Prepričanja in implementacija na dokazih podprte prakse med visokošolsko izobraženimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki (2. del)

presečna raziskava

Avtorji

  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-1028-5383
  • Bojana Lobe Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Urban Bole Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.4.3126

Ključne besede:

znanje, izobraževanje duševno zaostalih, raziskovanje, karierni razvoj, zdravstvena politika, zdravstveni menedžment

Povzetek

Uvod: Zaposleni v zdravstveni negi še vedno niso dovolj opolnomočeni s kompetencami o dokazih podprti praksi.  Namen raziskave je bil prepoznati dejavnike, ki oblikujejo  prepričanja in tudi implementacijo na dokazih podprte prakse medicinskih sester na vseh ravneh zdravstvenega varstva v Sloveniji.
Metode: Izvedena je bila presečna raziskava. Uporabljeni sta bili dve lestvici, in sicer »Evidenced based practice Beliefs Scale and the Implementation Scale«. Sodelovalo je 1014 visokošolsko izobraženih medicinskih sester in zdravstvenikov z vseh treh nivojev zdravstvenega varstva. Podatke smo obdelali z opisnimi, eksplorativnimi in eksplikativnimi statističnimi metodami.
Rezultati: O raziskovanju na področju zdravstva se je  izobraževalo n = 325 (38,8 %) anketirancev, o dokazih podprti praksi n = 280 (34 %) anketirancev. Pozitivna prepričanja o dokazih podprte prakse pojasnijo samoocena znanja o dokazih podprti praksi (β = 0,249) in raziskovanju (β = 0,162), leta zaposlitve (β = –0,124), zadovoljstvo z delom (β = 0,117), izobraževanje o dokazih podprti praksi (β = 0,092) in izobrazba strokovni magisterij (β = 0,077). Pogostejšo implementacijo pojasnijo pozitivna prepričanja o dokazih podprte prakse (β = 0,306) in  zaposlitev v zdravstvenem domu (β = 0,132). 
Diskusija in zaključek: Pomanjkanje znanja o raziskovanju in dokazih podprte prakse se pokažeta kot najtrdnejša napovedna dejavnika za razvoj prepričanj, medtem ko so pozitivna prepričanja trden napovednik za pogostejšo implementacijo na dokazih podprte prakse. Karierni razvoj medicinskih sester in zdravstvenikov na primarni ravni, ki je osredinjen na prevzem novih nalog, se pokaže kot pomemben dejavnik implementacije na dokazih podprte prakse med vključenimi v raziskavo. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Albarqouni, L., Hoffmann, T., Straus, S., Olsen, N. R., Young, T., Ilic, D. … Glasziou, P. (2018). Core competencies in evidencebased practice for health professionals: Consensus statement based on a systematic review and delphi survey. JAMA Network Open, 1(2), Article e180281. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.0281 PMid:30646073

Albreht, T., Polin, K., Pribaković Brinovec, R., Kuhar, M., Poldrugovac, M., Ogrin Rehberger, P. ... Vracko, P. (2021). Slovenia: Health system review. Health Systems in Transition, 23(1), 72–83.

Aynalem, Z. B., Yazew, K. G., & Gebrie, M. H. (2021). Evidence-based practice utilization and associated factors among nurses working in Amhara Region Referral Hospitals, Ethiopia. PloS One, 16(3), Article e0248834. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248834 PMid:33740000; PMCid:PMC7978364

Bole, U. (2018). Odnos visokošolsko izobraženih medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu do na dokazih podprte prakse (magistrsko delo). Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Jesenice.

Bole, U., & Skela-Savič, B. (2019). Odnos visokošolsko izobraženih medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu do na dokazih temelječe prakse. In K. Pesjak, S. Pivač, (Eds.), 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 (pp. 132–139). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin.

