Samoocena sposobnosti medicinskih sester za uporabo elektronskih zdravstvenih kartotek v primarni zdravstveni dejavnosti

Avtorji

  • Laura Ngweh Tengeh University of The Western Cape, Faculty of Community and Health Sciences, School of Nursing, 14 Blanckenberg Street, Bellville 7530, Republic of South Africa https://orcid.org/0000-0003-4281-9877
  • Million Bimerew University of The Western Cape, Faculty of Community and Health Sciences, School of Nursing, 14 Blanckenberg Street, Bellville 7530, Republic of South Africa

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3123

Ključne besede:

elektronske zdravstvene kartoteke, medicinske sestre, samoocena sposobnosti, primarno zdravstveno varstvo

Povzetek

Uvod: Uvedba in uporaba elektronskih zdravstvenih kartotek (EZK) predstavlja globalen izziv kljub številnim prednostim, povezanim z njihovo uporabo. Namen  raziskave je bil raziskati sposobnosti uporabe EZK medicinskih sester v primarni zdravstveni dejavnosti. 
Metode: Za zbiranje podatkov smo uporabili lasten vprašalnik na vzorcu 71 medicinskih sester (63-odstotna stopnja odziva) v izbranih ustanovah primarnega  zdravstvenega varstva v podstrukturi Northern-Tygerberg, v mestu Cape Town. 
Rezultati: Rezultati raziskave kažejo, da 59 anketirancev (83 %) ocenjuje, da so vešči uporabe EZK v primarni zdravstveni dejavnosti. Skoraj dve tretjini medicinskih sester (46 oz. 4,8 %) uporablja EZK za potrebe zdravstvene dokumentacije, 45 (63 %) medicinskih sester uporablja EZK  za shranjevanje, pridobivanje in prenos podatkov, 44 (62 %) medicinskih sester je sposobnih oblikovati diagram poteka, 38 (53,5 %) medicinskih sester zna dostopati do baz podatkov in 38 (52,1 %) medicinskih sester zna  pretvarjati elektronske datoteke za rabo z različnimi aplikacijami. Vendar pa kar 33 (46,5 %) medicinskih sester ni bilo prepričanih o svojih računalniških spretnostih za ustvarjanje večpredstavnostnih datotek. Rezultati se razlikujejo po posameznih oddelkih zdravstvene nege. Kar 62 (87,3 %) anketirancev v pediatrični oskrbi in 59 (83,1 %) anketirancev na področju reproduktivnega zdravja, oskrbi odraslih in na področju obvladovanja virusa HIV izkazuje veščine za uporabo EZK. Srednje medicinske sestre svoje  spretnosti uporabe EZK ocenjujejo bistveno nižje (58 %) kot diplomirane medicinske sestre (92 %) (p = 0,028).
Diskusija in zaključek: Čeprav večina anketirancev v raziskavi meni, da je vešča uporabe EZK v primarni zdravstveni dejavnosti, je potrebno zagotoviti boljšo dostopnost do računalnikov in stalno usposabljanje osebja. Potrebne so nadaljnje kvalitativne raziskave, ki bi osvetlile težave in ovire, ki vplivajo na veščine medicinskih sester za uporabo EZR v zdravstvenih ustanovah. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Ajiboye, B. A., Adekoya, A. J., Alawiye, M. K., & Oyedipe, W. J. (2014). Knowledge and utilization of health information and communication technologies (HICTs) by health workers of the North-Eastern health zone of Ogun State, Nigeria. Informatics for Health and Social Care, 39, 104–123. https://doi.org/10.3109/17538157.2013.858044 PMid:24517458

Alwan, K., Awoke, T., & Tilahun, B. (2015). Knowledge and utilization of computers among health professionals in a developing country: A cross-sectional study. Journal of Medical Internet Research Human Factors, 2(1), 4. https://doi.org/10.2196/humanfactors.4184 PMid:27025996; PMCid:PMC4797659

Asah, F. (2020). Computer usage among nurses in rural healthcare facilities in South Africa: Obstacles and challenges. Journal of Nursing Management, 21, 499–510. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2011.01315.x PMid:23409780

Department of Health (DOH). (2012). National eHealth Strategy, South Africa 2012–2017. Pretoria: Department of Health.

Frogner, B. K., Wu, X., Ku, L., Pittman, P., & Masselink, L. E. (2017). Do years of experience with electronic health records matter for productivity of community health centers. Journal of Ambulatory Care Management, 40(1), 36–37. https://doi.org/10.1097/JAC.0000000000000171 PMid:27902551

Furst, C., Finto, D., Malouf-Todaro, N., Moore, C., Orr, D., Santos, J., & Tipton, P. (2013). Changing times: Enhancing clinical practice through evolving technology. Medical-surgical nursing, 22(2), 131–134.

Holden, R. J., & Karsh, B. T. (2010). The technology acceptance model: Its past and its future in health care. Journal of Biomedical Informatics, 43(1), 159–172. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2009.07.002 PMid:19615467; PMCid:PMC2814963

Houser, J. (2016). Nursing Research: Reading, using and creating evidence (4th ed.). Jones and Bartlett.

