Razlike med ocenjevanjem in samoocenjevanjem kliničnega usposabljanja s strani kliničnih mentorjev in študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Avtorji

  • Sedina Kalender Smajlović Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
  • Marta Smodiš Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.312

Ključne besede:

aktivnosti zdravstvene nege, profesionalno vedenje, komunikacija, klinično usposabljanje

Povzetek

Uvod: Klinično usposabljanje študentov zdravstvene nege se zaključi z ocenjevanjem in samoocenjevanjem. Namen raziskave je bil ugotoviti razlike med ocenjevanjem kliničnega usposabljanja s strani kliničnih mentorjev in med samoocenjevanjem s strani študentov visokošolskega strokovnega programa Zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.
Metode: Raziskava je temeljila na kvantitativni neeksperimentalni opisni metodi. Podatki so bili zbrani s pisno analizo dokumentov; kot instrument je bila uporabljena primerjalna lista ocen in točk s 122 ocenjevalnih in samoocenjevalnih obrazcev za klinično usposabljanje v študijskem letu 2015/2016. Pridobljeni podatki so bili analizirani s pomočjo opisne statistike, t-testa za neodvisne vzorce in enofaktorske analize variance. Za statistično pomembne podatke so bile upoštevane razlike, kjer je bila vrednost statistične značilnosti p ≤ 0,05.
Rezultati: Statistično značilna razlika se pojavlja tako v oceni / samooceni aktivnosti zdravstvene nege (t = 5,519, p < 0,001) kot tudi v oceni/samooceni profesionalnega vedenja na kliničnem usposabljanju (t = 3,686, p < 0,001). Študenti tretjega letnika (n = 41, = 19,6, s = 1,1) se na področju komunikacije samoocenijo z več točkami kot študenti prvega in drugega letnika, čeprav med vsemi tremi letniki ni statistično značilnih razlik (F = 2,907, p = 0,059). 
Diskusija in zaključek: Klinični mentorji ocenijo izvajanje aktivnosti zdravstvene nege z več točkami kot študenti zdravstvene nege. V točkovanju profesionalnega vedenja na kliničnem usposabljanju se pojavljajo razlike med oceno/samooceno. Raziskava ugotavlja razlike med oceno in samooceno kliničnega usposabljanja s strani študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in kliničnih mentorjev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Sedina Kalender Smajlović, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

mag. zdr. neg., dipl. m. s., pred.

Marta Smodiš, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

dipl. m. s., mag. zdr. neg

Literatura

Abdrbo, A., 2017. Assessment of nursing students' communication skills. Nursing Education Perspectives, 38(3), pp. 149–151.

Baumgartner, R., Häckter Ståhl, C., Manninen, K. & Rydholm Hedman, A.M., 2017. Assessment of nursing students in clinical practice: an intervention study of a modified process. Journal of Nursing Education and Practice, 7(11), p. 111.

Broadbent, M., Moxham, L., Sander, T., Walker, S. & Dwyer, T., 2014. Supporting barchelor of nursing students within the clinical nvironment: perspectives of preceptors. Nurse Education in Practice, 14(4), pp. 403–409. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2013.12.003 PMid:24439528

Butler, M., Cassidy, I., Quillinan, B., Fahy, A., Bradshaw, C., Tuohy, D., et al., 2011. Competency assessment methods – tool and processes: a survey of nurse preceptors in Ireland. Nurse Education in Practice, 11(5), pp. 298–303. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2011.01.006 PMid:21324419

Cole, M., 2009. Exploring the h.d hygiene competence of student nurses: a case of flawed self assessment. Nurse Education Today, 29(4), pp. 380–388. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2008.10.010 PMid:19062139

Cotter, V.T., Bradway, C.K., Cross, D. & Melissa, A.T., 2009. Clinical evaluation tools for dual track adult and gerontology nurse practioner students. Journal of the American Academy of Nurse Practioners, 21(12), pp. 658–662. https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2009.00463.x PMid:19958416

Delaram, M. & Tootoonchi, M., 2010. Comparing self- and teacher-assessment in obstetric clerkship course for midwifery students of hahrekord University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 9(3), pp. 231–238.

Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications, 2005. Official Journal of the European Union, L 255, pp. 22–142. Available at: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF [31. 7. 2018].

Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council, 2013. Official Journal of the European Union, L354/132. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=EN [21. 7. 2018].

Duers, L.E., & Brown, N., 2009. An exploration of student nurses' experiences of formative assessment. Nurse Education Today, 29(6), pp. 654–659. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2009.02.007 PMid:19285761

Ewertsson, M., Bagga-Gupta, S., Allvin, R. & Blomberg, K., 2017. Tensions in learning professional identities - nursing students' narratives and participation in practical skills during their clinical practice: an ethnographic study. BMC Nursing, 16(1), pp. 1–8.

Fahy, A., Tuohy, D., McNamara, M.C., Butler, M.P., Cassidy, I. & Bradshaw, C., 2011. Evaluating clinical competence assessment. Nursing Standard, 25(50), pp. 42–48. https://doi.org/10.7748/ns2011.08.25.50.42.c8656 PMid:21928590

Gurdogan, E.P., Uslusoy, E.C., Kurt, S. & Yasak, K., 2016. Comparison of the esteem and communication skills at the 1st and senior year nursing students. International Journal of Caring Sciences, 9(2), pp. 496–502.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2016. Zdravstvena nega (VS): prenova 2016. Available at: https://www.fzab.si/si/mainmenu/studijski-programi-2/studijski-programi-prve-stopnje/zdravstvena-nega-vsprenova-2016/klinicno-usposabljanje-2/. [1. 8. 2018].

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Navodila o obveznostih in odgovornostih študenta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin pri opravljanju kliničnega usposabljanja in izbirnega kliničnega usposabljanja v učnih bazah. Available at: https://www.fzab.si/uploads/file/AKTI%20FZAB/12_03_Navodila_o_obveznostih_in_odgovornostih_studenta_na_KU_in_IKU_19092018.pdf [11. 2. 2019].

Hallin, K. & Danielson, E., 2010. Registered nurses’ perceptions of nursing students’ preparation and study approaches in clinical education. Nurse Education Today, 30(4), pp. 296–302. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2009.08.004 PMid:19735962

Heron, G., 2011. Examing principles of formative and summative feedback. British Journal of Social Work, 41(2), pp. 276–295. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcq049

Hyatt, S.A., Brown, L. & Lipp, A., 2008. Supporting mentors as assessors of clinical practice. Nursing Standard, 22(25), pp. 35–41. https://doi.org/10.7748/ns2008.02.22.25.35.c6415 PMid:18376632

Iyama, S. & Maeda, H., 2018. Development of the self-regulated learning scale in clinical nursing practice for nursing students: consideration of its reliability and validity. Japan Journal of Nursing Science, 15(3), pp. 226–236. PMid:29152853

Jensen, R., 2013. Clinical reasoning during simulation: comparison of student and faculty ratings. Nurse Education in Practice, 13(1), pp. 23–28.

Jokelainen, M., Turunen, H., Tossavainen, K., Jamookeeah, D. & Coco, K., 2011. A systematic review of mentoring nursing students in clinical placements. Journal of Clinical Nursing, 20 (19/20), pp. 2854–2867. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03571.x PMid:21429055

Jokelainen, M., Jamookeeah, D., Tossavainen, K. & Turunen, H., 2013. Mentorship provision for student nurses: conceptions of Finnish and British mentors in healthcare placements. Journal of Nursing Education and Practice, 3(2), pp. 41–53.

Kneževič, A.N., 2008. Se znamo obnašati: sodobno vedenje od A do Ž. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Levett - Jones, T., Gersbach, J., Arthur, C. & Roche, J., 2011. Implementing a clinical competency assessment model that promotes critical reflection and ensures nursing graduates' readiness for professional practice. Nurse Education in Practice, 11(1), pp. 64–69. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2010.07.004 PMid:20727825

Livsey, K.R., 2009. Structural empowerment and professional nursing practice behaviors of baccalaureate nursing students in clinical learning environments. International Journal of Nursing Education Scholarship, 6(1), pp. 1–16.

Lovrić, B., Prlić, N., Pušeljić, S. & Žvanut, B., 2015. Students’ assessment and self-assessment of nursing clinical faculty competencies. Nurse Educator, 40(5), pp. E1–E5. https://doi.org/10.1097/NNE.0000000000000137 PMid:25643320

Meden, E., Kvas, A. & Hoyer, S., 2017. Opisna raziskava mnenj in stališč študentov zdravstvene nege ter kliničnih mentorjev glede ocenjevanja kliničnega usposabljanja. Obzornik zdravstvene nege, 51(4), pp. 320–327. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.157

Ministry of Social Affairs and Health, 2012. Koulutuksella osaamista asiakaskeskeisiin ja moniammatillisiin palveluihin, Ehdotukset hoitotyön toimintaohjelman pohjalta. Publications of the Ministry of Social Affairs and Health, 7, pp. 1–29.

Nielsen, C., Sommer, I., Larsen, K. & Torunn Bjork, I., 2013. Model of practical skill performance as an instrument for supervision and normative assessment. Nurse Education in Practice, 13(3), pp. 176–180. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2012.08.014 PMid:23021010

Nursing and Midwifery Council [NMC], 2008. Standards to support learning and assesment in practice. Available at: https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/standards/nmcstandards-to-support-learning-assessment.pdf. [1. 8. 2018].

