Prepričanja in implementacija na dokazih podprte prakse med visokošolsko izobraženimi diplomiranimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki v Sloveniji (1. del)

psihometrična analiza instrumentov

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3116

Ključne besede:

zdravstvena nega, pacienti, klinična ekspertiza, izboljšave, raziskave, spremembe, znanje

Povzetek

Uvod: Za načrtovanje strategije uvajanja na dokazih podprte prakse v slovenski zdravstveni negi je pomembna ocena znanj, prepričanj in različnih vidikov uporabe na dokazih podprte prakse pri izvajalcih zdravstvene nege. Ocena mora biti zanesljiva, veljavna in reprezentativna, da lahko koristi načrtovanju nacionalnih strategij na tem področju. Namen raziskave je prikaz psihometrične analize uporabljenega in mednarodno uveljavljenega instrumenta.
Metode: Sodelovalo je 1014 visokošolsko izobraženih medicinskih sester in zdravstvenikov z vseh treh nivojev zdravstvenega varstva. V raziskavi sta bili uporabljeni dve  lestvici, in sicer »Evidence-Based Practice Beliefs Scale« in »Evidence-Based Practice Implementation Scale«. Lestvici sta bili psihometrično analizirani s testi zanesljivosti in veljavnosti.
Rezultati: Povprečna vrednost prepričanj na dokazih podprte prakse je 3,47 (s = 0,54). Zanesljivost lestvice je znašala 0,909, varianca je bila pojasnjena v 63,71 % s tremi faktorji (prepričanja v znanje, prepričanja v uporabnost, težavnost uporabe in časovna potratnost). Povprečna vrednost implementacije je 2,23 (s = 0, 89). Zanesljivost lestvice je znašala 0,969, varianca je bila pojasnjena v 68,52 % z dvema faktorjema (uporaba znanj, uporaba korakov).
Diskusija in zaključek: Testirana instrumenta se pokažeta kot zanesljiva in veljavna. Raziskava zelo poudari primanjkljaj znanj za razvoj na dokazih podprte prakse in znanj, ki so del vsakodnevnih razvojnih aktivnosti v delokrogu visokošolsko izobražene medicinske sestre. Zahtevajo se aktivnosti za izboljšanje stanja na ravni visokošolskih in zdravstvenih zavodov, kot na ravni  nacionalnih združenj v zdravstveni negi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: Principles, methods, and practices (2nd ed.). University of South Florida Scholar Commons. Retreived September 20, 2021 from https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa_textbooks.

Clark, L. A., & Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale development. Psychological Assessment, 7(3), 309–319. http://dx.doi.org/ 10.1037/1040-3590.7.3.309.

Dolezel, J., Zelenikova, R., Finotto, S., Mecugni, D., Patelarou, A., Panczyk, M. ... Jarosova, D. (2021). Core evidence-based practice competencies and learning outcomes for European nurses: Consensus statements. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 18(3), 226–233. https://doi.org/10.1111/wvn.12506 PMid:34031973; PMCid:PMC8251814

Ferligoj, A., Leskošek, K., & Kogovšek, T. (1995). Zanesljivost in veljavnost merjenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Hauck, S., Winsett, R. P., & Kuric, J. (2013). Leadership facilitation strategies to establish evidence-based practice in an acute care hospital. Journal of Advanced Nursing, 69(3), 664–674. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2012.06053.x PMid:22697406

Kerwien-Jacquier, E., Verloo, H., Pereira, F., & Peter, K. A. (2020). Adaptation and validation of the evidence-based practice beliefs and implementation scales into German. Nursing Open, 7(6), 1997–2008. https://doi.org/10.1002/nop2.593 PMid:33072385; PMCid:PMC7544869

Keszeia, A. P., Novaka, M., & Streiner, D. L. (2010). Introduction to health measurement scales. Journal of Psychosomatic Research, 68(4), 319–323. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2010.01.006 PMid:20307697

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E., 2019. Evidence-based practice in nursing and healthcare: A guide to best practice. Wolters Kluwer: Philadelphia.

Melnyk, B. M., Fineout-Overholt, E., & Mays, M. Z. (2008). The evidence-based practice beliefs and implementation scales: Psychometric properties of two new instruments. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 5(4), 208–216. https://doi.org/10.1111/j.1741-6787.2008.00126.x PMid:19076922

Pallant, J. (2010). SPSS Survival Manual. A step by step guide to data analysis using SPSS (4th ed.). Maidenhead: Open University Press, McGraw Hill.

Rattray, J., & Jones, M. C. (2007). Essential elements of questionnaire design and development. Journal of Clinical Nursing, 16(2), 234–243. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01573.x PMid:17239058

Skela-Savič, B., & Lobe, B. (2020). Differences in beliefs on and implementation of evidence-based practice according to type of health care institution: A national cross-sectional study among Slovenian nurses. Journal of Nursing Management. https://doi.org/10.1111/jonm.13234 PMid:33305446

Skela-Savič, B., Gotlib, J., Panczyk, M., Patelarou, A. E., Bole, U., Ramos-Morcillo, A. J. … Ruzafa-Martinez, M. (2020). Teaching evidence-based practice (EBP) in nursing curricula in six European countries: A descriptive study. Nurse Education Today, 68(4), 319–323. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2010.01.006 PMid:20307697

Skela-Savič, B. (2020). It is time for clinical specialisations and advanced nursing practice: Marking the International Year of the Nurse and the Midwife. Obzornik zdravstvene nege, 54(1), 4−11. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.3023

Skela-Savič, B., Hvalič-Touzery, S., & Pesjak, K. (2017). Professional values and competencies as explanatory factors for the use of evidence-based practice in nursing. Journal of Advanced Nursing, 73(1), 1910–1923. https://doi.org/10.1111/jan.13280 PMid:28205259

Skela-Savič, B., Pesjak, K., & Lobe, B. (2016). Evidence-based practice among nurses in Slovenian hospitals: A national survey. International Nursing Review, 63(1), 122–131. https://doi.org/10.1111/inr.12233 PMid:26748610

Social Research Association. (2021). Research Ethics Guidance. Retrieved September 20, 2021 from https://the-ra.org.uk/common/Uploaded%20files/Resources/SRA%20Research%20Ethics%20guidance%202021.pdf

de Souza A. C, Costa Alexandre, N. M., & de Brito Guirardello, E. (2017). Psychometric properties in instruments evaluation of reliability and validity. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 26(3). https://doi.org/10.5123/S1679-49742017000300022 PMid:28977189

Stokke, K., Olsen, N. R., Espehaug, B., & Nortvedt, M. W. (2014) Evidence based practice beliefs and implementation among nurses: A cross-sectional study. BMC Nursing, 13, Article 8. https://doi.org/10.1186/1472-6955-13-8 PMid:24661602; PMCid:PMC3987836

Thorsteinsson, H. S. (2012) Translation and validation of two evidence-based nursing practice instruments. International Nursing Review, 59(2), 259–265. https://doi.org/10.1111/j.1466-7657.2011.00969.x PMid:22591099

Titler, M., LoBiondo-Wood, G., & Haber, J. (2019). Overview of evidence-based practice. In G. LoBiondo-Wood, J. Haber & M. G. Titler (Eds.), Evidence-based practice for healthcare and quality improvement. Philadelphia: Elsevier.

Verloo, H., Desmedt, M., & Morin, D. (2017). Adaptation and validation of the evidence-based practice belief and implementation scales for French-speaking Swiss nurses and allied healthcare providers. Journal of Clinical Nursing, 26(17/18), 2735–2743. https://doi.org/10.1111/jocn.13786 PMid:28252837

Yoo, J. Y., Kim, J. H., Kim, J. S., Kim, H. L., & Ki, J. S. (2019). Clinical nurses’ beliefs, knowledge, organizational readiness and level of implementation of evidence-based practice: The first step to creating an evidence-based practice culture. PLoS ONE, 14(12), Article e0226742. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226742 PMid:31877147; PMCid:PMC6932768

Wang S. C., Lee L. L., Wang W. H., Sung H. C., Chang H. K., & Hsu M. Y. (2012). Psychometric testing of the Chinese evidence based practice scales. Journal of Advanced Nursing, 68(11), 2570– 2577. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2012.06011.x PMid:22500851

Zelenikova, R., Gurkova, E., Žiakova, K., Tomagova, M., Jarosova, D., & Fineout-Overholt, E. 2016. Psychometric properties of the Slovak and Czech versions of the evidence based practice beliefs and implementation scales. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 13(2), 139–151. https://doi.org/10.1111/wvn.12128 PMid:26840010

KA (Verzija 17.05.02) [programska oprema]. 2017. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Retrieved from https://www.1ka.si.

Prenosi

Objavljeno

2022-09-15

Kako citirati

Skela-Savič, B., Bole, U., & Lobe, B. . (2022). Prepričanja in implementacija na dokazih podprte prakse med visokošolsko izobraženimi diplomiranimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki v Sloveniji (1. del): psihometrična analiza instrumentov. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(3), 184–193. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3116

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>