek, V., & Zaletel, M. (2007). Vloga medicinske sestre pri izvedbi razvojno presejalnega testa denver ii. Obzornik Zdravstvene Nege, 41(2/3), 103–109. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2631

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)