Oermann, M.H., Yarbrough, S.S., Saewert, K.J., Ard, N. & Charasika, M., 2009. Clinical evaluation and grading practices in schools of nursing: national survey findings part II. Nursing Education Perspectives, 30(6), pp. 352–357. PMid:19999935

Papathanasiou, I.V., Tsaras, K. & Sarafis, P., 2014. Views and perceptions of nursing students on their clinical learning environment: teaching and learning. Nurse Education Today, 34(1), pp. 57–60. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.02.007 PMid:23481172

Papastavrou, E., Dimitriadou, M., Tsangari, H. & Andreou, C., 2016. Nursing students' satisfaction of the clinical learning environment: a research study. BMC Nursing, 15(44). https://doi.org/10.1186/s12912-016-0164-4

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Available at: https://www.fzab.si/uploads/file/13_03_Pravilnik_o_preverjanju_in_ocenjevanju_znanja_na_FZAB_05092018.pdf. [1. 8. 2018].

Quinn, F.M. & Hughes, S.J., 2007. Quinn's principles and practice of nurse education. 5th ed. Cheltenham: Nelson Thornes.

Ramšak Pajk, J., 2016. Vloga mentorjev pri kliničnem usposabljanju študentov zdravstvene nege. Available at: http://www.fzab.si/uploads/file/2016_10_sola_za_KM_zbornik.pdf. [1. 8. 2018].

Saarikoski, M., Kaila, P., Lambrinou, E., Cañaveras, R.M.P., Tichelaar, E., Tomietto, M., et al., 2013. Students' experiences of cooperation with nurse teacher during their clinical placements: an empirical study in a Western European context. Nurse Education in Practice 13(2), pp. 78–82. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2012.07.013 PMid:22902569

Siles-González, J. & Solano-Ruiz, C. 2016. Self-assessment, reflection on practice and critical thinking in nursing students. Nurse Education Today, 45, pp. 132–137. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.07.005 PMid:27471109

Sitzmann, T., Ely, K., Brown, K.G. & Bauer, K.N., 2010. Selfassessment of knowledge: a cognitive learning or affective measure? Academy of Management Learning & Education 9(2), pp. 169–191. https://doi.org/10.5465/amle.9.2.zqr169

Skela-Savič, B. 2015. Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Obzornik zdravstvene nege, 49(4), pp. 320–333. https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.79

Skela-Savič , B., 2016. Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice.

Slovensko orodje kvalifikacij [SOK], n. d. Available at: https://www.nok.si/kvalifikacije/diplomirana-medicinska-sestra-vsdiplomirani-zdravstvenik-vs-0. [1. 8. 2018].

Taylor, M., Brammer, J.D., Cameron, M. & Perrin, C.A., 2015. The sum of all parts: an Australian experience in improving clinical partnerships. Nurse Education Today, 35(2), pp. 297–303. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.10.003 PMid:25456255

Ulfvarson, J. & Oxelmark, L., 2012. Developing an assessment tool for intended learning outcomes in clinical practice for nursing students. Nurse Educational Today, 32(6), pp. 703–708. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2011.09.010 PMid:22051102

Wade, G.H. & Hayes, E., 2010. Challenges and opportunities associated with preceptored community health clinical experiences. Public Health Nursing, 27(5), pp. 459–467. https://doi.org/10.1111/j.1525-1446.2010.00879.x PMid:20840716

Walsh, T., Jairath, N., Paterson, M. & Grandjean, C., 2010. Quality and safety education for nurses clinical evaluation tool. Journal of Nursing Education, 4(9), pp. 517–522. https://doi.org/10.3928/01484834-20100630-06 PMid:20672776

Wells, L. & McLoughlin, M., 2014. Fitness to practice and feedback to students: a literature review. Nurse Education in Practice, 14(2), pp. 137–141. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2013.08.006 PMid:24148671

Willis Commission, 2012. Quality with compassion: the future of nursing education. Report of the Willis Commission on Nursing Education. Available at: http://www.nursingtimes.net/Journals/2012/11/02/j/c/c/Willis-Commission-report-2012.pdf [12. 3. 2018].

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Wu, X.V., Enskär, K., Lee, C.C. & Wang, W., 2015. A systematic review of clinical assessment for undergraduate nursing students. Nurse Educational Today, 35(2), pp. 347–359. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.11.016 PMid:25497138

Prenosi

Objavljeno

2019-06-21

Kako citirati

Kalender Smajlović, S., & Smodiš, M. (2019). Razlike med ocenjevanjem in samoocenjevanjem kliničnega usposabljanja s strani kliničnih mentorjev in študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(2), 128–136. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.312

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek