Zadovoljstvo z življenjem pri osebah, odvisnih od alkohola

Avtorji

  • Klavdija Čuček Trifkovič
  • Alenka Kobolt
  • Blanka Kores Plesničar

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2010-12-01

Kako citirati

Čuček Trifkovič, K., Kobolt, A., & Kores Plesničar, B. (2010). Zadovoljstvo z življenjem pri osebah, odvisnih od alkohola. Obzornik Zdravstvene Nege, 44(3), 147–154. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2765

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)