Izkušnje zaposlenih z uporabo metode montessori pri delu s starejšimi in osebami z demenco v domu starejših občanov

študija primera

Avtorji

  • Špela Mihevc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-9372-6764
  • Tanja Križaj University of Plymouth, Faculty of Health, School of Health Professions, Peninsula Allied Health Centre, Derriford Road, PL68BH Plymouth, Velika Britanija https://orcid.org/0000-0001-5940-3064
  • Marija Petek Šter Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, Slovenija in Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-1736-2377

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.2.3024

Ključne besede:

pristop, usmerjen k uporabniku, na osebo osredotočen pristop, zaposleni, kvalitativna metoda

Povzetek

Uvod: Pristop, usmerjen k uporabniku, prispeva h kakovosti življenja starejših in oseb z demenco v domu starejših občanov ter k dobremu počutju zaposlenih na delovnem mestu. Namen raziskave je bil ugotoviti izkušnje zaposlenih v domu starejših občanov z uporabo metode montessori pri delu s starejšimi in osebami z demenco.
Metode: Narejena je bila študija primera v domu starejših občanov, kjer uporabljajo metodo montessori. Delno strukturirani intervjuji so bili izvedeni z enajstimi zaposlenimi v enem izmed domov za starejše občane v Sloveniji. Za analizo podatkov je bila uporabljena metoda analize vsebine.
Rezultati: Identificirane so bile štiri kategorije: (1) vsebinski in organizacijski vidiki metode montessori pri obravnavi starejših in oseb z demenco; (2) sodelovanje med zaposlenimi, stanovalci in svojci; (3) osebni razvoj zaposlenih; (4) pomen izobraževanja za zaposlene. Raziskava pri izkušnjah zaposlenih v obravnavi starejših in oseb z demenco pokaže preplet vseh kategorij.kategorij.
Diskusija in zaključek: Ugotovitve prispevajo novo znanje na področju uporabe metode montessori v domovih za starejše občane. Izkušnje zaposlenih so pokazale, da uporaba metode montessori pripomore k boljšemu razumevanju pomena sodelovanja, izobraževanja ter s tem povezanega osebnega razvoja zaposlenih. V praksi je priporočeno sistematično uvajati metodo montessori za starejše in osebe z demenco s poudarkom na izobraževanju, ki je nujna podlaga za praktično delo. Predlagamo nadaljnje raziskovanje izkušenj zaposlenih ter iskanje možnosti za uvajanje metode tudi v druge domove starejših občanov. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Acton, G. J., Yauk, S., Hopkins, B. A., & Mayhew, P. A. (2007). Increasing social communication in persons with dementia. Research and Theory of Nursing Practice, 21(1), 32–44. https://doi.org/10.1891/rtnpij-v21i1a005 PMid:17378463

Alford, V. M., Ewen, S., Webb, G. R., McGinley, J., Brookes, A., & Remedios, L. J., (2015). The use of the International Classification of Functioning, Disability and Health to understand the health and functioning experiences of people with chronic conditions from the person perspective: A systematic review. Disability and Rehabilitation, 37(8), 655–666. https://doi.org/10.3109/09638288.2014.935875 PMid: 24986707

Alsawy, S., Mansell, W., McEvoy, P., & Tai, S. (2017). What is good communication for people living with dementia: A mixedmethods systematic review. International Psychogeriatrics, 29(11), 1785–1800. https://doi.org/10.1017/S1041610217001429 PMid: 28756788

Braun, V., & Clarke, V. (Eds.) (2013). Successful qualitative research a practical guide for beginners (pp. 77–93). London: SAGE Publications.

Bryman, A. (Ed.) (2012). Social research methods (pp. 389–393). New York: Oxford University Press.

Camp, J. C. (2010). Origins of Montessori programming for dementia. Non-pharmacological Therapies in Dementia, 1(2), 163–174. PMid: 23515663; PMCid: PMC3600589

Chetty, L. (2013). Innovative interpretive qualitative case study research method aligned with systems theory for physiotherapy and rehabilitation research: A review of the methodology. African Journal of Physiotherapy and Rehabilitation Sciences, 5 (1/2), 40–44. https://doi.org/10.4314/ajprs.v5i1.7

Coates, A., & Fossey, J. (2019). Self-efficacy in dementia care staff: Experiences from the care home context. Dementia, 18(2), 530–544. https://doi.org/10.1177/1471301216682627 PMid: 27927944

Cook, G., Thompson, J., & Reed, J. (2015). Re-conceptualising the status of residents in a care home: Older people wanting to "live with care". Ageing & Society, 35(8), 1587–1613. https://doi.org/10.1017/S0144686X14000397

Cooney, A. (2012). "Finding home": A grounded theory on how older people "find home" in long-term care settings. International Journal of Older People Nursing, 7(3), 188–199. https://doi.org/10.1111/j.1748-3743.2011.00278.x PMid: 21631889

Ducak, K. (2012). Implementing Montessori Methods for Dementia ™ in Ontario long-term care homes: Recreation staff and multidisciplinary consultants perceptions of policy and practice issues. Dementia, 17(1), 5–33. https://doi.org/10.1177/1471301215625342 PMid: 26748337

Duffy, B., Oyebode, J. R., & Allen, J. (2014). Burnout among care staff for older adults with dementia. Dementia, 8(4), 515–541. https://doi.org/10.1177/1471301209350285

Green, J., & Thorogood, N. (Eds.) (2004). Qualitative Methods for Health Research. London: SAGE Publications.

Habjanič, A., Saarnio, R., Elo, S., Turk, D. M., & Isola, A. (2012). Challenges for institutional elder care in Slovenian nursing homes. Journal of Clinical Nursing, 21(17/18), 2579–2589. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.04044.x PMid: 22889448

Hunter, P. V., Thorpe, L., Hounjet, C., & Hadjistavropoulos, T. (2018). Using normalization process theory to evaluate the implementation of Montessori-based volunteer visits within a Canadian long-term care home. The Gerontologist, 60(1), 182–192. https://doi.org/10.1093/geront/gny103 PMid: 30219890

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kordeš, U., & Smrdu, M. (Eds.) (2015). Osnove kvalitativnega raziskovanja. Famnit Texbooks. Koper: Univerza na Primorskem.

Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. European Journal of General Practice, 24(1), 20–124. https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092 PMid: 29202616

Križaj, T., & Hurst, J. (2013). Perceptions of a clientcentred approach among Slovenian occupational therapists. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 19(12), 70–78. https://doi.org/10.12968/ijtr.2012.19.2.70

Križaj, T., (2017). An exploration of Slovenian older people's occupations and influence of transition into a care home on their occupational engagement (doktorska disertacija). Plymouth University, Faculty of Health and Human Sciences, Plymouth.

Križaj, T., Warren, A., & Slade, A. (2018). "Holding on to what I do": Experiences of older Slovenians moving into a care home. The Gerontologist, 58(3), 512–520. https://doi.org/10.1093/geront/gnw150 PMid: 27856501

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park: Sage Publications.

Ljubič, A., & Štemberger Kolnik, T. (2017). Prednosti metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco. Obzornik zdravstvene nege, 51(1), 75–88. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.117

Mihevc, Š., & Skela Savič, B. (2019). Pomen uporabe metode montessori za zaposlene, ki delajo s starejšimi in osebami z demenco v domu starejših. In: K. Pesjak, (Eds.), 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Bled, 6. junij 2019. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin.

Patton, M. Q. (Ed.) (2015). Qualitative research & Evaluation Method. London: SAGE Publications. Rokstad, A. M. M., Døble, B. S., Engedal, K., Kirkevold, Ø., Benth, J. Š., & Selbaek G. (2017). The impact of the Dementia ABC educational programme on competence in person-centred dementia care and job satisfaction of care staff. International Journal of Older People Nursing, 12(2). PMid: 27868356

Tuominen, L., Leino-Kilpi, H., & Suhonen, R. (2016). Older people's experiences of their free will in nursing homes. Nursing Ethics, 23(1), 22–35. https://doi.org/10.1177/0969733014557199 PMid: 25488758

Vogrinc, J. (Ed.) (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Willemse, B. M., De Jonge, J., Smit, D., Visser, Q., Depla, M. F., & Pot, A. M. (2015). Staff's person-centredness in dementia care in relation to job characteristics and job-related well-being: A cross-sectional survey in nursing homes. Journal of Advanced Nursing, 71(2), 404–416. https://doi.org/10.1111/jan.12505 PMid: 25123418

World Medical Association (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310 (20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2021-06-21 — posodobljeno 2021-07-12

Verzije

Kako citirati

Mihevc, Špela, Križaj, T. ., & Petek Šter, M. (2021). Izkušnje zaposlenih z uporabo metode montessori pri delu s starejšimi in osebami z demenco v domu starejših občanov: študija primera. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(2), 102–112. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.2.3024 (Original work published 21. junij 2021)

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek