Zdravstvena nega pacienta, ki je samomorilno ogrožen

pregled literature

Avtorji

  • Petra Vršnik Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, Slovenija
  • Branko Bregar Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-2341-2732

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2968

Ključne besede:

suicid, medicinske sestre, psihiatrija, varnost, duševno zdravje

Povzetek

Uvod: Vloga medicinske sestre je pri obravnavi samomorilno ogroženih pacientov ena izmed ključnih za preprečevanje pojavnosti samomora. Namen raziskave je bil pregledati literaturo s področja zdravstvene nege samomorilno ogroženih pacientov v Sloveniji in tujini.
Metode: Izveden je bil pregled literature v podatkovnih bazah PubMed, CINAHL, Google Učenjak in Obzornik zdravstvene nege od marca 2018 do septembra 2018. Napredno iskanje je potekalo s pomočjo Bullovega logičnega operatorja AND (IN), s kombinacijo naslednjih ključih besed: »psychiatric nursing care«, »the role of nurses«, »nurse prevention suicide«, »suicidal patients« in »mental health nursing«. V slovenščini smo uporabili ključno besedo »samomor«. Izmed 2101 zadetkov je bilo v kvalitativno vsebinsko analizo vključenih 17 zadetkov oziroma člankov.
Rezultati: Viri so razporejeni glede na identificirane kode v kategorijo »Vloga medicinske sestre in pomen zdravstvene nege«, ki se deli na štiri pripadajoče podkategorije: (1) »Dejavnosti oziroma aktivnosti medicinske sestre za preprečevanje samomorov«, (2) »Terapevtski odnos in komunikacija medicinske sestre s samomorilno ogroženim pacientom«, (3) »Problemi medicinske sestre pri obravnavi samomorilno ogroženega pacienta« in (4) »Ukrepi za izboljšanje obravnave in preprečevanje samomora«.
Diskusija in zaključek: Medicinske sestre se lahko na vseh ravneh zdravstvenih dejavnosti srečujejo s posamezniki, ki imajo samomorilne misli. Z načinom obravnave in odziva na njihovo stisko lahko vplivajo na počutje posameznika. Za učinkovito delo morajo medicinske sestre pridobiti dodatna znanja s področja prepoznave, ocenjevanja in preprečevanja samomorov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Betz, M.E., Sullivan, A.F., Manton, A.P., Espinola, J.A., Miller, I., Camargo Jr, C.A., et al., 2013. Knowledge, Attitudes, and practices of emergency department providers in the care of suicidal patients. Depression and anxiety, 30(10), pp. 1005–1012.

Bolster, C., Holliday, C., Oneal, G. & Shaw, M., 2015. Suicide assessment and nurses: what does the evidence show. The online Journal of Issues in Nursing, 20(1), p. 2. PMid: 26824260

Bregar, B., 2012. Obravnava samomorilno ogroženega pacienta. Obzornik zdravstvene nege, 46(1), pp. 67–74. Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2870 [5. 10. 2018].

Chan, S.W., Chien, W.T. & Tso, S., 2009. Provision and evaluation of a suicide prevention and management programme by frontline nurses in Hong Kong. Hong Kong Medical Journal, 15(6), pp. 4–8. PMid: 19801708

Cutcliffe, J.R. & Stevenson, C., 2008. Feeling our way in the dark: the psychiatric nursing care of suicidal people: a literature review. International Journal of Nursing Studies, 45(6), pp. 942–953. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2007.02.002 PMid: 17400229

Falcone, G., Nardella, A., Lamis, D.A., Erbuto, D., Girardi, P. & Pompili, M., 2017. Taking care of suicidal patients with new technologies and reaching–out means in the post-discharge period. World Journal Psychiatry, 7(3), pp. 163–176. https://doi.org/10.5498/wjp.v7.i3.163 PMid: 29043154; PCMid: PMC5632601

Frelih, A., 2011. Prepoznavanje samomorilno ogroženih oseb. In: B. Bregar, ed. Celostna obravnava pacientov z depresijo. Vojnik, 1. 6. 2011. Vojnik: Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 11–16.

Hagen, J., Knizek, B.L. & Hjelmeland, H., 2017. Mental health nurses' experiences of caring for suicidal patients in psychiatric wards: an emotional endavor. Archives of Psychiatric Nursing, 31(1), pp. 31–37. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2016.07.018 PMid: 28104055

Hagen, J., Knizek, B.L. & Hjelmeland, H., 2018. Former suicidal inpatients' experiences of treatment and care in psychiatric wards in Norway. International Journal of Qualitative Studies Health Well-being, 13(1), art. ID 1461514. https://doi.org/10.1080/17482631.2018.1461514 PMid: 29652227; PMCid: PMC5906934

Jansson, L. & Hällgren Graneheim, U., 2018. Nurses' experiences of assessing suicide risk in specialised mental health outpatient care in rural areas. Issues in Mental Health Nursing, 39(7), pp. 554–560. https://doi.org/10.1080/01612840.2018.1431823 PMid: 29533690

Klančnik-Gruden, M., Bregar, B., Peternelj, A. & Marinšek, N., 2011. Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN): priročnik. Verzija 4. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kokalj, A., Prelog Rus, P. & Šarotar Novak, B., 2015. Obravnava samomorilnega pacienta. In: R. Vajd & M. Gričar, eds. Urgentna medicina, Izbrana poglavja 2015. Portorož, 18. –20. junij 2015. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 134–136.

Kovše, K., 2011. Samomor v Sloveniji in možnosti preprečevanja. Inštitut za varovanje zdravja republike Slovenije. Available at: www.mf.unilj.si/dokumenti/f01d26f8e9551474d42c60ed08e0cdd4.pdf [1. 3. 2018].

Lakeman, R., 2010. What can qualitative research tell us about helping the suicidal person. Nursing times, 106(33), pp. 23–26. PMid: 20863023

Lees, D., Procter, N. & Fassett, D., 2014. Therapeutic engagement between consumers in suicidal crisis and mental health nurses. International journal of mental health nursing, 23(4), pp. 306–315.PMID: 24575883

Lygnugaryte-Griksiene, A., Leskauskas, D., Jasinskas, N. & Masiukiene, A., 2017. Factors influencing the suicide intervention skills of emergency medical services providers. Medical Education Online, 22(1), art. ID 1291869.https://doi.org/10.1080/10872981.2017.1291869 PMid: 28235388; PMCid: PMC5345589

Lynch, M.A., Howard, P.B., El-Mallakh, P. & Matthews, J.M., 2008. Assessment and management of hospitalized suicidal patients. Journal of Psychosocial Nursing and Mentalh Health Services, 46(7), pp. 45–52. PMid: 18686596

Meerwijk, L.E., Meijel van, B., Bout van den, J., Kerkhof, A., Vogel de, W. & Grypdonck, M., 2010. Development and evaluation of a guideline for nursing care of suicidal patients with schizophrenia. Perspectives in Psychiatric Care, 46(1), pp. 65–73. https://doi.org/10.1111/j.1744-6163.2009.00239.x

Melin-Johansson, C., Palmqvist, R. & Rönnberg, L., 2017. Clinical intuition in the nursing process and decision making: a mixed-studies review. Journal of clinical nursing, 26(23/24), pp. 3936–3949. https://doi.org/10.1111/jocn.13814 PMid:28329439

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), 2017. Svetovni dan preprečevanja samomora: »Vzemi si trenutek, reši življenje.« Available at: http://www.nijz.si/sl/10-september-2017-svetovni-danpreprecevanja-samomora-vzemi-si-trenutek-resi-zivljenje [12. 8. 2018].

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2018. Health at a glance: Europe 2018. Paris: OECD Publishing, pp. 24–25.

Palmieri, G., Forghieri, M., Ferrari, S., Pingani, L., Coppola, P., Colombini, N., et al., 2008. Suicide intervention skills in health professionals: a multidisciplinary comparison. Archives of Suicide Resarch, 12(3), pp. 232–237. https://doi.org/10.1080/13811110802101047 PMid: 18576204

Plawecki, L.H. & Amrhein, D.W., 2010. Someone to talk to, the nurse and the depressed or suicidal older patient. Journal of Gerantological Nursing, 36(5), pp. 15–18. https://doi.org/10.3928/00989134-20100330-11 PMid: 20438007

Polit, D.F. & Beck, C.T., 2008. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins.

Rant, B. & Bregar B., 2014. Understanding the attitudes of paramedics towards suicidal patients. Obzornik zdravstvene nege, 48(3), pp. 177–194. Available at: https://obzornik. zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/24 [12. 8. 2018].

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 (ReNPDZ18–28), 2018. Uradni list Republike Slovenije št. 24/18.

Ross, A.M., Kelly, C.M. & Jorm, A.F., 2014. Re-development of mental health first aid guidelines for suicidal ideation and behaviour: a Delphi study. BMC Psychiatry, 14, p. 241. https://doi.org/10.1186/s12888-014-0241-8 PMid:25213799; PMCid:PMC4199061

Rudd, M.D., Goulding, J.M. & Carlisle, C.J., 2013. Stigma and suicide warning signs. Archives of suicide research, 17(3), pp. 313–318. https://doi.org/10.1080/13811118.2013.777000 PMid:23889579

Saigle, V. & Racine, E., 2018. Challenges faced by healthcare professionals who care for suicidal patients: a scoping review. Monash bioethics review, 35(1/4), pp. 50–79. PMID: 29667145

Sakinofsky, I., 2014. Preventing suicide among inpatients. The Canadian Journal of Psychiatry, 59(3), pp. 131–140. https://doi.org/10.1177/070674371405900304 PMid: 24881161; PMCid: PMC4079240

Sellin, L., Asp, M., Kumlin, T., Wallsten, T. & Wiklund Gustin, L., 2017. To be present, share and narture: a lifeworld phenomenological study of relatives' participation in the suicidal person's recovery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 12(1), art. ID 1287985. https://doi.org/10.1080/17482631.2017.1287985 PMid: 28245364; PMCid: PMC5345596

Seixas Santos, R., Cícera dos Santos de Albuquerque, M., Zeviani Brêda, M., Lysete de Assis Bastos, M., Marcela dos Santos Silva, V. & Vieira da Silva Tavares, N., 2017. Nurses' actions towards suicide attempters: reflective analysis. Journal of Nursing, 11(2), pp. 742–748.

Sun, F.K., Chiang, C.Y., Yu, P.J. & Lin, C.H., 2013. A suicide education programme for nurses to educate the family caregivers if suicidal individuals: a longitudinal study. Nurse Education Today, 33(10), pp. 1192–1200. https://doi.org/10.5205/reuol.10263-91568-1-RV.1102201731

Škodlar, B. & Tekavčič Grad, O., 2014. Samomorilnost. In: P. Pregelj, B. Plesničar Kores, M. Tomori, B. Zalar & S. Ziherl, eds. Psihiatrija. Ljubljana: Psihiatrična klinika Ljubljana, pp. 330–340.

Videčnik, I., 2011. Obravnava pacienta s samomorilnim vedenjem. In: B. Plesničar Kores, ed. Duševno zdravje. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 125–127.

Vogrinc, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Wang, S., Ding, X., Hu, D., Zhang, K. & Huang, D., 2016. A qualitative study on nurses' reactions to inpatient suicide in a general hospital. International Journal of Nursing Sciences, 3(4), pp. 354–361. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2016.07.007

Welch, V., Petticrew, M., Tugwell, P., Moher, D., O'Neill, J., Waters, E., et al., 2012. PRISMA-Equity 2012 Extension: reporting Guidelines for systematic reviews with a focus onhealth equity. Public Library of Science Medicine, 9(10), art. ID e1001333. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001333 PMid:23222917; PMCid:PMC3484052

World Health Organisation (WHO), n.d. Mentalhealth. Available at: http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/ [6. 3. 2018].

Prenosi

Objavljeno

2020-03-21

Kako citirati

Vršnik, P., & Bregar, B. (2020). Zdravstvena nega pacienta, ki je samomorilno ogrožen: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(1), 52–63. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2968

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##