Uporaba in učinkovitost glasbene terapije v enoti intenzivne terapije

sistematični pregled literature

Avtorji

  • Tanja Zadravec Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
  • Dušan Mekiš Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-9604-917X
  • Sergej Kmetec Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-5601-0940
  • Dominika Vrbnjak Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-4952-078X

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.4.3027

Ključne besede:

kritično bolni, pacienti, nefarmakološke intervencije, naravni zvoki, skladbe

Povzetek

Uvod: Uporaba glasbe v terapevtske namene je neinvazivna intervencija, ki v bolnišničnem okolju lahko ugodno vpliva na pacientovo psihofizično stanje, vendar v vsakdanji obravnavi pacientov ni uveljavljena. Zato je bil namen raziskave preučiti uporabo in učinkovitost glasbene terapije glede na doživljanje bolečine ali stresa pri pacientih, hospitaliziranih v enotah intenzivne terapije.
Metode: Izveden je bil sistematični pregled znanstvene literature v mednarodnih podatkovnih bazah: PubMed, CINAHL, Cochrane Library, ScienceDirect, Wiley Online Library z uporabo ključnih besed v angleškem jeziku »music therapy«, »intensive care unit«, »stress«, »anxiety«, »pain« ter upoštevanjem vključitvenihin izključitvenih kriterijev. Potek pregleda literature je prikazan s pomočjo diagrama PRISMA. Kakovost raziskav, vključenih v končno analizo, je bila ocenjena s pomočjo orodja Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Rezultati so sintetizirani z uporabo metode analize vsebine.
Rezultati: Izmed 749 identificiranih zadetkov je bilo v končno analizo vključenih 13 raziskav. Raziskave kažejo učinkovitost glasbene terapije pri lajšanju bolečin, poglobitvi sedacije, uravnavanju fizioloških parametrov ter zmanjšanju strahu in anksioznosti pri hospitaliziranih pacientih v enotah intenzivne terapije.
Diskusija in zaključek: Glasbena terapija je v medsebojnem dopolnjevanju s farmakološkimi ukrepi primerna intervencija za obvladovanje bolečine in stresa. Primanjkuje dokazov o optimalnem trajanju, zvrsti glasbe in načinu izvajanja glasbene terapije za doseganje najboljših rezultatov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Ames, N., Shuford, R., Yang, L., Moriyama, B., Frey, M., Wilson, F., et al., 2017. Music listening among postoperative patients in the intensive care unit: a randomized controlled trial with mixed-methods analysis. Integrative Medicine Insights, 12(1), pp. 1–13. https://doi.org/10.1177/1178633717716455 PMid: 28904523

Chan, M.F., 2007. Effects of music on patients undergoing a C-clamp procedure after percutaneous coronary interventions: a randomized controlled trial. Journal of Critical Care, 36(6), pp. 431–439. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03773.x PMid: 16553675

Chlan, L.L., Engeland, W.C. & Savik, K., 2013. Does music influence stress in mechanically ventilated patients. Intensive and Critical Care Nursing, 29(3), pp. 121–129. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2012.11.001 PMid: 23228527

Cooke, M., Chaboyer, W., Schluter, P., Foster, M., Harris, D. & Teakle, R., 2010. The effect of music on discomfort experienced by intensive care unit patients during turning: a randomized cross-over study. International Journal of Nursing Practice, 16(2), pp. 125–131. https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2010.01819.x PMid: 20487057

Dijkstra, B.M., Gamel, C., van der Bijl, J.J., Bots, M.L. & Kesecioglu, J., 2010. The effects of music on physiological responses and sedation scores in sedated, mechanically ventilated patients. Journal of Clinical Nursing, 19(7/8), pp. 1030–1039. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.02968.x PMid: 20492047

Elo, S. & Kyngäs, H., 2008. The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), pp. 107–115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x PMid: 18352969