Birken, S. A., & Currie, G. (2021). Using organization theory to position middle-level managers as agents of evidence-based practice implementation. Implementation Science, 16(1), 37. https://doi.org/10.1186/s13012-021-01106-2 PMid:33836781; PMCid:PMC8034157

Camargo, F. C., Iwamoto, H. H., Galvão, C. M., Pereira, G. A., Andrade, R. B., & Masso, G. C. (2018). Competences and barriers for the evidence-based practice in nursing: An integrative review. Revista Brasileira de Enfermagem, 71(4), 2030–2038. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0617 PMid:30156693

Cheng, L., Feng, S., Hu, Y., & Broome, M. E. (2018). Leadership practices of nurse managers for implementing evidence-based nursing in China. Journal of Nursing Management, 26(6), 671–678. https://doi.org/10.1111/jonm.12594 PMid:29464807

Crawford, C. L., Rondinelli, J., Zuniga, S., Valdez, R. M., Cullen, L., Hanrahan, K., & Titler, M. G. (2020). Testing of the nursing evidence-based practice survey. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 17(2), 118–128. https://doi.org/10.1111/wvn.12432 PMid:32233058

Dagne, A. H., Beshah, M. H., Kassa, B. G., & Dagnaw, E. H. (2021). Implementation of evidence-based practice and associated factors among nurses and midwives working in Amhara Region government hospitals: A cross-sectional study. Reproductive Health, 18(1), 36. https://doi.org/10.1186/s12978-021-01096-w PMid:33579309; PMCid:PMC7881559

Dessie, G., Jara, D., Alem, G., Mulugeta, H., Zewdu, T., Wagnew, F. … Burrowes, S. (2020). Evidence-based practice and associated factors among health care providers working in public hospitals in Northwest Ethiopia during 2017. Current Therapeutic Research, Clinical and Experimental, 93, Article 100613. https://doi.org/10.1016/j.curtheres.2020.100613 PMid:33306046; PMCid:PMC7708748

Dolezel, J., Zelenikova, R., Finotto, S., Mecugni, D., Patelarou, A., Panczyk, M. … Jarosova, D. (2021). Core evidence-based practice competencies and learning outcomes for European nurses: Consensus statements. Worldviews on Evidence-based Nursing, 18(3), 226–233. https://doi.org/10.1111/wvn.12506 PMid:34031973; PMCid:PMC8251814

Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’). Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:en:PDF

Fu, Y., Wang, C., Hu, Y., & Muir-Cochrane, E. (2020). The barriers to evidence-based nursing implementation in mainland China: A qualitative content analysis. Nursing & Health Sciences, 22(4), 1038–1046. https://doi.org/10.1111/nhs.12763 PMid:32713063

Gallagher-Ford, L., & Connor, L. (2020). Transforming healthcare to evidence-based healthcare: A failure of leadership. The Journal of Nursing Administration, 50(5), 248–250. https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000878 PMid:32317566

Gallagher-Ford, L., Koshy Thomas, B., Connor, L., Sinnott, L. T., & Melnyk, B. M. (2020). The effects of an intensive evidencebased practice educational and skills building program on EBP competency and attributes. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 17(1), 71–81. https://doi.org/10.1111/wvn.12397 PMid:32017438

Haddad, L. M., Annamaraju, P., & Toney-Butler, T. J. (2020). Nursing shortage. In StatPearls. StatPearls Publishing. PMid:29630227

International Council of Nurses (ICN) (2020). Guidelines on advanced nursing practice. Geneva: International Council of Nurses.

Maier, C., Aiken, L., & Busse, R. (2017). Nurses in advanced roles in primary care: Policy levers for implementation. OECD Health Working Papers, 98. https://doi.org/10.1787/a8756593-en

Melnyk, B. M., Gallagher-Ford, L., Zellefrow, C., Tucker, S., Thomas, B., Sinnott, L. T., & Tan, A. (2018). The first U.S. study on nurses' evidence-based practice competencies indicates major deficits that threaten healthcare quality, safety, and patient outcomes. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 15(1), 16–25. https://doi.org/10.1111/wvn.12269 PMid:29278664

Melnyk, B. M., Fineout-Overholt, E., & Mays, M. Z. (2008). The evidence-based practice beliefs and implementation scales: Psychometric properties of two new instruments. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 5(4), 208–216. https://doi.org/10.1111/j.1741-6787.2008.00126.x PMid:19076922

Migliore, L., Chouinard, H., & Woodlee, R. (2020). Clinical research and practice collaborative: An evidence-based nursing clinical inquiry expansion. Military Medicine, 185(Suppl 2), 35–42. https://doi.org/10.1093/milmed/usz447 PMid:31912871

Nilsen, P., Schildmeijer, K., Ericsson, C., Seing, I., & Birken, S. (2019). Implementation of change in health care in Sweden: A qualitative study of professionals' change responses. Implementation Science, 14(1), 51. https://doi.org/10.1186/s13012-019-0902-6 PMid:31088483; PMCid:PMC6518624

OECD (2021), Health at a Glance 2021: OECD Indicators (pp. 221-223). OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en.

Oh, E. G., & Yoo, J. Y. (2020). Experiences of evidence-based practice mentors: A phenomenological study. Contemporary Nurse, 56(4), 331–343. https://doi.org/10.1080/10376178.2020.1736593 PMid:32270744

Shayan, S. J., Kiwanuka, F., & Nakaye, Z. (2019). Barriers associated with evidence-based practice among nurses in low- and middle-in-come countries: A systematic review. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 16(1), 12–20. https://doi.org/10.1111/wvn.12337. PMid:30604471

Singleton J. K. (2017). Evidence-based practice beliefs and implementation in doctor of nursing practice students. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 14(5), 412–418. https://doi.org/10.1111/wvn.12228 PMid:28388829

Skela-Savič, Lobe B., & Bole U. (2022). Prepričanja in implementacija na dokazih podprte prakse med visokošolsko izobraženimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki v Sloveniji (1. del): Psihometrična analiza instrumentov. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(3), 184–193. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3116

Skela-Savič, B., Gotlib, J., Panczyk, M., Patelarou, A. E., Bole, U., Ramos-Morcillo, A. J. … Ruzafa-Martínez, M. (2020). Teaching evidence-based practice (EBP) in nursing curricula in six European countries: A descriptive study. Nurse Education Today, 94, Article 104561. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104561 PMid:32905986

Skela-Savič, B., & Lobe, B. (2020). Differences in beliefs on and implementation of evidence-based practice according to type of health care institution: A national cross-sectional study among Slovenian nurses. Journal of Nursing Management, 29(5), 971–981. https://doi.org/10.1111/jonm.13234 PMid:33305446

Skela-Savič, B., (2020). It is time for clinical specialisations and advanced nursing practice: Marking the International Year of the Nurse and the Midwife. Obzornik zdravstvene nege, 54(1), pp. 4−11. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.3023.

Skela-Savič, B., Hvalič-Touzery, S., & Pesjak, K. (2017). Professional values and competencies as explanatory factors for the use of evidence-based practice in nursing. Journal of Advanced Nursing, 73(8), 1910–1923. https://doi.org/10.1111/jan.13280 PMid:28205259.

Skela-Savič, B., Pesjak, K., & Lobe, B. (2016). Evidence-based practice among nurses in Slovenian Hospitals: A national survey. International Nursing Review, 63(1), 122–131. https://doi.org/10.1111/inr.12233 PMid:26748610.

Social Research Association. (2021). Research Ethics Guidance. Retrieved from https://the-sra.org.uk/common/Uploaded%20files/Resources/SRA%20Research%20Ethics%20guidance%202021.pdf

Titler, M., LoBiondo-Wood, G., & Haber, J. (2019). Overview of evidence-based practice. In G. LoBiondo-Wood, J. Haber, & M. G. Titler (Eds.), Evidence-based practice for healthcare and quality improvement. Philadelphia: Elsevier.

Tomotaki, A., Fukahori, H., & Sakai, I. (2020). Exploring sociodemographic factors related to practice, attitude, knowledge, and skills concerning evidence-based practice in clinical nursing. Japan Journal of Nursing Science, 17(1), Article e12260. https://doi.org/10.1111/jjns.12260 PMid:31173465

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Yoo, J. Y., Kim, J. H., Kim, J. S., Kim, H. L., & Ki, J. S. (2019). Clinical nurses’ beliefs, knowledge, organizational readiness and level of implementation of evidence-based practice: The first step to creating an evidence-based practice culture. PLos One 14(12), Article e0226742. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226742 PMid:31877147; PMCid:PMC6932768

Prenosi

Objavljeno

2022-12-17

Kako citirati

Skela-Savič, B., Lobe, B. ., & Bole, U. (2022). Prepričanja in implementacija na dokazih podprte prakse med visokošolsko izobraženimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki (2. del): presečna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(4), 280–290. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.4.3126

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>