Sprejemanje starosti in staranja ter odnos do njiju

Avtorji

  • Mateja Lorber Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.3.2992

Ključne besede:

starost, starostniki

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Mateja Lorber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

doc. dr., viš. med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

Applewhite, A., 2017. Lepota let: manifest proti starizmu. Nova Gorica: Založba Eno.

Beyer, A.K., Wolff, J.K., Warner, L.M., Schüz, B. & Wurm, S., 2015. The role of physical activity in the relationship between self-perceptions of aging and self-rated health in older adults. Psychology and Health, 30(6), pp. 671–685. https://doi.org/10.1080/08870446.2015.1014370 PMid:25720739

Bengston, V.L., & Oyama, P.S., 2007. Intergenerational solidarity and conflict. In: M. Cruz-Saco, & S. Zelenev, eds. Intergenerational solidarity: strengthening economic and social ties. New York: United Nations Headquarters, pp. 35–52.

Brothers, A., Miche, M., Wahl, H.W. & Diehl, M., 2015. Examination of associations among three distinct subjective aging constructs and their relevance for predicting developmental correlates. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 72(4), pp. 547–560. https://doi.org/10.1093/geronb/gbv085 PMid:26430165; PMCid:PMC5927160

Domanjko, B., & Pahor, M., 2009. Doživljanje staranja v povezavi z zdravjem in aktivnostjo. In: D. Rugelj, & F. Sevšek, eds. Zbornik predavanj: raziskovalni dan Zdravstvene fakultete, 4. december 2009. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, pp. 1–12.

Eržen, I., 2008. Razbijanje predsodkov o staranju in starejših. In: M. Bilban, ed. Cvahtetovi dnevi javnega zdravja: zbornik prispevkov: 4. redno srečanje, 26. september 2008. Ljubljana: Medicinska fakulteta, pp. 227–233.

Grün, A., 2010. Umetnost staranja. Celje: Mohorjeva družba. Hvalič Touzery, S., 2014. Zdravje, počutje in zadovoljstvo z življenjem najstarejših starih v Sloveniji. Teorija in Praksa, 51(2), pp. 458–474.

Kontis, V., Bennett, J.E., Mathers, C.D., Li, G., Foreman, K., & Ezzati, M., 2017. Future life expectancy in 35 industrialised countries: projections with a Bayesian model ensemble. The Lancet, 359(10076), pp. 1323–1335. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32381-9 PMid: 28236464; PMCid:PMC5387671

Kotter-Grühn, D.. & Hess, T.M., 2012. The impact of age stereotypes on self-perceptions of aging across the adult lifespan. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 67(5), pp. 563–571. https://doi.org/10.1093/geronb/gbr153 PMid:22367710; PMCid:PMC3441190

Kuhar, M. 2007. Sociološki vidik: prevrednotenje starosti in staranja. In: V. Razpotnik, ed. Odnos Slovencev do starosti pokojninskega, sistema in varčevanja za starost: zbornik ob 10. obletnici Kapitalske družbe. Available at: http://www.kapitalska-druzba.si/_files/506/kad_zbornik2007_metka_kuhar.pdf [7. 5. 2018].

Levy, B.R., 2003. Mind matters: cognitive and physical effects of aging self-stereotypes. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 58(4), pp. 203–211. https://doi.org/10.1093/geronb/58.4.P203 PMid:12878645

Levy, B.R., Slade, M.D., Kunkel, S.R. & Kasl, S.V., 2002. Longevity increased by positive self-perceptions of aging. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 83(2), pp. 261–270. https://doi.org/10.1037//0022-3514.83.2.261 PMid:12150226

Little, W., ed., 2014. Introduction to Sociology. 1st Canadian ed. Vancouver: Campus Open Source Textbook. Available at: https://opentextbc.ca/introductiontosociology/front-matter/preface/ [7. 5. 2018].

Menkin, J.A., Robles, T.F., Griuenewald, T.L., Tanner, E.K. & Seeman, T.E., 2017. Positive expectations regarding aging linked to more new friends in later life. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 72(5), pp. 771–781.

Milavec Kapun, M., 2011. Starost in staranje. Ljubljana: Zavod IRC.

Mlinar, A., 2010. Velike laži o starosti. Kakovostna starost, 11(2), pp. 57–58.

Morgan, L.A., & Kunkel, S.R., 2016. Aging, society and the life course. 5th ed. New York, NY: Springer. https://doi.org/10.1891/9780826121738

Ory, M., Kinney Hoffman, M., Hawkins, M., Sanner, B. & Mockenhaupt, R., 2003. Challenging aging stereotypes: strategies for creating a more active society. American Journal of Preventive Medicine, 25(3)(Supp. 2), pp. 164–171. https://doi.org/10.1016/S0749-797(03)00181-8 PMid:14552941

Packer, D.J. & Chasteen, A.L., 2006. Looking to the future: how possible aged selves influence prejudice toward older adults. Social Cognition, 24(3), pp. 218–247. https://doi.org/10.1521/soco.2006.24.3.218

Ramovš, J., 2010. Slovar: staromrzništvo. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Available at: http://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/slovar/?offset=20 [7. 5. 2018].

Ramovš, J. 2014. Staranje. Kakovostna starost, 17(1), pp. 45–54.

Rozanova, J., 2010. Discourse of successful aging in the globe & mail: insights from critical gerontology. Journal of Aging Studies, 24(4), pp. 213–222. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2010.05.001

Schmid, W., 2015. Umirjenost: kaj s starostjo pridobimo? Kranj: Založba Narava.

Skela-Savič, B., Zurc, J., & Hvalič Touzery, S., 2010. Staranje populacije, potrebe starostnikov in nekateri izzivi za zdravstveno nego. Obzornik zdravstvene nege, 44(2), pp. 96–100. Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2759 [7. 5. 2018].

Spence, L., & Radunovich, H.L., 2007. Developing intergenerational relationships. Available at: https://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/FY/FY100700.pdf [7. 5. 2018].

Uotinen, V., Rantanen, T. & Suutama, T., 2005. Perceived age as a predictor of old age mortality: a 13-year prospective study. Age and Aging, 34(4), pp. 368–372. https://doi.org/10.1093/aging/afi091 PMid:15899910

Vickers, K., 2007. Aging and the media: yesterday, today, and tomorrow. Californian Journal of Health Promotion, 5(3), pp. 100–105. https://doi.org/10.1093/aging/afi091 PMid:15899910

World Health Organization (WHO), 2007. Women, aging and health: a framework for action. focus on gender. Geneva: WHO. Available at: http://www.who.int/aging/publications/Womenaging-health-lowres.[6. 6. 2018].

World Health Organization (WHO), 2011. Global health and aging. Avaliable at: https://www.who.int/aging/publications/global_health.pdf [6. 6. 2018].

Železnik, D., 2014. Skrb zase kot paradigma življenja starostnikov. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstveno nego.

Objavljeno

2019-09-15

Kako citirati

Lorber, M. (2019). Sprejemanje starosti in staranja ter odnos do njiju. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(3), 188−193. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.3.2992

Številka

Rubrike

Uvodnik

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>