Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do predpisovanja zdravil

raziskava z rabo mešanih metod

Avtorji

  • Marko Petrović Zdravstveni dom Izola, Reševalna služba Slovenske Istre, Industrijska cesta 8b, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7249-9443
  • Mirko Prosen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-9943-9037
  • Sabina Ličen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-8795-7985
  • Igor Karnjuš Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-5691-0036

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.2.3163

Ključne besede:

kompetence, profesionalizacija, izobraževalni sistem, farmakologija, zdravstveni sistem

Povzetek

Uvod: V številnih evropskih državah so medicinske sestre pridobile kompetenco predpisovanja zdravil. Namen raziskave je bil preučiti, kakšna stališča imajo zaposleni v zdravstveni negi v Sloveniji do predpisovanja zdravil s strani medicinskih sester.
Metode: Uporabili smo mešani raziskovalni pristop. Kvantitativni priložnostni vzorec je vključeval 61, kvalitativni namenski vzorec pa 10 zaposlenih v zdravstveni negi iz različnih kliničnih okolij. Kot instrument smo v kvantitativnem delu raziskave uporabili spletni vprašalnik s področja farmacevtske skrbi (Cronbach α = 0,954). Rezultate kvantitativnega dela raziskave smo analizirali s pomočjo računalniškega programa SPSS, ver. Kvalitativni del raziskave je bil izveden z delno strukturiranimi intervjuji, ki so bili analizirani z metodo analize vsebine.
Rezultati: Rezultati so pokazali, da imajo zaposleni v zdravstveni negi deljeno mnenje glede predpisovanja zdravil s strani medicinskih sester. Anketiranci z daljšimi delovnimi izkušnjami (> 12 let) so bolj naklonjeni predpisovanju zdravil s strani medicinskih sester (χ2 = 7,708, p = 0,021). Prav tako imajo zaposleni v kliničnem okolju bolj pozitivna stališča do predpisovanja zdravil kot tisti, ki delujejo na področju raziskovanja in izobraževanja (χ2 = 9,721, p = 0,008). Kvalitativni del je pokazal, da je največja ovira za uveljavljanje večje vloge medicinske sestre na področju predpisovanja zdravil pomanjkljivo znanje s področja farmakologije in neustrezna zakonska podlaga.
Diskusija in zaključek: Zaposleni v zdravstveni negi imajo pomisleke glede prevzemanja kompetenc s področja predpisovanja zdravil, vendar so kljub temu izrazili željo po določeni stopnji avtonomije na omenjenem področju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Adams, E. (2012). Nurse and midwife medicinal product prescribing in Ireland. In A. Kvas, G. Lokajner, P. Požun, & Đ. Sima (Eds.), Predpisovanje zdravil: izziv medicinskim sestram za prihodnost (pp. 21–38). Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana.

Asiamah, N., Mensha, H. K., & Oteng-Abayie, E. F. (2017). General target and accessible population: Denystifaying the concepts for effective sampling. College of Arts, Humanities and Social Sciences journal, 22(6), 1607–1621. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2017.2674

Benner, P. (2001). From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Upper Saddle River: Prentice Hall. Blanck, S., & Engstrom, M. (2015). District nurses prescribing practice and its link to structural conditions. Journal of the American Association of Nurse Practionioners, 27(10), 568–575. https://doi.org/10.1002/2327-6924.12234 PMid:25728919

Banning, M. (2004). Nurse prescribing, nurse education and related research in the United Kingdom: A review of the literature. Nurse Education Today, 24(6), 420–427. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2004.05.002 PMid:15312950

Bowskill, D., Timmons, S., & James, V. (2013). How do nurse prescribers integrate prescribin in practice: Case studies in primary and secondary care. Journal of Clinical Nursing, 22(13/14), 2077–2086. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04338.x PMid:23186080

Brown, T. M., & Jennifer, K. (2011). Medication adherence: Who cares. Mayo Clinic Proceedings, 86(4), 304–314. https://doi.org/10.4065/mcp.2010.0575 PMid:21389250; PMCid:PMC3068890

Creedon, R., Byrne, S., Kennedy, J., & McCarhy, S. (2015). The impact of nurse prescribing on the clinical setting. British Journal of Nursing, 24(17), 878–885. https://doi.org/10.12968/bjon.2015.24.17.878 PMid:26419715

De Baetselier, E., Van Rompaey, B., Batalha, I. M., Bergqvist, M., Czarkowska-Paczek, B., De Santis, A., & Dilles, A. (2020). EUPRON: Nurses practice in interprofessional pharmaceutical care in Europe. A cross-sectional survey in 17 countries. British Medical Journal Open, 10(6), 1–12. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-036269 PMid:32499269; PMCid:PMC7282395

De Baetselier, E., Van Rompaey, B., Dijkstra, E. N., Sino, G. C., Akerman, K., Batalha, M. L., Fernandez, D. I. M. … Dilles, T. (2021). The NUPHAC-EU Framework for nurses role in interprofessional pharmaceutical care: Cross- sectional evaluation in Europe. Environmental Research and Public Health, 18(15), 1–26. https://doi.org/10.3390/ijerph18157862 PMid:34360162; PMCid:PMC8345454

Debout, C. (2004). Which education for which nursing competences in the future? La Revue de References Infirmiere, 684(1), 54–57. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2014.06.005 PMid:24999074

Field, A. (2013). Discovering Statistic Using IBM SPSS Statistics, (pp. 62–80). Los Angeles: Sage. Fong, J., Buckley, T., & Cashin, A. (2015). Nurse practitioner prescribing: An international perspective. Dovepress, 15(5), 99–108. https://doi.org/10.2147/NRR.S56188

Goertzen, M. J. (2017). Introduction to quantitative research and data. Library Technology Reports, 53(4), 12–18.

Heczkova, J., & Dilles, T. (2020). Advanced nurses' practices related to pharmaceutical care in the Czech Republic. Nursing in 21st Century, 19(3), 155–162. https://doi.org/10.2478/pielxxiw-2020-0021

Kroezen, M., Francke, A. L., Groenewegen, P. P., & van Dijk, L. (2012). Nurse prescribing of medicines in Western European and Anglo-Saxon countries: A survey on forces, conditions and jurisdictional control. International Journal of Nurses Studies, 49(5), 1002–1012. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.02.002 PMid:22369921

Kroezen, M., van Dijk, L., Groenewegen, P. P., & Francke, A. L (2011). Nurse prescribing of medicines in Western European and Anglo-Saxon countries: A systematic revew of the literature. BMC Health Services Research, 127(11), 2–17. https://doi.org/10.1186/1472-6963-11-127 PMid:21619565; PMCid:PMC3141384

Lillo-Crespo, M., Riquelme-Galindo, J., De Baetselier, E., Van Ropaey, B., & Dilles, T. (2022). Understanding pharmaceutical care and nurse prescribing in Spain: A grounded theory approach through healthcare professionals views and expectations. PLoS ONE, 17(1), 1–19. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260445 PMid:35073326; PMCid:PMC8786147

Ling, D. L., Lyu, C. M., Liu, H., Xiao, X., & Yu, H. J. (2018). The necessity and possibility of implementation of nurse prescribing in China: An international perspective. International Journal of Nursing Science, 5(1), 72–80. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2017.12.011 PMid:31406805; PMCid:PMC6626201

Maier, C. B. (2019). Nurse prescribing of medicines in 13 European countries. Human Resources of Health, 17(95), 2–10. https://doi.org/10.1186/s12960-019-0429-6 PMid:31815622; PMCid:PMC6902591

Noblet, T., Marriott, J., Graham-Clarke, E., & Rushton, A. (2017). Barriers to and facilitators of independed non-medical prescribing in clinical practice: A mixed-methods systematic review. Journal of Physiotherapy, 63(4), 221–234. https://doi.org/10.1016/j.jphys.2017.09.001 PMid:28986140

Nascimento, W. G., da Costa Uchoa, S. A., Coelho, A. A., de Sales Clementino, F., Beserra Cosme, M. V., Bastos Rosa, R. … Santos Martiniano, C. (2018). Medication and test prescription by nurses: Contributions to advaced practice and transformation of care. Revista Latino-Americana de Enfermagen, 26, 2–10. https://doi.org/10.1590/1518-8345.2423-3062

Osmančević, B., Karnjuš, I., Ličen, S., & Prosen, M. (2021). Perspektiva medicinskih sestara o njihovoj ulozi u farmacevtskoj skrbi: Uporedba između Slovenije i Hrvatske. Sestrinski glasnik, 26(2), 115–119. https://doi.org/10.11608/sgnj.26.2.5

Petrović, M., Osmančević, B., Ličen, S., Karnjuš, I., & Prosen, M. (2021). Oblikovanje modela medpoklicnega sodelovanja medicinskih sester na področju zagotavljanja farmacevtske skrbi: Kvalitativna opisna raziskava. Obzornik zdravstvene nege, 55(2), 92–101. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.2.3034

Polit, D. F., & Beck, C. T., (2020). Nursing research. Philadelphia: Wolter Kluwer Health.

Sever, M., & Bregar, B. (2015). Specializacije v zdravstveni negi: pogled študentov. Obzornik zdravstvene nege, 49(1). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.49

Vasileiou, K., Barnett, J., Thorpe, S., & Young, T. (2018). Characterising and justifying sample size sufficency in interviewbased studies: systematic analysis of qualitative helath research over a 15-year period. Medical research metodology, 18, 148. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0594-7

Yin, K. R. (2010). Qualitative Research from Start to Finish. New York: The guilford press.

Prenosi

Objavljeno

2023-06-23

Kako citirati

Petrović, M., Prosen, M., Ličen, S., & Karnjuš, I. (2023). Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do predpisovanja zdravil: raziskava z rabo mešanih metod. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(2), 89–99. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.2.3163

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek