Kakovost življenja odraslih, odvisnih od alkohola

raziskava mešanih metod

Avtorji

  • Klavdija Čuček Trifkovič Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija
  • Blanka Kores Plesničar Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-2127-0766
  • Alenka Kobolt Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Slovenia
  • Margaret Denny Waterford Institute of Technology, Slovenia, Faculty of Humanities, Waterford, Ireland https://orcid.org/0000-0002-0602-1553
  • Suzanne Denieffe Waterford Institute of Technology, Slovenia, Faculty of Humanities, Waterford, Ireland https://orcid.org/0000-0003-0238-4645
  • Leona Cilar Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-6842-7751

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.2985

Ključne besede:

odvisnost od alkohola, socialna podpora, fokusne skupine, zadovoljstvo

Povzetek

Uvod: Odvisnost od alkohola je najbolj razširjena motnja odvisnosti, ki se razvija postopoma kot posledica medsebojno povezanih individualnih in družbenih dejavnikov. Vpliva na kakovost življenja prizadetih posameznikov. Namen raziskave je bil preučiti kakovost življenja oseb, odvisnih od alkohola, na različnih stopnjah zdravljenja v primerjavi s posamezniki brez odvisnosti od alkohola.
Metode: Izvedena je bila študija mešanih metod. Najprej je bila opravljena presečna raziskava (n = 502) s pomočjo validiranega vprašalnika o zadovoljstvu z življenjem (Q-LES-Q). Osnovane so bile tudi fokusne skupine za subjektivno oceno kakovosti življenja. Podatki so bili analizirani z opisno in inferenčno statistiko (Mann Whitney U Test) s pomočjo programa SPSS, verzija 20.
Rezultati: Udeleženci, ki niso odvisni od alkohola, so bistveno bolj zadovoljni z vsako izmed komponent kakovosti življenja kot tisti, ki so odvisni od alkohola. Razlike so se pokazale v počutju in v prostočasnih dejavnostih, pa tudi na področju fizičnega zdravja, zadovoljstva pri delu in družbenih odnosov.
Diskusija in zaključek: Udeleženci, odvisni od alkohola, poročajo o slabšem zadovoljstvu z življenjem kot udeleženci, ki niso odvisno od alkohola. Soočajo se namreč s številnimi težavami, povezanimi z odvisnostjo. Obstaja potreba po nadaljnjem raziskovanju odvisnosti od alkohola v povezavi s kakovostjo življenja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Arndt, S. & Schultz, S.K., 2016. Epidemiology and demography of alcohol and the older person. In: M. Bengtsson, ed. How to plan and perform a qualitative study using content analysis. Nursing Plus Open, 2, pp. 8–14. https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001

Bobes-Bascaran, T., Bascaran, T., Garcıa-Portilla, P. & Bobes, J., 2015. Clinical assessment of alcohol use disorders. In: N. el-Guebaly, G. Carra & M. Galander, eds. Textbook of addiction treatment: international perspectives. Milan: Springer-Verlag Italy. https://doi.org/10.1007/978-88-470-5322-9_131

Bratberg, G.H., Wilsnack, S.C., Wilsnack, R., Haugland, S.H., Krokstad, S., Sund, E.R., et al., 2016. Gender differences and gender convergence in alcohol use over the past three decades (1984–2008), the HUNT Study, Norway. BMC Public Health, 16, art. ID 723, pp. 1–22. https://doi.org/10.1186/s12889-016-3384-3 PMid:27492155; PMCid:PMC4974746

Brodani, J. & Kovacova, N., 2019. The interaction of physical activity, joy of movement and quality of life of high school students at different ages. Physical Activity Review, 7, pp. 134–142. https://doi.org/10.16926/par.2019.07.16

Connor, J.P., Saunders, J.B. & Feeney, G.F.X., 2006. Quality of life in substance use disorders. In: H. Katschnig, H. Freeman & N. Sartorius, eds. Quality of life in mental disorders. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons.

Čuček Trifkovič, K., 2008. Zadovoljstvo z življenjem in odvisnost od alkohola: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Daeppen, J.B., Faouzi, M., Sanchez, N., Rahhali, N., Bineau, S. & Bertholet, N., 2014. Quality of life depends on the drinking pattern in alcohol-dependent patients. Alcohol, 49(4), pp. 457–465. https://doi.org/10.1093/alcalc/agu027 PMid:24863264

Demyttenaere, K., Andersen, H.F. & Reines, E.H., 2008. Impact of escitalopram treatment on quality of life enjoyment and satisfaction questionnaire scores in major depressive disorder and generalized anxiety disorder. International Clinical Psychopharmacology, 23(5), pp. 276–286. https://doi.org/10.1097/YIC.0b013e328303ac5f PMid:18703937

Emiliussen, J., Andersen, K. & Nielsen, A., 2017. Why do some older adults start drinking excessively late in life: results from an interpretative phenomenological study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(4), pp. 974–983. https://doi.org/10.1111/scs.12421 PMid:28382628

Endicott, J., 2000. Quality of life enjoyment & satisfaction questionnaire (Q-LES-Q). In: S.J. Rush, ed. Quality of Life Measures. Washington: American Psychiatric Association.

Freeman, T., 2006. 'Best practice' in focus group research: making sense of different views. Journal of Advanced Nursing, 56(5), pp. 491–497. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.04043.x PMid:17078825

Galbicsek, C., 2019. Alcohol related crimes: alcohol rehab guide. Available at: https://www.alcoholrehabguide.org/alcohol/crimes/ [16. 4. 2020].

Glantz, M.D., Bharat, C., Degenhardt, L., Sampson, N.A., Scott, K.M., Lim, C.C.W., et al., 2020. The epidemiology of alcohol use disorders cross-nationally: findings from the World Mental Health Surveys. Addictive Behaviors, 102, art. ID 106381, pp. 106–128. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106381 PMid:32209298

Grundstrom, A.C., Guse, C.E. & Layde, P.M., 2012. Risk factors for falls and fall-related injuries in adults 85 years of age and older. Archives of Gerontology and Geriatrics, 54(3), pp. 421–428. https://doi.org/10.1016/j.archger.2011.06.008 PMid:21862143; PMCid:PMC3236252

Hovnik Keršmanc, M., Kastelic, A. & Zorec Karlovšek, M., 2012. Alkohol. Available at: https://med.over.net/clanek/alkohol/ [12. 2. 2020].

Javna agencija RS za varnost prometa, 2018. Alkohol in neprilagojena hitrost še vedno glavna vzroka najhujših prometnih nesreč. Available at: https://www.avp-rs.si/alkoholin-neprilagojena-hitrost-se-vedno-glavna-vzroka-najhujsihprometnih-nesrec/ [16. 4. 2020].

Kaplan, M.S., Huguet, N., Feeny, D., McFarland, B.H., Caetano, R., Bernier, J., et al., 2012. Alcohol use patterns and trajectories of health-related quality of life in middle-aged and older adults: a 14-year population-based study. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 73(4), pp. 581–590. https://doi.org/10.15288/jsad.2012.73.581 PMid:22630796; PMCid:PMC3364324

Kim, K. & Kim, J.S., 2015. The association between alcohol consumption patterns and health-related quality of life in a nationally representative sample of South Korean adults. PLoS One, 10(3), art. ID e0119245. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0119245 PMid:25786249; PMCid:PMC4365041

Križman, I., 2012. Uvodna beseda. In: B. Vrabič Kek, ed. Kakovost življenja. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, p. 3.

Laudet, A.B., 2011. The case for considering quality of life in addiction research and clinical practice. Addiction Science & Clinical Practice, 6(1), pp. 44–55.

Lee, Y.H., Chang, Y.C., Liu, C.T. & Shelley, M., 2020. Correlates of alcohol consumption and alcohol dependence among older adults in contemporary China: results from the Chinese longitudinal healthy longevity survey. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, 19(1), pp. 70–85. https://doi.org/10.1080/15332640.2018.1456388 PMid:30040585

León-Munoz, L.M., Galan, I., Donado-Campos, J., Sanchez-Alonso, F., Lopez-Garcia, E., Valencia-Martin, J.L., et al., 2015. Patterns of alcohol consumption in the older population of Spain, 2008-2010. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 115, pp. 213–224.https://doi.org/10.1080/15332640.2018.1456388 PMid:30040585

Levola, J., Aalto, M., Holopainen, A., Cieza, A. & Pitkänen, T., 2014. Health-related quality of life in alcohol dependence: a systematic literature review with a specific focus on the role of depression and other psychopathology. Nordic Journal of Psychiatry, 68(6), pp. 369–384. https://doi.org/10.3109/08039488.2013.852242 PMid:24228776

Martinez, P., Lien, L., Landheim, A., Kowal, P. & Clausen, T., 2014. Quality of life and social engagement of alcohol abstainers and users among older adults in South Africa. BMC Public Health, 14, pp. 1–8. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-316 PMid:24708736; PMCid:PMC4234309

Mathiesen, E.F., Nome, S., Eisemann, M. & Richter, J., 2012. Drinking patterns, psychological distress and quality of life in a Norwegian general population-based sample. Quality of Life Research, 21, pp. 1527–1536. https://doi.org/10.1007/s11136-011-0080-8 PMid:22219172

National Institute of Public Health, 2014. Alkohol v Sloveniji. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

National Institute of Public Health, 2017. Zdravstveni statistični letopis Slovenije 2017. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Available at: https://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravstveni-statisticni-letopis-slovenije-2017 [12. 2. 2019].

National Institute of Public Health, 2018. Zdravstveni statistični letopis 2018. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Available at: https://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravstvenistatisticni-letopis-2018 [16. 4. 2020].

Ortolá, R., García-Esquinasa, E., Galána, I. & Rodríguez-Artalejo, F., 2016. Patterns of alcohol consumption and health-related quality of life in older adults. Drug Alcohol Depend, 159, pp. 166–173.https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2015.12.012 PMid:26748410

Pasareanu, A.R., Opsal, A., Vederhus, J.K., Kristensen, Ø. & Clausen, T., 2015. Quality of life improved following in-patient substance use disorder treatment. Health and Quality of Life Outcomes, 13, art. ID 35. https://doi.org/10.1186/s12955-015-0231-7 PMid:25889576; PMCid:PMC4364507

Power, T.M., 2020. The economic value of the quality of life. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429310256

Ritsner, M., Kurs, R., Gibel, A., Ratner, Y. & Endicott, J., 2005. Validity of an abbreviated quality of life enjoyment and satisfaction questionnaire (Q-LES-Q-18) for schizophrenia, schizoaffective, and mood disorder patients. Quality of Life Research, 14(7), pp. 1693–1703. https://doi.org/10.1007/s11136-005-2816-9 PMid:16119181

Roberts, E., Clark, G., Hotopf, M. & Drummond, C., 2020. Estimating the prevalence of alcohol dependence in Europe using routine hospital discharge data: an ecological study. Alcohol and Alcoholism, 55(1), pp. 96–103. https://doi.org/10.1093/alcalc/agz079 PMid:31603459

Sheeraz, A.R., Muhammad, O.A. & Muhammad, A.S., 2019. Social determinants of Health and Alcohol consumption in the UK. Epidemiology Biostatistics and Public Health, 16(3). Available at: https://ebph.it/issue/view/817 [12. 4. 2020].

Srivastava, S. & Bhatia, M.S., 2013. Quality of life as an outcome measure in the treatment of alcohol dependence. Industrial Psychiatry Journal, 22(1), pp. 41–46. https://doi.org/10.4103/0972-6748.123617 PMid:24459373; PMCid:PMC3895312

Stojiljković, G., 2012. Milijon Slovencev prizadetih zaradi alkohola. Available at: https://siol.net/siol-plus/milijonslovencev-prizadetih-zaradi-alkohola-27971 [13. 2. 2020].

Stein, M.D., Risi, M.M., Flori, J.N., Conti, M.T., Anderson, B.J. & Bailey, G.L., 2016. Gender differences in the life concerns of persons seeking alcohol detoxification. The Journal of Substance Abuse Treatment, 63, pp. 34–38. https://doi.org/10.1016/j.jsat.2015.12.005 PMid:26810131; PMCid:PMC4775280

Wall, L. & Quadara, A., 2014. Under the influence: considering the role of alcohol and sexual assault in social contexts. Australian Institute of Family Studies, 18, p. 22.

Wilsnack, S.C., Wilsnack, R.W. & Wolfgang Kantor, L., 2013. Focus on: women and the costs of alcohol use. Alcohol Research: Current Reviews, 35(2), pp. 219–228.

World Health Organization (WHO), 1951. Expert Committee on Mental Health: report on the first session of the alcoholism subcommittee. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (WHO), 2011. Estimating the economic burden of alcohol in Slovenia. Available at: http://www.euro.who.int/en/countries/slovenia/news/news/2011/11/estimating-the-economic-burden-of-alcohol-in-slovenia [20. 2. 2020].

World Health Organization (WHO), 2014a. Global status report on alcohol and health 2014. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf [9. 4. 2020].

World Health Organization (WHO), 2014b. Country profiles 2014. Available at: http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/svn.pdf?ua=1 [8. 2. 2020].

World Health Organization (WHO), 2018. Global status report on alcohol and health 2018. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1 [15. 4. 2020].

World Health Organization (WHO), 2019. WHOQOL: Measuring Quality of Life. Available at: https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/ [8. 4. 2019].

Objavljeno

2020-09-21

Kako citirati

Čuček Trifkovič, K., Kores Plesničar, B., Kobolt, A., Denny, M., Denieffe, S., & Cilar, L. (2020). Kakovost življenja odraslih, odvisnih od alkohola: raziskava mešanih metod. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(3), 204–213. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.2985

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)