Družbena stigmatizacija v času koronavirusne bolezni (COVID-19)

epidemija, o kateri ne smemo molčati

Avtorji

  • Mirko Prosen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-9943-9037

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.3041

Ključne besede:

COVID-19, družbena stigmatizacija, uvodnik

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Centers for Disease Control and Prevention, 2020. Reducing Stigma. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/reducing-stigma.html [12. 5. 2020].

Chung, R.Y.-N. & Li, M.M., 2020. Anti-Chinese sentiment during the 2019-nCoV outbreak. The Lancet, 395(10225), pp. 686−687. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30358-5

Goffman, E., 2008. Stigma: zapiski o upravljanju poškodovane identite. Maribor: Aristej.

Huang, J. & Liu, R., 2020. Xenophobia in America in the age of Coronavirus and beyond. Journal of Vascular and Interventional Radiology, In Print. https://doi.org/10.1016/j.jvir.2020.04.020 PMCid:PMC7188638

Klinenberg, E., 2019. Dying alone: the social production of urban isolation. In: P. Conrad & V. Leiter, eds. The Sociology of Health and Illness. 10th ed. Thousand Oaks: Sage, pp. 139−155.

Nyblade, L., Stockton, M.A., Giger, K., Bond, V., Ekstrand, M.L., Lean, R.M., et al., 2019. Stigma in health facilities: why it matters and how we can change it. BMC Medicine, 17(1), p. 25. https://doi.org/10.1186/s12916-019-1256-2 PMid:30764806; PMCid:PMC6376713

Strong, P., 1990. Epidemic psychology: a model. Sociology of Health & Illness, 12(3), pp. 249−259. https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11347150

Ule, M., 2003. Spregledana razmerja: O družbenih vidikih sodobne medicine. Maribor: Aristej, p. 35.

World Health Organization, 2015. WHO issues best practices for naming new human infectious diseases. Available at: https://www.who.int/mediacentre/news/notes/2015/naming-newdiseases/en/ [17. 5. 2020].

World Health Organization, 2020a. Social Stigma associated with COVID-19. Available at: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf?sfvrsn=226180f4_2 [19. 5. 2020].

World Health Organization, 2020b. WHO calls for healthy, safe and decent working conditions for all health workers, amidst COVID-19 pandemic. Available at: https://www.who.int/newsroom/detail/28-04-2020-who-calls-for-healthy-safe-anddecent-working-conditions-for-all-health-workers-amidstcovid-19-pandemic [21. 5. 2020].

Objavljeno

2020-06-23

Kako citirati

Prosen, M. (2020). Družbena stigmatizacija v času koronavirusne bolezni (COVID-19): epidemija, o kateri ne smemo molčati. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(2), 100–103. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.3041

Številka

Rubrike

Uvodnik

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>