Doživljanje neizvedene zdravstvene nege pri medicinskih sestrah

integrativni pregled literature

Avtorji

  • Mateja Bahun Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-6912-6950
  • Helena Jeriček Klanšček Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, Slovenija in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-4337-6449

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3173

Ključne besede:

duševno počutje, psihično počutje, stres, zdravstvena nega, opuščena, neopravljena, racionalizacija

Povzetek

Uvod: Stiske zaradi zdravstvene nege, ki ostaja zaradi različnih razlogov neizvedena, so pri medicinskih sestrah pogosto spregledane in neprepoznane. Namen integrativnega pregleda literature je pregledati najnovejše raziskave, ki opisujejo, kako se neizvedena zdravstvena nega izraža na duševnem počutju medicinskih sester.
Metode: Uporabili smo integrativni pregled literature, izveden v skladu s PRISMA smernicami v podatkovnih bazah PubMed, CINAHL, Wiley, COBISS.SI in Google Učenjak. Potek iskanja in analize literature je prikazan s pomočjo PRISMA diagrama. Zadetke smo razvrstili glede na raven dokazov. Uporabili smo tematsko analizo vsebine.
Rezultati: Skupaj je bilo identificiranih 175 in v končno analizo vključenih 11 virov. Identificirano je bilo 96 kod združenih v 4 kategorije: (1) Telesno, duševno in čustveno počutje, (2) Moralno etične dileme, (3) Sprejemanje odločitev pri delu – prilagajanje, (4) Poklicne in osebne vrednote.
Diskusija in zaključek: Neizvedena zdravstvena nega je za medicinske sestre pomemben izvor stisk in stresa, saj zaradi neizvajanja vseh potrebnih aktivnosti v zdravstveni negi prihajajo v neskladje s svojimi osebnimi in poklicnimi vrednotami. Naši rezultati dodajajo vsebinski kontekst in boljše razumevanje posledic neizvedene zdravstvene nege pri medicinskih sestrah. Vsakodnevno odločanje, katere aktivnosti bo potrebno izpustiti, vpliva ne samo na slabše počutje, nezadovoljstvo in izgorelost, ampak celo na zapuščanje delovnih mest in poklica.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Aiken, L. H., Sloane, D., Griffiths, P., Rafferty, A. M., Bruyneel, L., McHugh, M. ... Sermeus, W. (2017). Nursing skill mix in European hospitals: Cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings, and quality of care. BMJ Quality & Safety, 26(7), 559–568. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2016-005567 PMid:28626086; PMCid:PMC5477662

Ausserhofer, D., Zander, B., Busse, R., Schubert, M., De Geest, S., Rafferty, A. M. ... Schwendimann, R. (2014). Prevalence, patterns and predictors of nursing care left undone in European hospitals: Results from the multicountry cross-sectional RN4CAST study. BMJ Quality & Safety, 23(2), 126–135. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2013-002318 PMid:24214796

Aveyard, H. (2018). Doing a literature review in health and social care: A practical guide. London: McGraw-Hill Education. Bahun, M., & Skela-Savič, B. (2021). Dejavniki neizvedene zdravstvene nege: sistematični pregled literature. Obzornik zdravstvene nege, 55(1), 42–51. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3061

Bentzen, G., Harsvik, A., & Brinchmann, B. S. (2013). “Values that vanish into thin air”: Nurses' experience of ethical values in their daily work. Nursing Research and Practice, 2013, Article 939153. https://doi.org/10.1155/2013/939153

Cheng, H., Yang, H., Ding, Y., & Wang, B. (2020). Nurses' mental health and patient safety: An extension of the Job Demands– Resources model. Journal of Nursing Management, 28(3), 653–663. https://doi.org/10.1111/jonm.12971

Domes, G., & Frings, C. (2020). Stress and Cognition in Humans. Editorial Experimental Psychology, 67(2), 73–76. https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000476

Harvey, C. L., Thompson, S., Willis, E., Meyer, A., & Pearson, M. (2018). Understanding how nurses ration care. Journal of Health Organization and Management, 32(3), 494–510. https://doi.org/10.1108/JHOM-09-2017-0248

Harvey, C., Baldwin, A., Thompson, S., Willis, E., Meyer, A., Pearson, M., & Otis, E. (2020a). Balancing the scales: Nurses' attempts at meeting family and employer needs in a workintensified environment. Journal of Nursing Management, 28(8), 1873–1880. https://doi.org/10.1111/jonm.12913

Harvey, C., Thompson, S., Otis, E., & Willis, E. (2020b). Nurses' views on workload, care rationing and work environments. Journal of Nursing Management, 28(4), 912–918. https://doi.org/10.1111/jonm.13019

International Labour Organization. (2016). Workplace stress: A collective challenge. Retrieved August 16, 2021 from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_466547.pdf

Jones, T. L., Hamilton, P., & Murry, N. (2015). Unfinished nursing care, missed care, and implicitly rationed care: State of the science review. International Journal of Nursing Studies, 52(6), 1121–1137. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.02.012

Kalisch, B. J. (2006). Missed nursing care: A qualitative study. Journal of Nursing Care Quality, 21(4), 306–313. https://doi.org/10.1097/00001786-200610000-00006 PMid: NLM16985399

Kalisch, B. J., Landstrom, G. L., & Hinshaw, A. S. (2009). Missed nursing care: A concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 65(7), 1509–1517. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05027.x

Kalisch, B. J., & Xie, B. (2014). Errors of omission: Missed nursing care. Western Journal of Nursing Research, 36(7), 875–890. https://doi.org/10.1177/0193945914531859 PMid:24782432

Kawada, T., & Otsuka, T. (2011). Relationship between job stress, occupational position and job satisfaction using a brief job stress questionnaire (BJSQ). Work, 40(4), 393–399. https://doi.org/10.3233/WOR-2011-1251

Lupien, S. J., Juster, R. P., Raymond, C., & Marin, M. F. (2018). The effects of chronic stress on the human brain: From neurotoxicity, to vulnerability, to opportunity. Frontiers in Neuroendocrinology, 49, 91–105. https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2018.02.001

Mandal, L., Seethalakshmi, A., & Rajendrababu, A. (2019). Rationing of nursing care, a deviation from holistic nursing: A systematic review. Nursing Philosophy, 21(1), Article e12288. https://doi.org/10.1111/nup.12257 PMid:31429179

Masanotti, G. M., Paolucci, S., Abbafati, E., Serratore, C., & Caricato, M. (2020). Sense of coherence in nurses: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(6), Article 1861.https://doi.org/10.3390/ijerph17061861

McCarthy, J., & Deady, R., (2008). Moral distress reconsidered. Nursing Ethics, 15(2), 254–262. https://doi.org/10.1177/0969733007086023

McDaid, D. (2008). Consensus Paper: Mental health in workplace settings. Luxembourg: European Communities.

McEwen, B. S. (2000). The neurobiology of stress: From serendipity to clinical relevance. Brain Research, 886(1/2), 172–189. https://doi.org/10.1016/s0006-8993(00)02950-4

Melnyk, B. M., Kelly, S. A., Stephens, J., Dhakal, K., McGovern, C., Tucker, S. ... & Bird, S. B. (2020). Interventions to improve mental health, well-being, physical health, and lifestyle behaviors in physicians and nurses: A systematic review. American Journal of Health Promotion, 34(8), 929–941. https://doi.org/10.1177/0890117120920451

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7), Article e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 PMid:19621072; PMCid:PMC2707599

Orrock, M., & Lawler, J. (2008). "The Fractured self: Deconstruction of role identity as a consequence of health care reform." The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences: Annual Review, 3(7), 25–30. https://doi.org/10.18848/1833-1882/CGP/v03i07/52678.

Papastavrou, E., Andreou, P., & Vryonides, S. (2014). The hidden ethical element of nursing care rationing. Nursing Ethics, 21(5), 583–593. https://doi.org/10.1177/0969733013513210

Park, S. H., Hanchett, M., & Ma, C. (2018). Practice environment characteristics associated with missed nursing care. Journal of Nursing Scholarship, 50(6), 722–730. https://doi.org/10.1002/hpm.2160 PMid:23296644

Polit, D. F., & Beck, C.T. (2018). Esentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Recio-Saucedo, A., Dall'Ora, C., Maruotti, A., Ball, J., Briggs, J., Meredith, P. … Griffits, P. (2018). What impact does nursing care left undone have on patient outcomes: Review of the literature. Journal of Clinical Nursing, 27(11/12), 2248–2259. https://doi.org/10.1111/jocn.14058 PMid:28859254; PMCid:PMC6001747

Rooddehghan, Z., Yekta, Z. P., & Nasrabadi, A. N. (2018). Ethics

of rationing of nursing care. Nursing Ethics, 25(5), 591–600. https://doi.org/10.1177/0969733016664973

Saleh, M. S., Eltahlawy, E., & Amer, N. (2016). Job satisfaction and prevalence of stress signs. International journal of Research in Environmental Sciences, 2, 28–35. http://dx.doi.org/10.20431/2454-9444.0205004

Schubert, M., Glass, T. R., Clarke, S. P., Schaffert-Witvliet, B., & De Geest, S. (2007). Validation of the Basel extent of rationing of nursing care instrument. Nursing research, 56(6), 416–424. https://doi.org/10.1097/01.NNR.0000299853.52429.62

Srulovici, E., & Drach-Zahavy, A. (2017). Nurses' personal and ward accountability and missed nursing care: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, 75, 163–171. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.08.003 PMid:28829974

Suhonen, R., Stolt, M., Habermann, M., Hjaltadottir, I., Vryonides, S., Tonnessen, S. ... Scott, P. A. (2018). Ethicalelements in priority setting in nursing care: A scoping review. International Journal of Nursing Studies, 88, 25–42. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.08.006

Sundin, K., Fahlen, U., Lundgren, M., & Jacobsson, C. (2014). Registered nurses' experiences of priorities in surgery care. Clinical nursing research, 23(2), 153–170. https://doi.org/10.1177/1054773812474298

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. International Journal for Quality in Health Care, 19(6), 349–357. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042

Vryonides, S., Papastavrou, E., Charalambous, A., Andreou, P., & Merkouris, A. (2014). The ethical dimension of nursing care rationing. Nursing Ethics, 22(8), 881–900. https://doi.org/10.1177/0969733014551377

Winters, R., & Neville, S. (2012). Registered nurse perspectives on delayed or missed nursing cares in a New Zealand Hospital. Nursing Praxis in New Zealand, 28(1), 19–28. PMid: 23421016

Yaribeygi, H., Panahi, Y., Sahraei, H., Johnston, T. P., & Sahebkar, A. (2017). The impact of stress on body function: A review. EXCLI Journal, 16, Article 1057. https://doi.org/10.17179/excli2017-480

Zeleníková, R., Gurková, E., Friganovic, A., Uchmanowicz, I.,Jarošová, D., Žiaková, K. ... Papstavrou, E. (2019). Unfinished nursing care in four central European countries. Journal of Nursing Management, 28(8), 1888–1900. https://doi.org/10.1111/jonm.12896 PMid:31680373; PMCid:PMC7754486

Prenosi

Objavljeno

2023-03-19

Kako citirati

Bahun, M., & Jeriček Klanšček, H. (2023). Doživljanje neizvedene zdravstvene nege pri medicinskih sestrah: integrativni pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(1), 43–52. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3173

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek