Ocena odnosa medicinskih sester do pacienta v forenzični psihiatriji

opisna neeksperimentalna kvantitativna raziskava

Avtorji

  • Vanda Cerar Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70, Cerklje na Gorenjskem, Slovenija
  • Branko Bregar Univerzitetna psihiatrična klinika, Studenec 48, Ljubljana, Slovenija in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-2341-2732

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.2973

Ključne besede:

medosebni odnosi, zdravstvena nega, ukrepi, zdravljenje, duševne motnje

Povzetek

Uvod: Forenzična psihiatrija obravnava ranljivo skupino pacientov. Paciente zaznamuje »več stigmatizirana identiteta«, ki vključuje stigmatiziranje duševne motnje, po drugi strani pa tudi stigmatiziranje kriminalnega dejanja, ki ga je oseba storila. Namen raziskave je bil raziskati poznavanje in odnos zaposlenih v zdravstveni negi do pacienta v forenzični psihiatriji.
Metode: Izvedli smo opisno neeksperimentalno kvantitativno raziskavo. Vprašalnik je bil razdeljen priložnostnemu vzorcu 320 zaposlenih v zdravstveni negi na področju psihiatrije in izven psihiatrične stroke, realizacija je bila 74,4 % (n = 238).
Rezultati: Anketiranci so obravnavo na področju forenzične psihiatrije poznali povprečno (x = 3,04, s = 1,17). Zaposleni izven psihiatrije (n = 55, = 5,72, s = 2,57) so izražali bolj odklonilen odnos (U = 838,50, p < 0,001) kot zaposleni v psihiatriji (n = 66, x = 7,53, s = 2,17), prepoznavali več negativnih značilnosti pacienta (U = 115,000, p = 0,043) in izražali več stigme (U = 1218,000, p = 0,002).
Diskusija in zaključek: Zaposlene na področju psihiatrije je manj strah, gojijo manj stigme in bolj poznajo področje forenzične psihiatrije. Ker so poznavanje, strah in prisotna stigma povezani s kakovostjo zdravstvene obravnave, je treba zaposlene usposobiti za delo z ranljivimi skupinami prebivalstva, kot so pacienti v forenzični psihiatriji. Tako lahko nudijo bolj kakovostno zdravstveno obravnavo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Al-Awadhi, A., Atawneh, F., Alalyan, M.Z.Y., Shahid, A.A., Al-Alkhadhari, S. & Zahid, M.A., 2017. Nurses' attitude towards patients with mental illness in a general hospital in Kuwait. Saudi journal of Medicine & Medical Sciences, 5(1), pp. 31–37. https://doi.org/10.4103/1658-631X.194249 PMid:30787749; PMCid:PMC6298286

Andrews, D.A. & Bonta, J., 2017. The Psychology of Criminal Conduct. London; Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Ayed, A., Sayej, S., Harazneh, L., Fashafsheh., I. & Eqtait, F., 2015.The Nurses' knowledge and attitudes towards the palliative care. Journal of Education and Practice, 6(4), pp. 91–99.

Bowen, M. & Mason, T., 2012. Forensic and non-forensic psychiatric nursing skills and competencies for psychopathic and personality disordered patients. Journal Clinical Nurse, 21(23/24), pp. 3556–3564. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03970.x PMid:22332925

Božikov Tekavčič, L., 2014. Sodelovanje zavodov za prestajanje kazni zapora na področju forenzične psihiatrije. In: D. Loncnar & I. Videčnik, eds. Izzivi v forenzični psihiatriji: zbornik z recenzijo. Maribor, 10. oktober 2014. Maribor: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije ‒ Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, pp. 1–6.

Bregar, B., 2010. Učinkovita zdravstvena obravnava odvisnega pacienta. In: B. Bregar & R. Sotler, eds. Delo z odvisnimi: povezovanje primarnega s sekundarnim zdravstvenim varstvom. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 41–46.

Bregar, B., Živič, Z., Jambrošič, I., Lapanja, A., Roljić, S., Stopar Stritar, A., et al., 2013. Specializacije v zdravstveni negi: primer psihiatrične zdravstvene nege. In: B. Skela Savič & S. Hvalič Touzery, eds. Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji. 6. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera – quo vadis. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 63–77.

Chambers, M., Guise, V., Välimäki, M., Rebelo Botelho, M.A., Scott, A., Staniuliené, et al., 2010. Nurses' attitudes to mental illness: a comparison of a sample of nurses from five European countries. International journal of nursing studies, 47(3), pp. 350–362. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.08.008 PMid:19804882

Citrome, L. & Volavka, J., 2011. Pharmacological management of acute and persistent aggression in forensic psychiatry settings. CNS Drugs, 25(12), pp. 1009–1021. https://doi.org/10.2165/11596930-000000000-00000 PMid:22133324

Dickens, G.L., Suesse, M., Snyman, P. & Picchioni, M., 2014. Associations between ward climate and patient characteristics in a secure forensic mental health service. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 25(2), pp. 195–211. https://doi.org/10.1080/14789949.2014.903505

Di Lorito, C., Castelletti, L., Lega, I., Gualco, B., Scarpa, F. & Völlm, B.A., 2017. The closing of forensic psychiatric hospital in Italy: determinants, current status and future perspectives, a scoping review. International journal of Law and Psychiatry, 55, pp. 54–63. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2017.10.004 PMid:29157512

Doyle, M. & Jones, P., 2013. Hodges' health career model and its role and potential application in forensic mental health nursing. Journal Psychiatric Mental Health Nurse, 20(7), pp. 631–640. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2012.01961.x PMid:22989034

Duke, L.H., Furtado, V., Guo, B. & Völlm, B.A., 2018. Long-stay in forensic-psychiatric care in the UK. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 53(3), pp. 313–321. https://doi.org/10.1007/s00127-017-1473-y PMid:29387921; PMCid:PMC5842247

Eckert, M., Schel S.H.H., Kennedy, H.G. & Bulten, B.H., 2017. Patient characteristics related to length of stay in Dutch forensic psychiatric care. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 28(6), pp. 863–880. https://doi.org/10.1080/14789949.2017.1332771

Ellis, A., Kumar, V., Rodriguez, M. & Allnutt, S., 2010. A survey of the conditionally released forensic patient population in New South Wales. Australasian psychiatry, 18(6), pp. 542–546. https://doi.org/10.3109/10398562.2010.499434 PMid:21117841

Fields, S.K., Mahan, P., Tillman, P., Harris, J., Maxwell, K. & Hojat, M., 2011. Measuring empathy in healthcare profession students using the Jefferson Scale ofPhysician Empathy: health provider-student version. Journal of Interprofessional Care, 25(4), pp. 287–293. https://doi.org/10.3109/13561820.2011.566648 PMid:21554061

Finžgar, S., 2014. Znanje in veščine, ki jih potrebujemo za kakovostno delo s pacientom na forenzični psihiatriji. In: D. Loncnar & I. Videčnik, eds. Izzivi v forenzični psihiatriji: zbornik z recenzijo. Maribor, 10. oktober 2014. Maribor: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije ‒ Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, pp. 30–34.

Gildberg, F.A., Bradley, S.K., Fristed, P. & Hounsgaard, L., 2012. Reconstructing normality: characteristics of staff interactions with forensic mental health inpatients. International journal of Mental Health Nursing, 21, pp. 103–113. https://doi.org/10.1111/j.1447-0349.2011.00786.x PMid:22321258

Hakala, T., Kylmä, J., Mäkelä, K.L., Noppari, E. & Koivunen, M., 2020. Caring for alcohol-intoxicated patients in an emergency department from the nurses' point of view: focus on attitudes and skills. Scandinavian journal of Caring Sciences, In Print. https://doi.org/10.1111/scs.12825 PMid:32037636

Harc, B., 2016. Preko inovacijskih pristopov do učinkovite rehabilitacije forenzičnih bolnikov v smeri resocializacije: diplomsko delo univerzitetnega študija. Univerza v Mariboru: Fakulteta za organizacijske vede.

Heale, R. & Twycross, A., 2015. Validity and reliability in quantitative studies. Evidence-based Nursing, 18(3), pp. 66–67. https://doi.org/10.1136/eb-2015-102129 PMid:25979629

Howner, K., Andiné, P., Bertilsson, G., Hultcrantz, M., Lindström, E., Mowafi, F., et al., 2018. Mapping systematic reviews on forensic psychiatric care: a systematic review identifying knowledge gaps. Frontiers in Psychiatry, 9, p. 452. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00452 PMid:30319459; PMCid:PMC6167556

Hsiao, C.Y., Lu, H.L. & Tsai, Y.F., 2015. Factors influencing mental health nurses' attitudes towards people with mental illness. International Journal of Mental Health Nursing, 24(3), pp. 272–280. https://doi.org/10.1111/inm.12129 PMid:25963120

Jansman-Hart, E.M., Seto, M.C., Crocker, A.G., Nicholls, T.L. & Côté, G., 2011. International Trends in demand for forensic mental health services, International Journal of Forensic Mental Health, 10(4), pp. 326–336. https://doi.org/10.1080/14999013.2011.625591

Karman, P., Kool, N., Poslawsky, I. & van Meijel, B., 2015. Nurses' attitudes towards self-harm: a literature review. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22(1), pp. 65–75. https://doi.org/10.1111/jpm.12171 PMid:25490929

Kobal Straus, K. & Vidmar, T., 2010. Zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja. Obzornik zdravstvene nege, 44(1), pp. 27–32. Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2750 [5. 8. 2019] .

Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2014. Uradni list Republike Slovenije št. 71.

Kramp, P. & Gabrielsen, G., 2009. The organization of the psychiatric service and criminality committed by the mentally ill. European Psychiatry, 24(6), pp. 401–411. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2009.07.007 PMid:19720504

Kumar, R., 2014. Research methodology : a step-by-step guide for beginners. Los Angeles: Sage, p. 172.

Lammie, C., Harrison, T.E., Macmahon, K. & Knifton, L., 2010. Practitioner attitudes towards patients in forensic mental health settings. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 17(8), pp. 706–714. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2010.01585.x PMid:21050337

Letovancová, K., Kovalčíková, N. & Dobríková, P., 2017. Attitude of society towards people with mental illness: the result of national survey of the Slovak population. International Journal of Social Psychiatry, 63(3), pp. 255–260. https://doi.org/10.1177/0020764017696334 PMid:28466748

Ličen, S. & Plazar, N., 2013. Razlike v asertivnem vedenju med študentkami zdravstvene nege in študentkami drugih fakultet: primerjalna študija. Obzornik zdravstvene nege, 47(2), pp. 148-156. Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2922 [5. 8. 2019].

Lynch, V.A. & Duval, J.B., 2010. Forensic Nursing Science. St. Louis: Mosby/Elsevier.

Maleki, L., Moghadamnia, M.T., Porshikhian, M. & Kazemnejad, E., 2018. Evaluation of the factors predicting nurses' attitude to phase of preparedness to respond to disasters. Revista Latinoamericana de Hipertensión, 13(6), pp. 538–543.

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, 2011.Organizacija forenzične psihiatrije v Sloveniji: Prenova projektne naloge. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije.

Nedopil, N., Gunn, J. & Thomson, L., 2012. Teaching forensic psychiatry in Europe. Criminal Behaviour and Mental Health, 22(4), pp. 238–246. https://doi.org/10.1002/cbm.1845 PMid:23015384

Nerat, B. & Pivec, G., 2010. Forenzična bolnišnica skozi zgodovino kazenskega prava in forenzične psihiatrije. Zdravniški vestnik, 79(10), pp. 748–754.

Olsson, H., Audulv, Å., Strand, S. & Kristiansen, L., 2015. Reducing or increasing violence in forensic care: a qualitative study of inpatient experiences. Archives of psychiatric nursing, 29(6), pp. 393–400. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2015.06.009 PMid:26577553

Pallant, J., 2002. SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for Windows. Buckingham; Philadelphia: Open University Press. PMid:11994792

Palijan, T.Z., Radeljak, S., Kovac, M. & Kovacević, D., 2010. Relationship between comorbidity and violence risk assessment in forensic psychiatry: the implication of neuroimaging studies. Psychiatria Danubina, 22(2), pp. 253–256.

Pelto-Piri, V., Wallsten, T., Hylén, U., Nikban, I. & Kjellin, L., 2019. Feeling safe or unsafe in psychiatric inpatient care, a hospital-based qualitative interview study with inpatients in Sweden. International Journal of Mental Health Systems, 13, p. 23. https://doi.org/10.1186/s13033-019-0282-yPMid:30996733; PMCid:PMC6452515

Penney, S.R., Seto, M.C., Crocker, A.G., Nicholls, T.L., Grimbos, T., Darby, P.L., et al., 2019. Changing characteristics of forensic psychiatric patients in Ontario: a population-based study from 1987 to 2012. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 54(5), pp. 627–638. https://doi.org/10.1007/s00127-018-1619-6 PMid:30368545

Price, O. & Baker, J., 2012. Key components of de-escalation tehniques: a thematic synthesis. International Journal of Mental Health Nursing, 21(4), pp. 310–319. https://doi.org/10.1111/j.1447-0349.2011.00793.x PMid:22340073

Pustoslemšek, M., 2014. Novosti v forenzični psihiatriji. In: D. Loncnar & I. Videčnik, eds. Izzivi v forenzični psihiatriji: zbornik z recenzijo. Maribor, 10. oktober 2014. Maribor: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije ‒ Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, pp. 11–13.

Renjith, V., Nikitha, S., George, A., Mhalkar, V. & Raju, N.J., 2016. Forensic nursing. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology, 10(2), pp. 180–183. https://doi.org/10.5958/0973-9130.2016.00085.2

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 (RENPDZ18–28), 2018. Uradni list Republike Slovenije št. 24.

Riley, R. & Weiss, M.C., 2016. A qualitative thematic review: emotional labour in healthcare settings'. Journal of Advanced Nursing, 72(1), pp. 6–17. https://doi.org/10.1111/jan.12738 PMid:26212890

Salzmann-Erikson, M., Rydlo, C. & Wiklund Gustin, L., 2016. Getting to know the person behind the illness: the significance of interacting with patients hospitalised in forensic psychiatric settings. Journal of Clinical Nursing, 25(9/10), pp. 1426–1434. https://doi.org/10.1111/jocn.13252 PMid:26997335

Soyka, M., Zill, P., Koller, G., Samochowiec, A., Grzywacz, A. & Preuss, U.W., 2015. Val158Met COMT polymorphism and risk of aggression in alcohol dependence. Addiction Biology, 20(1), pp. 197–204. https://doi.org/10.1111/adb.12098 PMid:24118473

Štumpfl, T., 2015. Mnenje splošne javnosti o duševno motenih storilcih kaznivih dejanj: diplomsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede.

Torrey, E.F., 2011. Stigma and violence: isn't it time to connect the dots. Schizophrenia bulletin, 37(5), pp. 892–896. https://doi.org/10.1093/schbul/sbr057 PMid:21653276; PMCid:PMC3160234

van der Veeken, F.C.A., Bogaerts, S., Lucieer, J., 2017. Patient profiles in Dutch Forensic Psychiatry based on risk factors, pathology, and offense. International journal of offender therapy and comparative criminology, 61(12), pp. 1369–1391. https://doi.org/10.1177/0306624X15619636 PMid:26721900

Völlm, B.A., Clarke, M., Tort Herrando, V., Seppänen, A.O., Gosek, P., Heitzman, J. & Bulten, E., 2018. European psychiatric association (EPA) quidance on forensic psychiatry: evidence based assessment and treatment of mentally disordered offenders. European Psychiatry, 51, pp. 58–73. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.12.007 PMid:29571072

Warnke, I., Gamma, A., Buadze, A., Schleifer, R., Canela, C., Rüsch, N., et al., 2018. Status quo of German-speaking medical students' attitudes toward and knowledge about central aspects of forensic psychiatry across four European countries. International Journal of Law and Psychiatry, 58, pp. 9–16. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2018.02.003 PMid:29853018

West, M., 2015. Triple stigma in forensic psychiatric patients: mental illness, race, and criminality: doctoral disertation. New York: The City University of New York, Faculty in Psychology.

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Ziherl, S., 2011. Organizacija forenzične psihiatrije v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za zdravje.

Zupanec, U., 2013. Ukrepi zoper neprištevne storilce kaznivih dejanj: diplomsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede.

Prenosi

Objavljeno

2020-06-23

Kako citirati

Cerar, V., & Bregar, B. (2020). Ocena odnosa medicinskih sester do pacienta v forenzični psihiatriji: opisna neeksperimentalna kvantitativna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(2), 122–132. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.2973

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##