Znanje, odnos in dojemanje dela s starejšimi osebami pri zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi v domovih za starejše

eksplorativna raziskava

Avtorji

  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-1028-5383
  • Simona Hvalič Touzery Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2998

Ključne besede:

starizem, Alzheimerjeva bolezen, izobraževanje, specialna znanja, specializacija, napredna zdravstvena nega, medsektorsko povezovanje

Povzetek

Uvod: Ustrezen odnos, splošna in strokovna znanja ter razumevanje vloge strokovnjakov, ki delajo s starejšimi osebami, lahko pripomorejo k odpravljanju stereotipov in prispevajo h kakovostni obravnavi starejših oseb. Namen raziskave je bil proučiti odnos do dela s starejšimi osebami, znanje o njem in njegovo dojemanje ter povezanost naštetega z izobraževanji zaposlenih v domovih za starejše.
Metoda: Izvedena je bila kvantitativna eksplorativna raziskava na populaciji izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe (n = 266) v 13 domovih za starejše v Sloveniji. Podatki so bili zajeti z že razvitimi merskimi instrumenti (FAQ-R, POWP, ASD, ADKS). Raziskava je bila izvedena v obdobju med junijem in avgustom 2017. Podatki so bili obdelani z opisno in bivariantno statistiko.
Rezultati: Test FAQ-R je pokazal 65,2 % uspešnost anketirancev, ki se je povečala z večanjem stopnje izobrazbe (p < 0,001). Pri 7,8 % anketirancev je bil ugotovljen negativni odnos do starejših oseb. Na ADKS-testu je bilo zbranih 64,9 % možnih točk (s = 14,86); dosežek se razlikuje glede na stopnjo izobrazbe (p < 0,001) in starost anketirancev (p = 0,022).
Diskusija in zaključek: Splošno znanje o starejših osebah in staranju je pomanjkljivo; stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni je zadovoljiva, a se niža z nižanjem izobrazbe. Raziskava opozori na pomen številnih medsektorskih ukrepov, ki so odziv na potrebe dolgožive družbe. Področje je odprto za nadaljnje raziskovanje in razvoj novih instrumentov, ki bodo omogočili vzročno raziskovanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Adler, G., Lawrence, B.M., Ounpraseuth, S.T. & Asghar-Ali, A.A., 2015. A Survey on dementia training needs among staff at community-based outpatient clinics. Educational Gerontology, 41(12), pp. 903–915. https://doi.org/10.1080/03601277.2015.1071549

Alushi, L., Hammond, J.A. & Wood, J.H., 2015. Evaluation of dementia education programs for pre-registration healthcare students: a review of the literature. Nurse Education Today, 35(9), pp. 992–998. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.04.006 PMid:25981137

Ayalon, L. & Tesch-Römer, C. eds., 2018. Contemporary perspectives on ageism: international perspectives on aging. S.l.: Springer Open, 19, pp. 1–10. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73820-8_1

British Geriatrics Society, 2014. Fit for frailty: consensus best practice guidance for the care of older people living with frailty in community and outpatient settings: a report from the British Geriatrics Society. London: British Geriatrics Society, p. 31.

British Geriatrics Society & Royal College of General Practitioners, 2015. Fit for frailty. Part 2 - developing, commissioning and managing services for people living with frailty in community settings: a report from the British Geriatrics Society and the College of General Practitioners. London: British Geriatrics Society; Royal College of General Practitioners.

Carpenter, B.D., Balsis, S., Otilingam, P.G., Hanson, P.K. & Gatz, M., 2009. The Alzheimer's disease knowledge scale: development and psychometric properties. The Gerontologist, 49(2), pp. 236–247. https://doi.org/10.1093/geront/gnp023 PMid:19363018; PMCid:PMC2667675

Clegg, A., Young, J., Iliffe, S., Rikkert, M.O. & Rockwood, K., 2013. Frailty in elderly people. Lancet, 381(9868), pp. 752–762. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)62167-9

Collier, E., Knifton, C. & Surr, C., 2015. Dementia education in higher education institutions. Nurse Education Today, 35(6), pp. 731–732. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.02.013 PMid:25735909

Deasey, D., Kable, A. & Jeong, S., 2014. Influence of nurses' knowledge of ageing and attitudes towards older people on therapeutic interactions in emergency care: a literature review. Australasian Journal on Ageing, 33(4), pp. 229–236. https://doi.org/10.1111/ajag.12169 PMid:25471745

Eurostat, 2019. EUROPOP2018: Population projections at national level (2018-2100). Population on 1st January by age, sex and type of projection. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=proj [5. 8. 2019].

Evripidou, M., Charalambous, A., Middleton, N., & Papastavrou, E., 2019. Nurses' knowledge and attitudes about dementia care: systematic literature review. Perspectives in Psychiatric Care, 55(1), pp. 48–60. https://doi.org/10.1111/ppc.12291 PMid:29766513

Gandesha, A., Souza, R., Chaplin, R. & Hood, C., 2012. Adequacy of training in dementia care for acute hospital staff. Nursing older people, 24(4), pp. 26–31. https://doi.org/10.7748/nop2012.05.24.4.26.c9070 PMid:22708154

Griffiths, A., Knight, A., Harwood, R. & Gladman, J.R.F., 2014. Preparation to care for confused older patients in general hospitals: a study of UK health professionals. Age and Ageing, 43(4), pp. 521–527. https://doi.org/10.1093/ageing/aft171 PMid:24165310; PMCid:PMC4066612

Harkness, J.A. 2003. Questionnaire Translation. In: J.A. Harkness, F. Van de Vijver & P. Mohler, eds. Cross-cultural survey methods. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, pp. 35–56.

Hvalič Touzery, S. 2018. Dolgoživa družba: izziv za zdravstveno nego. In: Đ. Sima, G., Lokajner, G., Kobentar, R., eds. Staranje - izziv prihodnosti: zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, pp. 33–43.

Hvalič Touzery, S. & Skela-Savič, B., 2017. Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni, starost in odnos do dela s starostniki med zaposlenimi v domovih za starejše v Sloveniji: raziskovalno poročilo projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, p. 29.

Hvalič Touzery, S., Kydd, A. & Skela-Savič, B., 2013. Odnos do dela s starostniki med kliničnimi mentorji. Obzornik zdravstvene nege, 47(2), pp. 157–168. Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2923 [27. 6. 2018].

Hvalič-Touzery, S., Skela-Savič, B., Macrae, R., Jack-Waugh, A., Tolson, D. & Hellström, A., et al., 2018. The provision of accredited higher education on dementia in six European countries: an exploratory study. Nurse Education Today, 60, pp. 161–169. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.10.010 PMid:29132018

Ibrahim, J.E. & Davis, M.C., 2013. Availability of education and training for medical specialists about the impact of dementia on comorbid disease management. Educational Gerontology, 39(12), pp. 925–941. https://doi.org/10.1080/03601277.2013.767657

Kwon, K.Y., Lee, H.Y. & Hwang, S.S., 2013. A study on the knowledge, attitude and nursing practice of the nurses-towards the elderly in geriatric hospitals. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 14(11), pp. 5785–5791. https://doi.org/10.5762/KAIS.2013.14.11.5785

Kydd, A., Wild, D. & Nelson, S., 2013. Attitudes towards caring for older people: findings and recommendations for practice. Nursing Older People, 25(4), pp. 21–28. https://doi.org/10.7748/nop2013.05.25.4.21.e769Part2 PMid:23789240

Kydd, A., Engström, G., Touhy, T., Newman, D., Skela-Savič, B. & Hvalič-Touzery, S., et al., 2014. Attitudes of nurses, and student nurses towards working with older people and to gerontological nursing as a career in Germany, Scotland, Slovenia, Sweden, Japan and the United States. International Journal of Nursing Education, 6(2), p. 177. https://doi.org/10.5958/0974-9357.2014.00630.8

Liu, Y.-E., Norman, I.J. & While, A.E., 2015. Nurses' attitudes towards older people and working with older patients: an explanatory model. Journal of Nursing Management, 23(8), pp. 965–973. https://doi.org/10.1111/jonm.12242 PMid:24942812

Ministrstvo za zdravje, 2016. Strategija za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2020. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/Demenca/12092016_strategija_obvladovanja_demence.pdf [12. 8. 2019].

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), 2018. Sladkorna bolezen v Sloveniji: kje smo in kam gremo? Nenalezljive bolezni in stanja. Available at: https://www.nijz.si/sl/sladkorna-bolezenv-sloveniji-kje-smo-in-kam-gremo [6. 8. 2019].

Nolan, M., Davies, S. & Grant, G. eds., 2001. Working with older people and their families: key issues in policy and practice. Buckingham; Philadelphia: Open University Press.

Pallant, J., 2010. SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS. 4th ed. New York: Open University Press/McGrawHill.

Palmore, E.B., 1999. Ageism: negative and positive. 2nd ed. New York: Springer.

Patterson, C., 2018. World Alzheimer Report 2018: the state of the art of dementia research: New frontiers. London: Alzheimer's Disease International (ADI). Available at: https://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2018.pdf [5. 8. 2019].

Penney, M.V., 2014. Ageism: contact with older adults and anxiety towards aging. Bachelor's thesis. Corner Brook: Memorial University of Newfoundland.

Polizzi, K.G., 2003. Assessing attitudes toward the elderly: Polizzi'S Refined Version of the Aging Semantic Differential. Educational Gerontology, 29(3), pp. 197–216. https://doi.org/10.1080/713844306

Pot, A.M. & Petrea, I., 2013. Improving dementia care worldwide: ideas and advice on developing and implementing a National Dementia Plan. London: Bupa/ADI. Available at: https://www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/globaldementiaplan-report-ENGLISH.pdf [16. 8. 2017].

Prince, M., Wimo, A., Guerchet, M., Ali, G.-C., Wu, Y.-T. & Prina, M., 2015. World Alzheimer Report 2015 - the global impact of dementia: an analysis of prevalence, incidence, cost and trends. London: Alzheimer's Disease International (ADI). Available at: https://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2015.pdf [5. 8. 2019].

Skela-Savič, B., 2014. Are we aware of our responsibilities for the development of nursing? Obzornik zdravstvene nege, 48(1), pp. 5–11. https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.12

Skela-Savič, B. & Hvalič Touzery, S., 2014. Znanja in stališča študentov zdravstvene nege in kliničnih mentorjev do dela s starostniki. Zdravniški Vestnik, 83(2), pp. 102–114.

Skela-Savič, B. & Gabrovec, B., 2018. Management of frailty at individual level: frailty prevention: narrative literature review from the perspective of the European Joint Action on Frailty – ADVANTAGE JA. Obzornik zdravstvene nege, 52(4), pp. 252–263. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.4.228

Smyth, W., Fielding, E., Beattie, E., Gardner, A., Moyle, W. & Franklin, S., 2013. A survey-based study of knowledge of Alzheimer's disease among health care staff. BMC Geriatrics, 13, p. 2. https://doi.org/10.1186/1471-2318-13-2 PMid:23282030; PMCid:PMC3543846

Staples, W.H. & Killian, C.B., 2012. Education affects attitudes of physical therapy providers toward people with dementia. Educational Gerontology, 38(5), pp. 350–361. https://doi.org/10.1080/03601277.2010.544605

Tolson, D., Fleming, A., Hanson, E., Abreu, W., Crespo, M.L. & Macrae, R., et al., 2016. Achieving prudent dementia care (palliare): an international policy and practice imperative. International Journal of Integrated Care, 16(4), p. 1. https://doi.org/10.5334/ijic.2497 PMid:28316557; PMCid:PMC5354215

Touhy, T.A. & Jett, K.F., 2016. Ebersole and Hess' Toward Healthy Aging. 9th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier.

Tullo, E.S. & Gordon, A.L., 2013. Teaching and learning about dementia in UK medical schools: a national survey. BMC Geriatrics, 13, art. ID 29. https://doi.org/10.1186/1471-2318-13-29 PMid:23537386; PMCid:PMC3614474

UNFPA & HelpAge International, 2012. Ageing in the twentyfirst century: a celebration and a challenge. New York, London: UNFPA and HelpAge International, p. 190. Available at: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20report.pdf [5. 8. 2019].

Van der Elst, E., Deschodt, M., Welsch, M., Milisen, K. & Dierckx de Casterlé, B., 2014. Internal consistency and construct validity assessment of a revised Facts on Aging Quiz for Flemish nursing students: an exploratory study. BMC Geriatrics, 14, art. ID 128. https://doi.org/10.1186/1471-2318-14-128 PMid:25468447; PMCid:PMC4267412

Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti & Urad za makroekonomske analize in razvoj, 2017. Strategija dolgožive družbe. Ljubljana: Urad za makroekonomske analize in razvoj. Available at: http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/kratke_analize/Strategija_dolgozive_druzbe/Strategija_dolgozive_druzbe.pdf [12. 8. 2019].

Wang, C.C., Liao, W.-C., Kuo, P.-C., Yuan, S.-C., Chuang, H.-L., Lo, H.-C., et al., 2010. The Chinese version of the Facts on Aging Quiz scale: reliability and validity assessment. International Journal of Nursing Studies, 47(6), pp. 742–752. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.11.009 PMid:20022322

Wyman, M.F., Shiovitz-Ezra, S., Bengel, J.B., 2018. Ageism in the health care system: providers, patients, and systems. In: L. Ayalon & C. Tesch-Römer, eds. Contemporary Perspectives on Ageism, International Perspectives on Aging. Springer Open, pp. 193–212. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73820-8_13

World Health Organization (WHO), 2015. World report on ageing and health. Geneva: World Health Organization. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_ eng.pdf?ua=1 [13. 2. 2018].

World Health Organization (WHO), 2017. Noncommunicable diseases fact sheet. Geneva: World Health Organization. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/ [10. 1. 2018].

World Health Organization (WHO), 2019. Fact Sheets – Dementia. Geneva: World Health Organization. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia [5. 8. 2019].

Yang, Y., Xiao, L.D., Ullah, S. & Deng, L., 2015. General Practitioners' Knowledge of Ageing and Attitudes towards Older People in China. Australasian Journal on Ageing, 34(2), pp. 82–87. https://doi.org/10.1111/ajag.12105 PMid:24118793

Zupančič, M., Colnerič, B., & Horvat, M., 2010. Poznavanje dejstev in zmotna prepričanja o starejših: implikacije za izobraževanje in delo s starejšimi. Andragoška Spoznanja, 16(2), pp. 37–51. https://doi.org/10.4312/as.16.2.37-51

Prenosi

Objavljeno

2020-03-21

Kako citirati

Skela-Savič, B., & Hvalič Touzery, S. (2020). Znanje, odnos in dojemanje dela s starejšimi osebami pri zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi v domovih za starejše: eksplorativna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(1), 38–51. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2998

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>