Jiang, W. W., Chen, W., & Chen, Y. C. (2004). Important computer competencies for the nursing profession. Journal of Nursing Research, 12(3), 213–226. https://doi.org/10.1097/01.jnr.0000387505.98877.6d

Kahouei, M., Zadeh, J. M., & Roghani, P. S. (2015). The evaluation of the compatibility of electronic patient record (EPR) system with nurses' management needs in a developing country. International journal of medical informatics, 84(4), 263–270. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2014.12.006 PMid:25618609

Kim, J., Rivera, M., Persing, N., Bundy, D., Psoter, K., Ghazarian, S. ... Solomon, B. (2017). Electronic immunization alerts and spillover effects on other preventive care. Clinical Pediatrics, 56(9), 811–820. https://doi.org/10.1177/0009922817715935 PMid:28720032

Lin, H. C., Hsu, M. H., & Yang, C. W. (2014). The influences of computer system success and informatics competencies on organizational impact in nursing environments. Computers, Informatics, Nursing, 32(2), 90–99. https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000010 PMid:24132084

Masselink, L., & Erikson, C. (2016). Perceptions of electronic health records effects on staffing, workflow, and productivity in community health centers. Retrieved April 23, 2022, from https://hsrc.himmelfarb.gwu.edu/sphhs_policy_workforce_facpubs/8

Mugomeri, E., Chatanga, P., Maibvise, C., & Masitha, M. (2016). Assessment of computer literacy of nurses in Lesotho. Computers, Informatics, Nursing, 34(11), 528–534. https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000269 PMid:27315304

Murua, A., Carrasco, E., Agirre, A., Susperregi, J. M., & Gómez, J. (2017). Upgrading legacy EHR systems to smart EHR systems. In International Conference on Innovation in Medicine and Healthcare (pp. 227–233). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59397-5_24

Noah, C., & Thomas, L. (2017). Using an electronic health record to standardize documentation in an emergency observation unit. On-Line Journal of Nursing Informatics, 21(1). Retrieved April 23 2022, from http://ojni.org/issues/wp-content/uploads/2020/10/Using-an-Electronic-Health-Record-to-Standardize-Documentation-in-an-Emergency-Observation-Unit-_-HIMSS.pdf

Odekunle, F. F., Odekunle, R. O., & Shankar, S. 2017. Why sub-Saharan Africa lags in electronic health record adoption and possible strategies to increase its adoption in this region. International Journal of Health Sciences, 11(4), 59–63. PMid:29085270; PMCid: PMC5654179

Oliver, R., & Towers, S. (2000). Benchmarking ICT literacy in tertiary learning settings. In Learning to choose: Choosing to learn. Proceedings of the 17th Annual ASCILITE Conference, Lismore (pp. 381–390). Southern Cross University.

O'Mahony, D., Wright, G., Yogeswaran, P., & Govere, F. (2014). Knowledge and attitudes of nurses in community health centres about electronic medical records. Curationis, 37(1), 1–6. https://doi.org/10.4102/curationis.v37i1.1150 PMid:24832678

Rachmani, E., Hsu, C., Chang, P., Fuad, A., Nurjanah, N., Shidik, G. ... Lin, M. (2020). Development and validation of an instrument for measuring competencies on public health informatics of primary health care worker (PHIC4PHC) in Indonesia. Primary Health Care Research & Development, 21, E22. https://doi.org/10.1017/S1463423620000018

Sadoughi, F., Azadi, T., & Azadi, T. (2017). Barriers to using electronic evidence-based literature in nursing practice: A systematized review. Health Information & Libraries Journal, 34(3), 187–199. https://doi.org/10.1111/hir.12186 PMid:28726344

Thomas, S. (2016). An analysis of the adoption of electronic health records in primary healthcare (Doctoral dissertation). University of Pretoria, Pretoria.

Tubaishat, A. (2017). Perceived usefulness and perceived ease of use of electronic health records among nurses: Application of technology acceptance model. Informatics for Health and Social Care, 43(4), 379–389. https://doi.org/10.1080/17538157.2017.1363761 PMid:28920708

World Health Organization (WHO). (2008). Primary health care: Now more than ever. Geneva World Health Organization. Retrieved April 23, 2022 from https://reliefweb.int/report/world/world-health-report-2008-primary-health-care-nowmore-ever?gclid=CjwKCAjw9suYBhBIEiwA7iMhNCCZbFjDNMCHX5xLA-1AmwqEyfhjHX3bs9ADYw1rwoh4GEsy_ebN9RoChfIQAvD_BwE

Objavljeno

2022-09-15

Kako citirati

Ngweh Tengeh, L., & Bimerew, . M. (2022). Samoocena sposobnosti medicinskih sester za uporabo elektronskih zdravstvenih kartotek v primarni zdravstveni dejavnosti. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(3), 176–183. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3123

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek