Oblikovanje modela medpoklicnega sodelovanja medicinskih sester na področju zagotavljanja farmacevtske skrbi

kvalitativna opisna raziskava

Avtorji

  • Marko Petrović Zdravstveni dom Izola, Ulica oktobrske revolucije 11, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7249-9443
  • Benjamin Osmančević Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Zagrebačka 30, 52100 Pula, Hrvaška https://orcid.org/0000-0002-2721-5955
  • Sabina Ličen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-8795-7985
  • Igor Karnjuš Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-5691-0036
  • Mirko Prosen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-9943-9037

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.2.3034

Ključne besede:

zdravstvena nega, farmacija, medicina, rokovanje z zdravili, sodelovanje

Povzetek

Uvod: Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester pri zagotavljanju farmacevtske skrbi je pomembno z vidika zagotavljanja kakovosti zdravstvene oskrbe pacienta. Vendar pa vključevanje medicinskih sester v farmacevtsko skrb odpira tudi številna vprašanja, povezana z njihovim izobraževanjem ter posledično posedovanjem kompetenc za njihovo učinkovito vlogo pri zagotavljanju farmacevtske skrbi. Cilj raziskave je bil ugotoviti stališča zdravnikov, farmacevtov in medicinskih sester do vloge slednjih v medpoklicnem sodelovanju na področju farmacevtske skrbi v Sloveniji.
Metode: Uporabljena je bila deskriptivna interpretativna metoda. V namenski kvotni vzorec je bilo vključenih 24 oseb: osem zdravnikov, osem farmacevtov in osem medicinskih sester. Podatki so bili zbrani z delno strukturiranimi intervjuji. Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo metode analize vsebine.
Rezultati: Raziskava je razkrila, da medicinske sestre že sedaj opravljajo del nalog na področju farmacevtske skrbi in svojo vlogo vidijo tudi v nadaljnjih prizadevanjih za medpoklicno sodelovanje. Ugotovitve sicer kažejo, da zdravniki in farmacevti niso naklonjeni morebitnim profesionalnim kompetencam medicinskih sester, ki vključujejo področje zagotavljanja farmacevtske skrbi. Ob tem izpostavljajo zlasti znanje, ki ga po njihovem mnenju medicinskim sestram primanjkuje. Rešitev vidijo v vpeljevanju dodatnih izobraževanj s področja farmakologije. Medicinske sestre menijo, da so v okviru zagotavljanja farmacevtske skrbi zapostavljene oziroma neenakopravne.
Diskusija in zaključek: Medpoklicno sodelovanje v okviru zagotavljanja farmacevtske skrbi je zelo pomembno in ima lahko pozitiven vpliv na rezultate zdravljenja, vendar morajo medicinske sestre pridobiti ustrezna dodatna znanja in posledično kompetence, se kontinuirano izobraževati, imeti vidnejšo vlogo v kliničnih raziskavah ter ne nazadnje v teh prizadevanjih tudi same prevzemati dejavnejšo vlogo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Alleman, S. S., Van Mill, J. W. F., Botermann, L., Berger, K., Griese, N., & Hersberger, K. E. (2014). Pharmaceutical care: DPCNE definition 2013. International Journal of Clinical Pharmacy, 36(3), 544–555. https://doi.org/10.1007/s11096-014-9933-x

Anoz Jimenez, L., Ferrer Ferrer, C., Becerril Moreno, F., Navarro de Lara, S., & Estaun Diaz de Villegas, E. (2011). Nursing interventions as part of an integral pharmaceutical care team. Farmacia Hospitalaria, 35(1), 1−7. https://doi.org/10.1016/S2173-5085(11)70001-6

Asiamah, N., Mensah, H. K., & Oteng-Abayie, E. (2017). General, target, and accessible population: Demystifying the concepts for effective sampling. The Qualitative Report, 22(6), 1607−1621. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2017.2674

Brown, J., Stevens, J., & Kermode, S. (2011). Supporting student nurse professionalisation: The role of the clinical teacher. Nurse Education Today, 32(1), 606−610. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2011.08.007 PMid:21907468

Benner, P. (2001). From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Choo, J., Hutchinson, A., & Bucknall, T. (2010). Nurses' role in medication safety. Journal of Nursing Management, 18, 853–861. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01164.x PMid:20946221

Celio, J., Ninane, F., & Bugnon, O. (2010). Pharmacist-nurses collaboration in medication adherance-enhancing intervantions: A review. Patient Education and Counseling, 100(7), 1175−1192. https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.01.022 PMid:29628282

De Baetselier, E., Van Rompaey, B., Batalha, I. M., Bergqvist, M., Czarkowska-Paczek, B., De Santis, A., & Dilles, A. (2020). EUPRON: Nurses practice in interprofessional pharmaceutical care in Europe: A cross-sectional survey in 17 countries. BMJ Open, 10(6), Article e036269. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-036269 PMid:32499269; PMCid:PMC7282395

Dilles, T., Vander Stichele, R., Van Rompaey, B., Van Bortel, L., & Elseviers, M. (2010). Nurses' practices in pharmacotherapy and their association with educational level. Journal of Advanced Nursing, 66, 1072–1079. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05268.x PMid:20337787

Debout, C. (2004). Quelles formations pour quelles compétences infirmières dans l'avenir? [Which education for which nursing competences in the future?]. Soins, 684(1), 54–57. PMid:15151080.

Ebert, L., Hoffman, K., & Levett-Jones, T. (2014). They have no idea of what we do or what we know: Australian graduated perceptions of working in a health care team. Nurse Education and Practice, 14(5), 544−550. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2014.06.005 PMid:24999074

Forster, A. J., Murff, H. J., Peterson, J. F., Gandhi, T. K., & Bates, D. W. (2003). The incidence and severity of adverse events affecting patient after discharge from the hospital. Annais of Internal Medicine, 138, 161−167. https://doi.org/10.7326/0003-4819-138-3-200302040-00007 PMid:12558354

Heczkova, J., & Dilles, T. (2020). Advanced nurses' practices related to pharmaceutical care in the Czech Republic. Nursing in 21st century, 19(3), 155−162. https://doi.org/10.2478/pielxxiw-2020-0021

Khan, A. N., Khan, M. U., Shoaib, M. H., Yousuf, R. I., & Mir, S. A. (2014). Practice nurses and pharmacists: A perspective on the expectation and experience of nurses for future collaboration. Oman Medical Journal, 29(4), 271−275. https://doi.org/10.5001/omj.2014.71 PMid:25170408; PMCid:PMC4137584

Kuhlmann, E., & Larsen, C. (2013). Long term care in Europe: Challenges and strategies in nursing staff management. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, 56(8), 1064−1071. https://doi.org/10.1007/s00103-013-1745-y PMid:23884521

Kaae, S., & Traulsen, J. M. (2015). Qualitative methods in pharmacy practice research. In B. Zaheen (Ed.). Pharmacy Practice Research Methods (pp. 49−68). Zuidlaren: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14672-0_4

Laine, M., Heijden, B. V. D., Wickstrom, G., Hasselkorn, H. M., & Tackenberg, P. (2009). Job insecurity and intend to live from the nursing profession in Europe: A cross curural comparison on the impact of job insicurity apon intend to live. The International Journal of Human Resource Management, 20(2), 420−438. https://doi.org/10.1080/09585190802673486

Mušič, A. (2012). Medicinske sestre in povezanost splošnega zadovoljstva na delovnem mestu s komuniciranjem v timu, z zdravnikom in z vodstvom. In A. Tomavčevič (Ed.). Odzivi na gospodarsko krizo: Inovativnost, podjetništvo, trajnostni razvoj (pp. 31−37). Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za managament.

Manzano-Garcia, G., & Ayala-Calvo, J. C. (2014). An overview of nursing in Europe: A SWOT analysis. Nursing Inquiry, 21(4), 358−367. https://doi.org/10.1111/nin.12069 PMid:24738741

Makowsky, M. J., Schindel, T. J., Rosenthal, M., Campbell, K., Tsuyuki, R. T., & Madill, H. M. (2009). Collaboration between pharmacists, physicians and nurse practitioners: A qualitative investigation of working relationships in the inpatient medical setting. Journal of Interprofessional Care, 23(2), 169−184. https://doi.org/10.1080/13561820802602552 PMid:19234987

Maier, C. B., & Aiken, L. H. (2016). Tasks shifting from physician to nurses in primary care in 39 countries: A crosscountry comparative study. European journal of Public Health, 26(6), 927−932. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw098 PMid:27485719

Morley, L., & Cashell, A. (2017). Collaboration in Health Care. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences, 48(2), 207−216. https://doi.org/10.1016/j.jmir.2017.02.071 PMid:31047370

Moder, A., & Korstjens, I. (2018). Practical guidance to qualitative research Part 3: Sampling, data collection and analysis. The European Journal of General Practice, 24(1), 1−10. https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091

Price, A. M. (2013). Caring and technology in an intensive care unit: An etnographic study. Nursing in Critical Care, 18(6), 278−288. https://doi.org/10.1111/nicc.12032 PMid:24165069

Polit, D. F., & Beck, C. T., (2020). Nursing research. Philadelphia: Wolter Kluwer Health.

Prosen, M., Ličen, S., & Karnjuš, I. (2018). Vloga medicinskih sester v medpoklicnem sodelovanju v okviru farmacevtske skrbi v Evropi: Rezultati EUPRON projekta za Slovenijo. Izola: Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju.

Prosen, M., Karnjuš, I., & Ličen, S. (2019). Poročilo kvalitativne raziskave o medpoklicnem sodelovanju medicinskih sester v okviru farmacevtske skrbi v Sloveniji: Projekt DemoPhaC. Izola: Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju.

Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description. Research in Nursing and Health, 23(4), 334−340. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4<334::AIDNUR9>3.0.CO;2-G

Vaismoradi, M., Jordan, S., Vizcaya-Moreno, F., Friedl, I., & Glarcher, M. (2020). PRN medicines optimization and nurse education. Pharmacy, 8(4), 201. https://doi.org/10.3390/pharmacy8040201 PMid:33114731; PMCid:PMC7712763

Vasileiou, K., Barnett, J., Thorpe, S., & Young, T. (2018). Caracteristing and justifying sample size sufficiency in interview-based studies: Systematic analysis of qualitative health research over a 15-year period. Medical Research Methodology, 18, 148. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0594-7

Wang, S. P., Wang, J., Huang, Q. H., Zhang, Y. H., & Liu, J. (2018). Pharmacy and nursing students' attitudes toward nurse-pharmacist collaboration at a Chinese university. BMC Medical Education, 18(1), 179−179. https://doi.org/10.1186/s12909-018-1285-0 PMid:30068328 PMCid:PMC6090867

Yin, K. R. (2010). Qualitative research from start to finish. New York: The Guilford Press.

Prenosi

Objavljeno

2021-06-21 — posodobljeno 2021-06-21

Verzije

Kako citirati

Petrović, M., Osmančević, B., Ličen, S., Karnjuš, I., & Prosen, M. (2021). Oblikovanje modela medpoklicnega sodelovanja medicinskih sester na področju zagotavljanja farmacevtske skrbi: kvalitativna opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(2), 92–101. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.2.3034

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>