Han, L., Li, J.P., Sit, J.W.H., Chung, L., Jiao, Z.Y. & Ma, W.G., 2010. Effects of music intervention on physiological stress response and anxiety level of mechanically ventilated patients in China: a randomised controlled trial. Journal of Clinical Nursing, 19(7/8), pp. 978–987. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.02845.x PMid: 20492042

Heitz, L., Symreng, T. & Scamman, F.L., 1992. Effect of music therapy in the postanesthesia care unit: a nursing intervention. Journal od Post Anesthesia Nursing, 7(1), pp. 22–31. PMid: 1735869

Hole, J., Hirsch, M., Ball, E. & Meads, C., 2015. Music as an aid for postoperative recovery in adults: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 386(10004), pp. 1659–1671. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60169-6 PMid: 26277246

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Lee, O.K.A., Chung, Y.F.L., Chan, M.F. & Chan, W.M., 2005. Music and its effect on the physiological responses and anxiety levels of patients receiving mechanical ventilation: a pilot study. Journal of Clinical Nursing, 14(5), pp. 609–620. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2004.01103.x PMid: 15840076

Lee, C.H., Lee, C.Y., Hsu, M.-Y., Lai, C.-L., Sung, Y.-H., Lin, C.- Y., et al., 2017a. Effects of music intervention on state anxiety and physiological indices in patients undergoing mechanical ventilation in the intensive care unit. Biological Research for Nursing, 19(2), pp. 137–144. https://doi.org/10.1177/1099800416669601 PMid: 27655993

Lee, C.H., Lai, C.L., Sung, Y.-H., Ali, M.Y., Lin, C.-Y. & Lin, L.- Y., 2017b. Comparing effects between music intervention and aromatherapy on anxiety of patients undergoing mechanical ventilation in the intensive care unit: a randomized controlled trial. Quality of Life Research, 26(7), pp. 1819–1829. https://doi.org/10.1007/s11136-017-1525-5 PMid: 28236262

Mavsar-Najdenov, B. & Farm, M., 2011. Bolnik v enoti intenzivne terapije. Farmacevtski Vestnik, 62(5), pp. 249–251.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D.G. & The PRISMA Group, 2009. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7), art. ID e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 PMid: 19621072

Nilsson, U., 2008. The anxiety and pain reducing effects of music interventions: a systematic review. AORN Journal, 87(4), pp. 780–807. https://doi.org/10.1016/j.aorn.2007.09.013 PMid: 18395022

Poulsen, M.J. & Coto, J., 2018. Nursing music protocol and postoperative pain. Pain Management Nursing, 19(2), pp. 172–176. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2017.09.003 PMid: 29153918

Saadatmand, V., Rejeh, N., Heravi-Karimooi, M., Tadrisi, S.D., Zayeri, F., Vaismoradi, M., et al., 2013. Effect of nature-based sounds’ intervention on agitation, anxiety, and stress in patients under mechanical ventilator support: a randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 50(7), pp. 895–904. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.11.018 PMid: 23245705

Saadatmand, V., Rejeh, N., Heravi-Karimooi, M., Tadrisi, S.D., Vaismoradi, M., & Jordan, S., 2015. Effects of natural sounds on pain: a randomized controlled trial with patients receiving mechanical ventilation support. Pain Management Nursing, 16(4), pp. 483–492. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2014.09.006 PMid: 26092195

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), 2019. SIGN: Critical appraisal notes and checklists. Available at: https://www.sign.ac.uk/checklists-and-notes.html [21. 03. 2019].

Topçu, S., Şule Ecevit, A., Gülseven, B. & Kebapçı, A., 2017. Patient experiences in intensive care units: a systematic review. Patient Experience Journal, 4(3), pp. 115–127. https://doi.org/10.35680/2372-0247.1137

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2020-12-14

Kako citirati

Zadravec, T., Mekiš, D., Kmetec, S., & Vrbnjak, D. (2020). Uporaba in učinkovitost glasbene terapije v enoti intenzivne terapije: sistematični pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(4), 315–325. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.4.3027

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek