Uporabnost maščobnih kislin omega-3 pri obravnavi ran na koži

Avtorji

  • Dominika Vrbnjak Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor
  • Majda Pajnkihar Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor
  • Tomaž Langerholc Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.31

Ključne besede:

nenasičene maščobne kisline, celjenje, akutna rana, kronična rana

Povzetek

Uvod: Namen članka je prikazati analizo podatkov o učinkih maščobnih kislin omega-3 na celjenje ran ter njihovo uporabnost pri obravnavi ran na koži. Metode: Za pregled literature ter analizo dobljenih virov so bile uporabljene podatkovne baze: PubMed, CINAHL, Medline in ScienceDirect. Iskanje je bilo izvedeno s ključnimi besedami v angleščini: omega-3, fish oil, polyunsaturated fatty acid (PUFA), wound, wound healing, in Boolovim operatorjem AND. V analizo so bile vključene eksperimentalne ali randomizirane klinične raziskave, objavljene v angleškem jeziku in izdane od 1993 do januarja 2014, ki so vključevale preprečevanje ali zdravljenje akutnih ali kroničnih ran na koži z uporabo maščobnih kislin omega-3. Izključitveni kriterij je bil obravnava uporabe maščobnih kislin omega-3 pri opeklinah. Iz iskalnega nabora 1151 zadetkov je bilo v podrobno analizo vključenih 15 raziskav. Rezultati: Rezultati analize literature so pokazali, da so maščobne kisline omega-3 večinoma neučinkovite pri obravnavi travmatskih in kirurških ran na koži, potencialno učinkovite pri obravnavi diabetičnih ran in učinkovite pri obravnavi razjed zaradi pritiska. Diskusija in zaključek: Protivnetni učinek maščobnih kislin omega-3 upočasnjuje in moti celjenje akutnih ran na koži, vendar lahko z njimi obvladujemo lokalne vnetne odzive in pospešujemo reepitelizacijo pri kroničnih ranah. Za oblikovanje natančnih smernic uporabe bodo potrebna nadaljnja raziskovanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor

asist. Dominika Vrbnjak, mag. zdr. nege

Majda Pajnkihar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor

izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Tomaž Langerholc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče

doc. dr. Tomaž Langerholc, univ. dipl. inž. kem.

Literatura

Albina, J.E., Gladden, P. & Walsh, W.R., 1993. Detrimental effects of an omega-3 fatty acid-enriched diet on wound healing. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 17(6), pp. 519–521. http://dx.doi.org/10.1177/0148607193017006519 PMid:8301804

Calder, P.C., 2012. Mechanisms of action of (n-3) fatty acids. Journal of Nutrition, 142(3), pp. 592S–599S. http://dx.doi.org/10.3945/jn.111.155259 PMid:22279140

Cardoso, C.R., Favoreto, S.Jr., Oliveira, L.L., Vancim, J.O., Barban, G.B., Ferraz, D.B., et al., 2011. Oleic acid modulation of the immune response in wound healing: a new approach for skin repair. Immunobiology, 216(3), pp. 409–415. http://dx.doi.org/10.1016/j.imbio.2010.06.007 PMid:20655616

Cardoso, C.R., Souza, M.A., Ferro, E.A., Favoreto, S.Jr. & Pena, J.D., 2004. Influence of topical administration of n-3 and n-6 essential and n-9 nonessential fatty acids on the healing of cutaneous wounds. Wound Repair and Regeneration, 12(2), pp. 235–243. http://dx.doi.org/10.1111/j.1067-1927.2004.012216.x PMid:15086775

Elahi, N., Mojdeh, S. & Poordad, A., 2012. The effect of fish oil on improvement of first stage bed sore. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 17(4), pp. 313–317. PMid:23833633; PMCid:PMC3702153

Gercek, A., Yildirim, O., Konya, D., Bozkurt, S., Ozgen, S., Kilic, T., et al., 2007. Effects of parenteral fish-oil emulsion (Omegaven) on cutaneous wound healing in rats treated with dexamethasone. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 31(3), pp. 61–66. http://dx.doi.org/10.1177/0148607107031003161 PMid:17463139

Gorjao, R., Azevedo-Martins, A.K., Rodrigues, H.G., Abdulkader, F., Arcisio-Miranda, M., Procopio, J., et al., 2009. Comparative effects of DHA and EPA on cell function. Pharmacology & Therapeutics, 122(1), pp. 56–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.pharmthera.2009.01.004 PMid:19318040

Guo, S. & Dipietro, L.A., 2010. Factors affecting wound healing. Journal of Dental Research, 89(3), pp. 219–229. http://dx.doi.org/10.1177/0022034509359125 PMid:20139336; PMCid:PMC2903966

Jia, Y. & Turek, J.J., 2005. Inducible nitric oxide synthase links nfkappab to pge2 in polyunsaturated fatty acid altered fibroblast invitro wound healing. Lipids in Health and Disease, 4, pp. 1–14. http://dx.doi.org/10.1186/1476-511X-4-14 PMid:16011805

Kaur, G., Cameron-Smith, D., Garg, M. & Sinclair, A.J., 2011. Docosapentaenoic acid (22:5n-3): a review of its biological effects. Progress in Lipid Research, 50(1), pp. 28–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.plipres.2010.07.004 PMid:20655949

Kurmis, R., Parker, A. & Greenwood, J., 2010. The use of immunonutrition in burn injury care: where are we? Journal of Burn Care and Research, 31(5), pp. 677–691. http://dx.doi.org/10.1097/BCR.0b013e3181eebf01 PMid:20671563

Lavrinec, P., Pandel Mikuš, R., Mihelič Zajec, A. & Lavrinec, J., 2007. Prehranska podpora pri bolnikih s kronično rano in razjedo zaradi pritiska. Obzornik zdravstvene nege, 41(2/3), pp. 111–124.

Lenox, C.E. & Bauer, J.E., 2013. Potential adverse effects of omega-3 fatty acids in dogs and cats. Journal of Veterinary Internal Medicine, 27(2), pp. 217–226. http://dx.doi.org/10.1111/jvim.12033 PMid:23323770

Lu, Y., Tian, H. & Hong, S., 2010. Novel 14,21-dihydroxydocosahexaenoic acids: structures, formation pathways, and enhancement of wound healing. Journal of Lipid Research, 51(5), pp. 923–932. http://dx.doi.org/10.1194/jlr.M000059 PMid:19965612; PMCid:PMC2853460

McDaniel, J.C., Belury, M., Ahijevych, K. & Blakely, W., 2008. Omega-3 fatty acids effect on wound healing. Wound Repair and Regeneration, 16(3), pp. 337–345. http://dx.doi.org/10.1111/j.1524-475X.2008.00388.x PMid:18471252; PMCid:PMC2967211

McDaniel, J.C., Massey, K. & Nicolaou, A., 2011. Fish oil supplementation alters levels of lipid mediators of inflammation in microenvironment of acute human wounds. Wound Repair and Regeneration, 19(2), pp. 189–200. http://dx.doi.org/10.1111/j.1524-475X.2010.00659.x PMid:21362086; PMCid:PMC3686090

Otranto, M., Do Nascimento, A.P. & Monte-Alto-Costa, A., 2010. Effects of supplementation with different edible oils on cutaneous wound healing. Wound Repair and Regeneration, 18(6), pp. 629–636. http://dx.doi.org/10.1111/j.1524-475X.2010.00617.x PMid:20868383

Scardino, M.S., Swaim, S.F., Sartin, E.A., Hoffman, C.E., Oglivie, G.K., Hanson, R.A., et al., 1999. The effects of omega-3 fatty acid diet enrichment on wound healing. Veterinary Dermatology, 10(4), pp. 283–290. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-3164.1999.00148.x

Shingel, K.I., Faure, M.P., Azoulay, L., Roberge, C. & Deckelbaum, R.J., 2008. Solid emulsion gel as a vehicle for delivery of polyunsaturated fatty acids: implications for tissue repair, dermal angiogenesis and wound healing. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2(7), pp. 383–393. http://dx.doi.org/10.1002/term.101 PMid:18642392

Suvarna, B.S., 2008. Secrets of omega-3 oil. Kathmandu University Medical Journal, 6(23), pp. 406–411. http://dx.doi.org/10.3126/kumj.v6i3.1724

Theilla, M., Schwartz, B., Cohen, J., Shapiro, H., Anbar, R. & Singer, P., 2012a. Impact of a nutritional formula enriched in fish oil and micronutrients on pressure ulcers in critical care patients. American Journal of Critical Care, 21(4), pp. 102–109. http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2012187 PMid:22751375

Theilla, M., Schwartz, B., Zimra, Y., Shapiro, H., Anbar, R., Rabizadeh, E., et al., 2012b. Enteral n-3 fatty acids and micronutrients enhance percentage of positive neutrophil and lymphocyte adhesion molecules: a potential mediator of pressure ulcer healing in critically ill patients. The British Journal of Nutrition, 107(7), pp. 1056–1061. http://dx.doi.org/10.1017/S0007114511004004 PMid:22040465

Theilla, M., Singer, P., Cohen, J. & Dekeyser, F., 2007. A diet enriched in eicosapentanoic acid, gamma-linolenic acid and antioxidants in the prevention of new pressure ulcer formation in critically ill patients with acute lung injury: a randomized, prospective, controlled study. Clinical Nutrition, 26(6), pp. 752–757. http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2007.06.010 PMid:17933438

Tian, H., Lu, Y., Shah, S.P. & Hong, S., 2011a. 14s,21rdihydroxydocosahexaenoic acid remedies impaired healing and mesenchymal stem cell functions in diabetic wounds. Journal of Biological Chemistry, 286(6), pp. 4443–4453. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M110.100388 PMid:21112969

Tian, H., Lu, Y., Shah, S.P. & Hong, S., 2011b. Autacoid 14s,21r-dihydroxy-docosahexaenoic acid counteracts diabetic impairment of macrophage prohealing functions. American Journal of Pathology, 179(4), pp. 1780–1791. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajpath.2011.06.026 PMid:21839062; PMCid:PMC3181353

Tonutti, L., Manzi, L., Tacconi, M.T. & Bazzoni, G., 2010. Eicosapentaenoic acid inhibits endothelial cell migration in vitro. Journal of Angiogenesis Research, 2, pp. 1–12. http://dx.doi.org/10.1186/2040-2384-2-12 PMid:20618952; PMCid:PMC2914648

Wall, R., Ross, R.P., Fitzgerald, G.F. & Stanton, C., 2010. Fatty acids from fish: the anti-inflammatory potential of long-chain omega-3 fatty acids. Nutrition Reviews, 68(5), pp. 280–289. http://dx.doi.org/10.1111/j.1753-4887.2010.00287.x PMid:20500789

Prenosi

Objavljeno

2015-03-20

Kako citirati

Vrbnjak, D., Pajnkihar, M., & Langerholc, T. (2015). Uporabnost maščobnih kislin omega-3 pri obravnavi ran na koži. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(1). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.31

Številka

Rubrike

Strokovni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##