Spolna disfunkcija pri slovenskih pacientih z multiplo sklerozo

presečna raziskava

Avtorji

  • Anita Pirečnik Noč Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika, Oddelek za bolezni živčevja, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Saša Šega Jazbec Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika, Oddelek za bolezni živčevja, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-9886-2420
  • Christian Gostečnik Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-5973-0145

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.3012

Ključne besede:

demielinizacija, spolnost, motnje

Povzetek

Uvod: Spolna disfunkcija je pri pacientih z multiplo sklerozo pogosta, ustreznih podatkov za slovensko populacijo pa ni na voljo. Namen raziskave je bil ugotoviti vrsto in delež spolne disfunkcije, razlike med moškimi in ženskami ter morebitno povezavo med spolno disfunkcijo in značilnostmi pacientov.
Metode: Presečna raziskava je bila izvedena pri pacientih z multiplo sklerozo, ki so imeli spolne odnose v zadnjih šestih mesecih in so izpolnili vprašalnik MSISQ-19 (Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire). V raziskavi je sodelovalo 368 pacientov povprečne starosti 40,9 leta in trajanjem bolezni 10,2 leta. Nevrološko prizadetost smo ocenili z EDDS (Expanded Disability Status Scale). Za primerjavo številčnih spremenljivk smo uporabili neparni t-test, za primerjavo kategoričnih spremenljivk hi-kvadrat,
povezanost med značilnostmi pacientov ter posamezno obliko spolne disfunkcije pa smo ocenili s pomočjo korelacijskega koeficienta po Spearmanu.
Rezultati: Delež spolne disfunkcije, definiran kot odgovor 4 ali 5 na katero koli vprašanje v MSISQ-19, je znašal 37 %, deleži primarne, sekundarne in terciarne spolne disfunkcije pa 39,4 %, 39,9 % in 40,8 %. Med spoloma ni bilo statistično pomembnih razlik. Statistično značilno, a zelo šibko linearno korelacijo smo ugotovili med značilnostmi pacientov (starost, trajanje bolezni, EDSS, trajanje partnerske zveze) ter posamezno obliko spolne disfunkcije.
Diskusija in zaključek: Spolno disfunkcijo ima 37 % slovenskih pacientov z multiplo sklerozo. Med spoloma ni statistično pomembnih razlik, kar velja tudi za posamezne vrste spolne disfunkcije, kot so primarna, sekundarna in terciarna.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Alehashemi, A., Mostafavian, Z., & Dareini, N., 2019. Sexual function in Iranian female multiple sclerosis patients. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 7(8), pp. 1303–1308. https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.283 PMid:31110574; PMCid:PMC6514335

Azimi, A., Hanaei, S., Sahraian, M.A., Mohammadifar, M., Vramagopalan, S. & Ghajarzadeh, M., 2019. Prevalence of sexual dysfunction of women with multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. Medica-a Journal of Clinical Medicine, 14(4), pp. 408–412.

Calabro, R.S., 2018. Sexual dysfunction in neurological disorders: do we see just the tip of the iceberg. Acta Biomedica,89(2), pp. 274–275.

Cassidy Pfohl, D., 2005. Secondary causes of sexual problems. MS in focus, 6, pp. 11–14. Available at: https://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/MS-in-focus-6-Intimacy-andsexuality-English.pdf [5. 12. 2019].

Çelik, D.B., Poyraz, E.Ç., Bingöl, A., Idiman, E, Őzakbaș, S. & Kaya, D., 2013. Sexual dysfunction in Multiple Sclerosis: gender differences. Journal of the Neurological Sciences, 324(1/2), pp. 17–20. https://doi.org/10.1016/j.jns.2012.08.019 PMid:23079605

Christopherson, J.M., Moore, K., Foley, F.W. & Warren, K.G., 2006. A comparison of written materials vs. materials and counselling for women with sexual dysfunction and Multiple Sclerosis. Journal of Clinical Nursing, 15(6), pp.742–750. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01437.x PMid:16684170

Delaney, K.E &, Donovan, J., 2017. Multiple Sclerosis and sexual dysfunction: a need for further education and interdisciplinary care. NeuroRehabilitation, 41(2), pp. 317–329. https://doi.org/10.3233/NRE-172200 PMid:29036844

Dewis, M.E. & Thornton, N.G., 1989. Sexual dysfunction in Multiple Sclerosis. Journal of Neuroscience Nursing, 21(3), pp. 175–179. https://doi.org/10.1097/01376517-198906000-00007 PMid:2525158

Domingo, S., Kinzy, T., Thompson, N., Gales, S., Stone, L. & Sullivan, A., 2018. Factors associated with sexual dysfunction in individuals with Multiple Sclerosis implications for assessment and treatment. International Journal of MS Care, 20(4), pp. 191–197. https://doi.org/10.7224/1537-2073.2017-059 PMid:30150904; PMCid:PMC6107343

Esmail, S., Huang, J., Lee, I. & Maruska, T., 2010. Couple's experiences when men are diagnosted with Multiple Sclerosis in the context of their sexual relationship. Sexuality and Disability Journal, 28(1), pp. 15–27. https://doi.org/10.1007/s11195-009-9144-x

Foley, F., Gimbel, B. & Einstein, A., 2005. Introduction to intimacy and sexuality in MS. MS in focus, 6, pp. 4–5. Available at: https://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/MS-infocus-6-Intimacy-and-sexuality-English.pdf [5. 12. 2019].

Foley, F.W. & Werner, M.A., 2012. How MS affects sexuality and intimacy. In: R.C. Kalb, ed. Multiple sclerosis: the questions you have the answers you need. New York: Demos Health, pp. 147–148.

Ghasemi, V., Simbar, M., Ozgoli, G., Nabavi, S.M. & Majd, H.A., 2020. Prevalence, dimensions, and predictor factors of sexual dysfunction in women of Iran Multiple Sclerosis Society: a cross-sectional study. Neurological Sciences, 41, pp. 1105–1113. https://doi.org/10.1007/s10072-019-04222-6 PMid:31897948

Hirst, C.L., Ingram, G., Pickersgill, T.P., Swingler, R.J., Compston, D.A. & Robertson, N.P., 2008. Increasing prevalence and incidence of Multiple Sclerosis in South East Wales. Journal Neurology Neurosurgery Psychiatry, 80(4), pp. 386–391. https://doi.org/10.1136/jnnp.2008.144667 PMid:18931003

Kalb, R., 2007. Multiple sclerosis: the nursing perspective. New York: National Multiple Sclerosis Society, p. 18.

Kalb, R.C., 2012. Intimacy and sexuality in MS. New York: National Multiple Sclerosis Society, p. 9.

Kılıc, B., Unver, V., Bolu, A. & Demirkaya, S., 2012. Sexual dysfunction and coping strategies in Multiple Sclerosis patients. Sexuality and Disability Journal, 30(1), pp. 3–13. https://doi.org/10.1007/s11195-011-9243-3

Kisić-Tepavcević, D., Pekmezović, T., Trajkovič, G., Stojsavljević, N., Dujmović, I., Mesaros, Š., et al., 2015. Sexual dysfunction in Multiple Sclerosis: a 6-year follow-up study. Journal of Neurological Sciences, 358(1), pp. 317–323.

Leray, E., Moreau, T., Fromont, A. & Edan, G., 2016. Epidemiology of Multiple Sclerosis. Revue Neurologique, 172(1), pp. 3–13. https://doi.org/10.1016/j.neurol.2015.10.006 PMid:26718593

Lew-Starowicz, M. & Rola, R., 2013. Prevalence of sexual dysfunction among women with multiple sclerosis. Sexuality and Disability, 13(2), pp. 141–153. https://doi.org/10.1007/s11195-013-9293-9 PMid:23704801; PMCid:PMC3659270

Lording, D.W., 2005. Sexual dysfunction in men. MS in focus, 6, pp. 8–10. Available at: https://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/MS-in-focus-6-Intimacy-and-sexuality-English.pdf [5. 12. 2019].

McDonald, E., 2005. Tertiary causes of sexual problems. MS in focus, 6, pp. 15–17. Available at: https://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/MS-in-focus-6-Intimacy-andsexuality-English.pdf [5. 12. 2019].

Putzki, N. & Hartung, H.P., 2009. Treatment of Multiple Sclerosis. Bremen: UNI–MED Verlag, p. 16.

Reitman, N. & Kalb, R., eds., 2008. Multiple Sclerosis: medication management. New York: National Multiple Sclerosis Society, pp. 13–22.

Sanders, A., Sorgen, F.W., Foley, N.G., LaRocca, N. & Zemon, V., 2000. The Multiple Sclerosis intimacy and sexuality questionnaire – 19 (MSISQ–19). Sexuality and Disability, 18(1), pp. 3–26. https://doi.org/10.1023/A:1005421627154

Sharon van Rey, F., 2005. Sexual dysfunction in women with MS. MS in focus, 6, pp. 6–7. Available at: https://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/MS-in-focus-6-Intimacy-andsexuality-English.pdf [5. 12. 2019].

Tzortzis, V., Skriapas, K., Hadjigeorgiou, G., Mitsogiannis, I., Aggelakis, K., Gravas, S., et al., 2008. Sexual dysfunction in newly diagnosed multiple sclerosis women. Multiple Sclerosis, 14(4), pp. 561–563. https://doi.org/10.1177/13524585080140040901 PMid:18710825

Yilmaz, S.D., Gumus, H., Odabas, F.O., Akkurt, H.E. & Yilmaz, H., 2017. Sexual life of women with multiple sclerosis: qualitative study. International Journal of Sexual Health, 29(2), pp. 147–154. https://doi.org/10.1080/19317611.2016.1259705

Prenosi

Objavljeno

2020-09-21

Kako citirati

Pirečnik Noč, A., Šega Jazbec, S., & Gostečnik, C. (2020). Spolna disfunkcija pri slovenskih pacientih z multiplo sklerozo: presečna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(3), 223–229. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.3012

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek