Celostni pristop k ugotavljanju in obravnavi bolečine pri obolelih za demenco: na dokazih podprta priporočila za dobro prakso

Avtorji

  • Radojka Kobentar Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.29

Ključne besede:

bolečine, kognitivno funkcioniranje, demenca, zdravstvena obravnava, znanje

Povzetek

Uvod: Neustrezna obravnava bolečine pri obolelih za demenco je neposredno povezana s slabšim kognitivnim funkcioniranjem, izgubo komunikacijskih sposobnosti ter omejitvami pri izražanju bolečine. Namen prispevka je predstavitev znanstvenih dokazov s področja ocene bolečine pri obolelih za demenco. Metode: Uporabljen je sistematični pregled znanstvene in strokovne literature, omejene na objave v angleščini, nemščini in slovenščini ter izdajo v časovnem obdobju 2007-2013. Izbor člankov je bil določen glede na naslednje kriterije: dostopnost, znanstvenost, vsebinska ustreznost in aktualnost. Podatki so bili po izboru obdelani s kvalitativno vsebinsko analizo. Rezultati: Z vsebinsko analizo 16 znanstvenih besedil so podana temeljna izhodišča za oceno in obravnavo bolečine pri obolelih za demenco. Tako je bilo identificiranih pet vsebinskih kategorij: razlogi za bolečino, spremljajoči znaki, instrumenti za ugotavljanje bolečine, zdravstvena obravnava in vloga medicinske sestre. Diskusija in zaključek: Priporoča se, da se ocena bolečine pri obolelih za demenco obravnava celostno v kontekstu vedenjskih motenj, funkcioniranja in življenjskih pogojev. Na podlagi izsledkov bi bilo potrebno za obolele za demenco uporabiti primeren instrumentarij, ki bo del standarda kakovostne obravnave, saj obstajajo omejitve v zvezi s preverjanjem v klinični praksi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Radojka Kobentar, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

viš. pred., dr., viš. med. ses., prof. def.

Literatura

Ahn, H. & Horgas, A., 2013. The relationship between pain and disruptive behaviors in nursing home resident with dementia. BioMedCentral Geriatrics, 13, p.14, Available at: http://www.biomedcentral.com/1471-2318/13/14 [20. 3. 2014]. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2318-13-14 DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2318-13-14

Cheung, G. & Choi, P., 2008. The use of the Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate (PACSLAC) by caregivers in dementia care facilities. The New Zealand Medical Journal, 121(1286), pp. 21-29. PMid:19098945

Flegel, K., 2013. People with dementia need better pain management. Canadian Medical Association Journal, 10(1), p. 185. DOI: https://doi.org/10.1503/cmaj.131296

Gagnon, M.M., Hadjistavropoulos T. & Williams, J., 2013. Development and mixted-methods evaluation of a pain assesment video training program for long-term care staff. Pain Researche & Management, 18(6), pp. 307-312. PMid:23957021; PMCid:PMC3917794 DOI: https://doi.org/10.1155/2013/659320

Gilmore-Bykovskyi, A.L. & Bowers, B.J., 2013. Understanding nurses’ decisions to treat pain in nursing home residents with dementia. Researche in Gerontolological Nursing, 6(2), pp. 127-138. http://dx.doi.org/10.3928/19404921-20130110-02; PMid:23330944; PMCid:PMC3634876

Haasum, Y., Fastbom, J., Fratiglioni, L., Kåreholt, I, & Johnell, K., 2011. Pain treatment in elderly persons with and without dementia: a population-based study of institutionalized and home-dwelling elderly. Drugs & Aging.;28(4), pp. 283-293. http://dx.doi.org/10.2165/11587040-000000000-00000; PMid:21428463

Hadjistavropoulos, T., Fitzgerald, T.D. & Marcholdron, G.P., 2010. Practice guidelines for assessing pain in older persons with dementia residing in long-term care facilities. Physiotherapy Canada, 62(2), pp. 104-113. DOI: https://doi.org/10.3138/physio.62.2.104

Kaasalainen, S., 2013. Pain assessment in older adults with dementia: using behavioral observation methods in clinical practice. Journal of Gerontological Nursing, 33(6), pp. 6-10. PMid:17598622 DOI: https://doi.org/10.3928/00989134-20070601-03

Kobentar, R., 2011. Modeli obravnave oseb z demenco v domovih starejših občanov: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška Fakulteta, pp. 79-87, 95-96.

Kogoj, A., Darovec, J., Kores-Plesničar, B., Muršec, M., Pišljar, M., Pregelj, P., et al., eds., 2012. Smernice za diagnostiko in zdravljenje demenc. Ljubljana: Združenje psihiatrov pri SZD.

Lunder, U., 2014. Značilnosti paliativne oskrbne v domovih starejših občanov. In: Hozjan J. ed. Paliativna zdravstvena nega in oskrba v socialnovarstvenih zavodih: zbornik predavanj z recenzijo. 33. strokovno srečanje, Lendava 15. in 16. april 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, pp. 7-15.

Mosele, M., Inelmen, E.M., Toffanello, E.D., Girardi, A., Coin, A., Sergi, G., et al., 2012. Psychometric properties of the pain assessment in advanced dementia scale compared to self assessment of pain in elderly patients. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 34(1), pp. 38-43. http://dx.doi.org/10.1159/000341582; PMid:22907210

Peternelj, A. & Lunder, U., eds., 2010. Izvajanje celostne paliativne oskrbe v ljubljanski, gorenjski in pomurski regiji: pilotni projekt. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.

Pieper, M.J.C., Achterberg, W.P., Francke, A.L., Van der Steen, J.T., Scherder, E.J.A. & Kovach, C.R., 2011. The implementation of the serial trial intervention for pain and challenging behaviour in advanced dementia patients (STA OP!): a clustered randomized controlled trial. BioMedCental Geriatrics, 11, p. 12 Available at: http://www.biomedcentral.com/1471-2318/11/12 [20. 3. 2014]. DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2318-11-12

Plooij, B., Van der Spek, K. & Scherder, E.J.A., 2012. Pain medication and global cognitive functioning in dementia patients with painful conditions. Drugs & Aging, 29(5), pp. 377-384. http://dx.doi.org/10.2165/11630850-000000000-00000; PMid:22550967

Sak-Dankosky, N., Adruszkiewicz, P., Sherwood, R.P. & Kvist T., 2014. Integrative review: nursesˈ and physiciansˈ expiriences and attitudes towards inpatient-witnessed resuscitation of na adult patient. Journal of Advanced Nursing, 70(5), pp. 957-974. http://dx.doi.org/10.1111/jan.12276; PMid:24164440

Scherder, E.J. & Plooij, B., 2012. Assessment and management of pain, with particular emphasis on central neuropathic pain, in moderate to severe dementia. Drugs & Aging, 29(9), pp. 701-706. PMid:23018606 DOI: https://doi.org/10.1007/s40266-012-0001-8

Scott, S., Jones, L., Blanchard, M.R. & Sampson, E.L., 2011. Study protocol: the behaviour and pain in dementia study (BePAID). BioMedCental Geriatrics, 11, p. 61 Available at: http://www.biomedcentral.com/1471-2318/11/61 [20. 3. 2014]. DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2318-11-61

Skela Savič, B., 2009. Zdravstvena nega in raziskovanje: nekateri vplivni dejavniki za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji. Obzornik zdravstvene nege, 43(3), pp. 209-222.

Šeruga, M., 2014. Obvladovanje bolečine v paliativni oskrbi. In: Hozjan, J., ed. Paliativna zdravstvena nega in oskrba v socialnovarstvenih zavodih: zbornik predavanj z recenzijo. 33. strokovno srečanje, Lendava 15. in 16. april 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, pp. 117-124.

Weitzel, T., Robinson, S., Barnes, M.R., Berry, T.A., Holmes, J.M., Mercer, S., et al., 2011. The special needs of the hospitalized patient with dementia. Medsurg Nursing, 20(1), pp. 13-19. PMid:21446290

Winkler, A., 2008. Schmerz bei Demenz II. Der Einfluss von Hirnleistungsstörungen auf Nozizeption und Schmerzwahrnehmung. Focus Neurogeriatrie,2(2), pp. 26-32. http://dx.doi.org/10.1007/s12151-008-0119-5 DOI: https://doi.org/10.1007/s12151-008-0119-5

World Health Organization, 2012. Dementia: a public health priority. Geneva: World Health Organization, pp. 12-63.

Zwakhalen, S.M., Hamers, J.P., Peijnenburg, R.H. & Berger, M.P., 2007. Nursing staff knowledge and beliefs about pain in elderly nursing home residents with dementia. Pain Researche & Management, 12(3), pp. 177-184. PMid:17717609; PMCid:PMC2670708 DOI: https://doi.org/10.1155/2007/518484

Prenosi

Objavljeno

2014-09-20

Kako citirati

Kobentar, R. (2014). Celostni pristop k ugotavljanju in obravnavi bolečine pri obolelih za demenco: na dokazih podprta priporočila za dobro prakso. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(3). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.29

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##